Kalendarium

2023-01-30 Ny dag för allmänt möte
Mikael Bergström från Länsstyrelsen och Urban från Trv kommer ut till Holmön för att berätta om det arbete de håller på med för långsiktig lösning av kommunikationen med fastlandet. Kl 13 är det ett allmänt möte på Prästgården där Mikael och Urban berättar om sitt arbete. Alla som kan och vill är välkomna.

2023-02-05 Gudstjänst
Holmöns kyrka kl 11.30. Präst: Johanna Forsgärde; Musiker: Anna Hörnvall.
Tema: Kyndelsmässodagen: Uppenbarelsens ljus.

2023-02-14 Landsbygdsrådet har årets första möte
HUF har en representant i Landsbygdsrådet.

2023-03-12 Mässa
Holmöns kyrka kl 11.30. Präst: Jonas Nording; Musiker: Simon Reineholm.
Tema: Tredje söndagen i fastan: Kampen mot ondskan.

2023-04-16 Byabön
Holmön kyrka kl 11.30. Byabönen är en förenklad gudstjänst som leds av lekmän utsedda av kyrkoherden. Formen för Byabönen följer den mall, men i moderniserad form, som funnits från 1600-talet ända fram till 1960 då Byabönen upphörde på ön.

2023-04-25 Folkmusikkväll
I april kommer folkmusikduon Våtmark till Prästgården. Med vackra melodier och grova texter tar duon tag i den mest tabubelagda traditionen i svensk folkmusik, nämligen snuskvisor och fulvisor. Genom härlig stämsång och svängigt ackompanjemang bjuder Nina Grigorjeva och Sandra Berggren alla nyfikna öron på en rolig, spännande show med både gammalt och nytt material som är skrivet av och om kvinnor. På Prästgården kommer både de att både bjuda in till workshop kl 19:00, och sedan efterföljande konsert kl 20:00. Välj fritt om du vill delta i båda delarna, eller bara någon av dem. Mer information kommer framöver om anmälan.

2023-05-21 Mässa
Holmön kyrka kl 11.30. Musiker: Simon Reineholm.
Tema: Söndagen före pingst: Hjälparen kommer