Styrelse, styrelseråd, protokoll mm

Styrelse

Ledamöter under 2022 t o m årsmöte 2023.
Joar Sandström, ordförande, tel 076-251 56 90 
Hillevi Fransson, vice ordförande
Olle Nygren, kassör
Maria Furberg, sekreterare
Lena Egnell, ledamot
Jenny Johansson, ledamot

Styrelserådet

Följande föreningar har anmält intresse att vara med i styrelserådet

  • Holmön Byamäns Samfällighetsförening
  • Holmöaffären Ekonomisk förening
  • Holmöns Hembygdsförening
  • Sandvikstjärns Samfällighetsförening
  • Byviken Holmön Ekonomisk förening (Hamnföreningen)
  • Båtmuseets vänner

Stadgar

Årsmöten

2023

2022

2021

2020

2019

Äldre information

Äldre information om HUF (1999-2019) finns på gamla Holmöportalen. Här finns mycket material att läsa om HUFs arbete under de första 20 åren av föreningens verksamhet.