Holmökartan

Holmön har saknat en bra vandrings- och turistkarta som kunnat vägleda både öns boende (fast- och deltidsboende) samt besökare till olika platser runt om på ön. Vi arbetar för en utveckling av turismen på Holmön, och en viktig del i det är att kunna erbjuda attraktiva aktiviteter.

Målet har varit att ta fram en modern karta, ritad enligt de normer som gäller för en orienteringskarta när det gäller färger och karttecken. Under sommaren 2021 erbjöd projektet ett arrangemang liknande det som inom Svenska Orienteringsförbundet benämns som Naturpasset, alltså med fasta kontroller utplacerade i naturen. Arrangemanget av Holmöns Naturpass som kallades ”Holmödan” genomfördes i samarbete med Umeå Orienteringsklubb.

HUFs kartprojekt, som finansierades av Umeå Kommun och genomfördes tillsammans med Umeå Orienteringsklubb, är nu slutfört. Kartan finns nu tillgänglig här att ladda ner. Kartan täcker Holmön och Ängesön och består av fyra PDF-filer.

Synpunkter och/eller tillägg till kartorna kan mailas till Holmokartor@gmail.com.