Välkommen

Här kommer löpande viktiga nyheter som rör Holmön och de som bor och verkar här. Vidare finns information om service och evenemang på Holmön, samt information om aktiviter mm bland Holmöns föreningar.

Holmöns Utvecklingsforum (HUF)

HUF har som syfte att verka för att Holmön bibehålls och utvecklas som en levande skärgårdsbygd. Ett sätt att göra detta är att driva Holmöportalen. Förutom Holmöportalen driver HUF även webplatsen visitholmon.com och visitholmon.se (båda leder till samma web), som vänder sig i första hand till besökare till Holmön. Läs mer om HUF

Prästgården och Bygdebolaget

Vill du vara med och rädda Prästgården genom att köpa aktier i Bygdebolaget? Prästgården är Holmöns enda vinterbonade samlingsplats och en viktig lokal för föreningar och verksamheter året om. Här samlas vi till årsmöten, julluncher, sparktävlingar och filmkvällar. Huset fungerar också som vandrarhem, bageri och kontorslokal. Drömmen är att lokalen på sikt ska kunna användas för barnomsorg, träffpunkt för äldre, och andra viktiga samhällsfunktioner. Läs mer.

Holmömodellen

På Holmön har projektet Holmömodellen – Förstudie kring servicelösningar för skärgård och landsbygd genomförts med stöd från Landsbygdsprogrammet 2014-2020 och Umeå Kommun.

Det är Holmöns Utvecklingsforum, HUF, som lett projektet under perioden 1 september 2019 – 31 augusti 2020 med syfte att ta fram en handlingsplan för hur den kommersiella servicen kan stärkas på Holmön. Projektet har finansieras med EU-medel från Landsbygdsprogrammet 2014-2020, och med stöd från Umeå kommun. Läs mer här om projektets resultat!