Kategoriarkiv: Aktiviteter

2020-07-11 Arbetsdag på Gadden

Holmön byamäns samfällighetsförening renoverar fiskebastun på Norrgadden, med målet att den liksom bastuarna på Sikskärsbådan, Rossgrundet och Gåsflötaögern ska kunna nyttjas av allmänheten för övernattning. Torsdag 23 juli genomför vi en arbetsdag, och såväl medlemmar som andra är välkomna att delta! På programmet står att montera och måla utedasset, samt att måla bastun och städa ur den. Färg, borstar och städutrustning står föreningen för. Ni medtar matsäck, gott humör och oömma kläder! Det finns transportmöjlighet från Byviken, dock begränsat antal platser. Meddela mig eller Joar Sandström om du vill vara med.  OBS, vi förutsätter att den som deltar känner sig helt frisk och inte tillhör någon riskgrupp.

2020-07-03 Holmödagen den 18 juli

Självklart ska vi fira Holmödagen med marknad – nästan som vanligt! Förändringen är att vi sprider ut marknaden över ön. Ställ ditt bord på valfritt ställe längs en väg i byn, och meddela oss (senast 12 juli) var du kommer stå. Vi markerar ut alla bord på en karta som kommer finnas att hämta på affären. Sen spatserar vi runt och njuter av varandras fyndhörnor, konst- och bakverk. Precis som vanligt – fast med avstånd!

TRAKTORRALLY. Nytt för i år är ett traktorrally med veterantraktorer som kommer köra i parad genom byn och ställas upp nära Holmögården för beskådande på nära håll. Vill du vara med med din traktor kontakta Petter Lämås (070-9388291) som samordnar paraden.