Kalendarium

Med reservation för ev sena ändringar!

2021-10-17 SRF förmöte till Representantskapet
Vid mötet vill SRFs styrelse få input från medlemsföreningarna avseende nya ansökan om medel för SEFs verksamhet kommande år. Denna ansökan kommer att presenteras vid Representantskapsmötet i november. Mötet börjar kl 15 och sker digitalt. HUF kommer att medverka.

2021-10-21 HUF styrelsemöte

2021-10-23 Städdag på affären
Vi samlas kl 12 då affären stängen för dagen. Fika serveras efter slutfört arbete.

2021-11-12–14 SRF Representantskapsmöte
Mötet hålls sannolikt på västkusten. Mer info kommer senare.

2021-11-17 Möte på Holmön med Kommunen och näringsidkare på ön
Vid mötet kommer Kommunen att informera sig om de svårigheter som drabbar näringsidkare med anledning av de bristande kommunikationerna.

2021-11-20 Årsmöte
Holmöns Såg- & Kvarnförening håller årsmöte på Prästgården kl 10.00.