Alla inlägg av Olle Nygren

Sotning och brandskyddskontroll

UMEÅ SOTNING & VENTILATION kommer till Holmön på måndag 12/6, tisdag 13/6, onsdag 14/6, torsdag 15/6-2023. Vår personal kommer att utföra brandskyddskontroll och sotning. Är det någon som inte fått en avisering, och man har en eldstad som används, vänligen kontakta oss. Kontakta även oss om ni har en nyinstallerad eldstad som behöver besiktas. Aviseringarna borde finnas er tillhanda ca 22/5.

Se filmen För tryggare inomhusklimat & brandskydd för mer info

Åkervägen avstängd

Slitaget på Åkervägen är stort och Holmön Byamäns samfällighetsförening har nu bestämt att stänga vägen för genomfart. Nu är därför Åkervägen avstängd för genomfart med motorfordon. Det går att köra in från norr och upp till Ödekyrkogården. Avstängningen ligger strax söder om uppfarten till ödekyrkogården. Det går fortfarande bra att komma fram med cykel och till fots längs Åkervägen.