Styrelse, styrelseråd, protokoll mm

Styrelse

Ledamöter under 2022 t o m årsmöte 2023.
Joar Sandström, ordförande, tel 076-251 56 90 
Hillevi Fransson, vice ordförande
Olle Nygren, kassör
Maria Furberg, sekreterare
Lena Egnell, ledamot
Jenny Johansson, ledamot
Johan Nybreg, ledamot

Styrelserådet

Följande föreningar har anmält intresse att vara med i styrelserådet

  • Holmön Byamäns Samfällighetsförening
  • Holmöaffären Ekonomisk förening
  • Holmöns Hembygdsförening
  • Sandvikstjärns Samfällighetsförening
  • Byviken Holmön Ekonomisk förening (Hamnföreningen)
  • Båtmuseets vänner

Stadgar

Årsmöten

2023

2022

2021

2020

2019

Äldre information

Äldre information om HUF (1999-2019) finns på gamla Holmöportalen. Här finns mycket material att läsa om HUFs arbete under de första 20 åren av föreningens verksamhet.