Nytt från HUF

2023-04-19
Lite om vad som hänt på ön under senaste tiden

Det blev stopp med färjan torsdag den 23 mars. Enligt HUFs och Kommunens samverkansavtal beställde HUF helikoptertrafik, som kom igång måndag den 27 mars eftersom piloten var uppbokad i Kiruna med rendrivning. På onsdagen 29 mars tog Trafikverket över ansvaret för trafiken och fortsatte med helikoptertrafik veckan ut och i bärjan av påskveckan. På onsdag den 5 april med 12-turen kom färjetrafiken åter igång.

Under påskafton genomfördes den traditionsenliga påsklunchen i Byviken med ett 60-tal deltagare. På grund av snön dukades buffébordet upp längs med Ö4:an.

Det var även en o-puggad konsert med Stefan Sundström och Martin Emtenäs på påskaftonskvällen. På påskdagen ordnade Odlingsgruppen en Byalunch med föredrag om odling med Martin och Stefan. Läs mer

2023-02-10
Rapport från styrelsemöte 2023-02-07

Arbetsgrupperna har arbetat med att skriva verksamhetsplaner och
verksamhetsberättelser. Besöksnäringsgruppen har haft möte med
tillgänglighetsstrategen på Umeå kommun kring hur ön kan bli mer tillgänglig för
personer med funktionsnedsättningar. Besöksnäringsgruppen och KOM-gruppen har
haft möte med länstrafiken om bussturerna till och från Norrfjärden. Tidtabellen är
uppdaterad med fler avgångar som synkar med färjan. Information har gått ut till
allmänheten.

SRFs årsmöte närmar sig. HUF kan utse två delegater som har rösträtt för föreningen. Alla
som vill kan dock vara med på mötet. Joar, Olle och Lena innehar olika förtroendeposter
och kommer delta under årsmötet. Olle och Lena registreras som delegater.

HUF ordnade ett möte om kommande Leaderperiod. Olle och Joar var där från styrelsens sida. Det blev lyckat och mycket trevligt. Man beslöt att ha ett nytt möte när Leader-kansliet finns på plats, troligtvis framåt april. God uppslutning. Läs mer om projektideér som kom upp på mötet.

HUFs årsmöte blir den 26 februari kl 13.00 på Prästgården. Kallelse går ut i veckan. Årsmöteshandlingar publiceras på Holmöportalen.

HBBAB fortsätter diskussioner med Kommunen och BRF om möjlighet till drivtstöd. HUF söker driftstöd för tre offentliga dass på på ön.


2023-01-30 Rapport från möte om Leader

Mötet vände sig främst till medlemsföreningar för att informer om nya Leaderprogrammet och möjligheter för föreningar att söka stöd. Joar inledde med en presentation av nya Leaderprogrammet och nya Leaderområdet i Umeåregionen.

Leader är en metod där privat, ideell och offentlig sektor arbetar tillsammans för lokal utveckling. Metoden används i hela EU och grundar sig i tanken att lokal utveckling genomförs mest effektivt och hållbart av de som bor och verkar i ett område. Genom ett leaderområde kan föreningar, företag, organisationer och kommuner söka pengar till lokala utvecklingsprojekt. Leaderområden finansieras genom EU-medel och genom statlig och offentlig medfinansiering på regional och lokal nivå.

Idériket Umeåregionen 2030 är namnet på leaderområdet som ska bedriva utvecklingsarbete i Umeåregionen under EU-programperioden 2023-2027. Med hjälp av av ett leaderområde kan föreningar, organisationer och företag engagera sig i den lokala utvecklingen och söka pengar för projekt.

Idériket ska arbeta mot fyra mål som ska bidra till att göra områdets landsbygder än mer attraktiva för boende, besökare och näringsliv. Målen ska bidra till att stärka inflytandet från civilsamhället och bidra till att minska områdets negativa påverkan på miljö och klimat.

Efter presentationen delades deltagarna upp i tre grupper som diskuterade projekt ideér som olika föreningar kan ha och som uppfyller de fyra målen. Några av de ideér som kom upp var projekt vid Hembygdsföreningen, HAEF, Hamnföreningen och kring Båtmuseet.


Äldre nyheter från HUF