Kalendarium

2020-07-26 Gudstjänst
Holmöns kyrka kl 11.00. Gudstjänsten leds av per Rylander, präst, och Hillevi Fransson. Tema Kristi Förklaringsdag

2020-07-27–31 Båtbyggarkurs
Kom och var med när två Holmöbåtar tar form! Bekanta dig med de skarpslipade verktygen, doften av båtbyggeri och de beprövade metoderna, som fortfarande används i detta traditionella hantverk. Under ledning av de erfarna båtbyggarna Thomas Distler och Egil Sandström får du under tio dagar ta del av genuin hantverkskunskap och själv träna båtbyggnad praktiskt. Läs mer om kursen.

2020-07-28 Stigtrampardag – Gåsflötaögern (Holmön)
Följ med ner till fiskebastun på Gåsflötaögern, en av de bastur som samfälligheten rustar upp. Turen går via Örskärskyrkogården, Västervika och Gåsflötaögern. Följer sedan stranden via Vedaögern tillbaka norrut, avslutas vid Bergudden. Obanad terräng över stock och sten. Mycket krävande tur pga lång sträcka i terrängen. Ca 8 km. Medtag rejält med matsäck!
Mötesplats: Smess’ stall (Lämås), korsningen Berguddsvägen/Vikvägen. Samling kl 10.00.
Tidsåtgång: heldag
Kontaktperson: Josefin Lämås

2020-07-29 Berättarkväll
Berättarkväll med Sara Mossberg kl 18.30 på Båtmuseet. Arrangör båtmuseet.

2020-07-30 ÅVG
ÅVG är öppet 17 – 19.

2020-07-31–08-02 Visfestivalen
Uppdaterad 2020-05-13! Årets Visfestival är inställd p g a Coronapandemin.
Visfestival på Holmön. Mer information kommer senare.
Läs om det på Visfestivalens webplats.

2020-08-02 Gudstjänst
Holmöns kyrka kl 11.00. Gudstjänsten leds av Kristoffer Hedman, präst, och Hillevi Fransson. Tema: Åttonde söndagen efter trefaldighet.

2020-08-03–06 Sotning
Sotaren besöker Holmön [Läs mer]

2020-08-03–07 Fortsättning på Båtbyggarkursen
Läs mer om kursen.

2020-08-08 ÅVG
ÅVG är öppet 10 – 13.

2020-08-08 Årsmöte
Holmön Älgjaktlag håller årsmöte kl 10.00 vid jaktlagest lokaler.

2020-08-08–09 SeaJazz
Uppdaterad 2020-06-24! Inställt p g a coronapandemin!
Holmöns Jazzfesival. Mer info kommer på SeaJazz webplats.

2020-08-13 ÅVG
ÅVG är öppet 17 – 19.

2020-08-15–16 Internationella fyrdagen
Visning av fyrarna på Stora Fjäderägg [Läs mer], Bergudden och Holmögadd. Mer information kommer senare.

2020-08-22 ÅVG
ÅVG är öppet 10 – 13.

2020-08-27 ÅVG
ÅVG är öppet 17 – 19.

2020-08-29 Surströmming
Uppdaterad 2020-07-27 Korrigering av dag och tidpunkt
Surströmmingsmiddag kl 15.00 på Holmögården. Arrangör Hembygdsföreningen. Anmälan på lista vid affären.

2020-09-05 ÅVG
ÅVG är öppet 10 – 13.

2020-09-10 ÅVG
ÅVG är öppet 17 – 19.

2020-09-12 Svampexkursion med Björksoppen
Mer info kommer senare

2020-09-19 ÅVG
ÅVG är öppet 10 – 13.

2020-09-24 ÅVG
ÅVG är öppet 17 – 19.

2020-10-03 ÅVG
ÅVG är öppet 10 – 13.

2020-10-10 ÅVG
ÅVG är öppet 10 – 13.