Välkommen

Holmön Byamäns Samfälligehtsförenings äger och förvaltar samfällda markområden på Holmöarna. Det rör sig främst om vägar, diken, myrar och gamla fiskelägen med fiskestugor runt om på Holmöarna. Alla som äger jordbruksfastigheter med andel i det samfällda är medlemmar i föreningen efter det andelstal som jordbruksfastigheten har i det samfällda.

För medlemmar (Lösenordsskyddad del)

För styrelsen (Lösenordsskyddad del)