Alla inlägg av Olle Nygren

Påminnelse om sparktävlingen

Den taditionella sparktävligen blir på tisdag den 9 mars. Denna gång med start och mål vid Lanthandeln. Start kl. 12.00. Förhandsanmälan genom att swisha 50:- kronor till 070-210 06 07 senast 7 mars.

OBS! Numrerad deltagarlista anslås vid Lanthandeln. Nummerlappar delas ut vid Lanthandeln. Lotteripåse med 5 lotter kan beställas genom att swisha 50:- kronor till 070-210 06 07. Dragningslista anslås vid Lanthandeln. Vinster finns att hämta vid Lanthandeln.

Vid målgång erhåller varje deltagare en medalj, en semla och en chokladbit. Ingen gemensam samling efteråt.

Välkomna önskar Holmöns Rödakorskrets

Skoterleden är inte öppnad

Observera att det ännu inte finns någon öppnad skoterled, även om finansieringen är klar och det finns ett skoterspår på isen. Isen är inte tjock nog över allt.

Just nu pågår arbete med att staka leden, upprätta mätpunkter för ismäätningen och rekognosera om spåret kan dras där det är torrare och mindre stöpa.

All körning längs skoterspåret sker helt på egen risk!

Skoterled

Nu är det klart med Länsstyrelsen och Kommunen att skoterleden finansieras och kan stakas upp. Arbetet påbörjas i helgen.

Det milda vädret har medfört att det bildas stöpa på isen. Särskilt besvärligt är det vid Truthällgrunden. Ledgruppen kommer att rekognosera för att dra om leden genom ett torrare område norr om grunden. Vi får dock räkna med att det kommer att bli mycket stöpa då prognosen är att det ska vara blidväder nästan hela nästa vecka. Det är först på fredag som det ska bli minusgrader igen. Mycket kan hända under dessa dagar.

Svävartrafik

Info från ledchef Carl Rydmarker.

Som ni säkert sett och hört har personalen jobbat hårt de senaste dagarna för att fastställa svävarleden. Vi siktar på att komma igång med Svävarleden lördagmorgon, 27:e februari.

Färjerederiet rekommenderar användning av munskydd. Vi kommer försöka ha varannan sittplats ledig och märkt, precis som på färjan.

Nedan tidtabell kommer gälla.

Vardag  Telefontid 06:00-19:30
Norrfjärden 06:30
Holmön 07:00
Norrfjärden 08:30
Holmön 09:00
Norrfjärden 16:00
Holmön 16:30
Norrfjärden 18:00
Holmön 18:30

Lördag Telefontid 07:00-19:30
Norrfjärden 07:30 (Kallelse)
Holmön 08:00 (Kallelse)
Norrfjärden 09:30
Holmön 10:00
Norrfjärden 16:00
Holmön 16:30
Norrfjärden 18:00 (Kallelse)
Holmön 18:30 (Kallelse)

Söndag Telefontid 08:00-19:30
Norrfjärden 08:30 (Kallelse)
Holmön 09:00 (Kallelse)
Norrfjärden 10:30
Holmön 11:00
Norrfjärden 16:00
Holmön 16:30
Norrfjärden 18:00 (Kallelse)
Holmön 18:30 (Kallelse)

Besvärligt med stöpan

Läget längs spåret mellan Bergudden och Veaögern är nu besvärligt med mycket stöpa. Det är överhängande (läs garanterad) risk att man kör fast med skoter om man drar en kälke bakom. Även med bara skoter finns risk att köra fast. Mitt på dagen i dag körde en skoter med kälke fast och fick bärgas.

Det finns nu ett skoterspår på land från Bergudden (Holmboms) och runt Jonängkroken fram till västra sidan av Långögern. Det finns däremot inget spår på stranden runt Norra Veaögerskroken och upp på Veaögern. Om du tänker köra spåret så ta med spade, linor och kör inte ensam, så ni kan hjälpa varandra om någon kör fast. Det är mycket snö på land och det är lätt att köra fast om man kör ospårat.

Vattenståndet stiger

Just nu stiger vattenståndet. Röd linje är observationer, grön och blå linjke är kort och lång prognos. Till helgen väntas vattenståndet sjunka igen.

Det stigande vattenståndet medför att det bildas åtskilligt med stöpa längs västra sidan av Holmön. De som kör skoter längs skoterspåret till Norrfjärden rekommenderas att köra uppe på landkallen för att undvika stöpan.

Vinterled inom kort

Idag har det tagits beslut om att Umeå Kommun, Region Västerbotten och Länsstyrelsen i Västerbotten, tar på sig ansvaret för vinterleden denna vinter. Alla tre parter är tydliga med att detta egentligen är Trafikverkets ansvar, men i och med den akut uppkomna situationen träder de nu in och tar fulla kostnaden. 

Isen är OK och ett spår finns. Arbetet med uppmärkning och daglig ismätning på börjas så snart som möjligt. Även svävarleden beräknas komma igång inom kort.

Läs mer