Kategoriarkiv: Aktiviteter

Olika aktiviteter, främst arrangerade av föreningar eller boende på Holmön, för medlemmar och boende på Holmön

Info om vägarbetet

Resten av denna vecka samt nästa vecka (kortvecka) sker arbeten på dde ”mindre” vägarna. Alltså Kyrkvägen, Vintervägen och Berguddsvägen. Under v22 kommer ännu en grävare (så länge vädret tillåter pråmkörning). Den grävaren kommer att arbeta med byte av vägtrumma längs Ö-4:an på sista raksträckan i byn ungefär vid Holmgrens. Vilket då kommer hindra trafik på den vägen, mellan kl7-kl18.

Om det går enligt plan så kommer Kyrkvägen, Vintervägen och Berguddsvägen att vara klara innan detta och då kommer dessa vägar hållas öppna (Trots att dom riskerar att bli störda av att Ö-4:an kommer vara stängd), men om arbetet är mer söderut på Ö-4:an så kommer norra delen att hållas öppen.

Avstängda vägar

I dag inför Holmön Byamäns Samfällighetsförening en tillfällig avstängning av Åkervägen och Bastulönnvägen (vägar som föreningen äger och underhåller) för genomfartstrafik med motorfordon. Boende längs vägarna kommer att kunna ta sig till sina fastigheter, antingen från norr eller söder. Det kommer dock inte att kunna gå att passera hela vägen.

Anledningen är att de asfalterade vägarna kommer att rustas upp i sommar. Ett onormalt slitage av dessa vägar kan förväntas uppstå då de vägar som renoveras tidvis kommer att stängas av. Trafikverket är inte heller beredda att återställa dessa vägar om onormalt skadligt slitage skulle uppkomma.

De kommer att skyltas och cementtrummor med reflexer (så ingen kör in i dem i mörkret) kommer att placeras ut söder om vägen upp till gamla kyrkogården på Åkervägen samt söder om sydöstra knuten på Tommy Karlssons uthuslänga på Bastulönnvägen. Trummorna läggs ut så att fotgängare och cyklister kan passera.

Avstängning av Åkervägen
Skyltning vid Åkervägen
Avstängning av Bastulönnvägen
Skyltning vid Bastulönnvägen