Kategoriarkiv: Övrigt

Ny skriftlig fråga till Eneroth

Vänsterpartisten Gurdrun Nordborg har också ställt en skriftlig fråga till Infrastrukturminister Tomas Eneroth angående Holmötrafiken. Den är i mångt och mycket lik den Helena Lindahl ställde före jul.

Det ska bli intressant att se, nu när fler riksdagsmän engagerar sig, om ministern tar till sig av problemet och engagerar sig på något annat sätt än att inte agera.

Läs frågan

Helikopterflygning

Umeå Energi kommer att flyga med helikopter runt om och över Holmön, Ängesön och Grossgrundet idag. De ska flyga och spana efter träd som kan ha fallit över elledningar efter förra veckans snöoväder.

Svar från Tomas Eneroth

Nu har Infrastrukturminister Tomeas Eneroth svarat på Helena Lindahls fråga om Trafikverkets beslut om Holmötrafiken. Läser man svaret så kan det tolkas på flera sätt.

  1. Infrastrukturministern menar att Trafikverket ska hitta en lösning i dialog med sina avtalsparter, Kommunen, Länsstyrelsen och Regionen, och kan därför inte fatta egna ensidiga beslut utan att ha förankrat dessa med sina avtalsparter.
  2. Infrastrukturminsitern utgår ifrån att Trafikveket kommer att hitta en lösning tillsammans med sina avtalsparter.

Tyvärr så är antagligen alternativ 2 det som kommer att gälla.

Läs hela svaret