Israpport

Under vintern kommer här fortlöpande israpporter så länge det är isföre. Uppdatering sker så snart information om förändringar i isläget finns. De iskartor som visas är utdrag från SMHIs kartor om inte annat anges. Satellitbilder är utdrag från NASAs Lance Modis satellit.

2019-04-06 Israpporten upphör för säsongen
Det är nu istort sett isfritt ute till havs runt Holmöarna som framgår av satellitbilden. Det finns fortfarande is kvar på finska sidan men med de vindar som råden med västligt islag väntas inte den isen påverka oss så mycket att det ställer till problem.