Kategoriarkiv: Aktiviteter

Olika aktiviteter, främst arrangerade av föreningar eller boende på Holmön, för medlemmar och boende på Holmön

Är du företagare på Holmön? Är du nyfiken på hur digital teknik kan öka din synlighet?

På Holmön finns idag en mängd olika utflyktsmål och upplevelser att ta del av, men som av besökare kan upplevas lite dolda. För att synliggöra Holmöns utbud och för att gynna öns företagare, vill Umeå kommun testa att utveckla en lokal digital plattform där öns alla tjänster, produkter och resurser kan samlas och göras bokningsbara för såväl boende som besökare. Tanken är att plattformen ska testas konkret sommaren 2024.

Eftersom plattformen ska bygga på de behov som finns hos dig som företagare så vill vi gärna att du svarar på en kortare enkät. Den handlar om vilka behov du har av digitala verktyg och tjänster. 

Länk till enkät: https://esmaker.net/nx2/s.aspx?id=88e97966f9d6&d=20240213110234

Enkäten är öppen till 13 mars. Därefter kommer vi ordna en fysisk träff på Holmön där vi berättar mer om satsningen och bygger vidare på de behov som kommit fram i enkätsvaren.  

Om du har frågor får du gärna höra av dig till Jennie Bergvall Kalén, landsbygdsstrateg Umeå kommun: jennie.bergvall.kalen@umea.se , 090 – 16 14 74

Tack för hjälpen, sprid gärna enkäten till fler företagare lokalt!

Utfodring av Rådjur

Det finns en informell grupp som ägnar sig åt stödutfodring av Holmöns rådjur. Är du intresserad av att vara med och bidra till stödutfodringen? Skicka då ett SMS till Staffan Lindkvist, 070-2370658, så får du mer info om hur du kan bidra.
Foto: Åsa Engman

Byalunchen idag

Idag var det byalunch på Prästgården med julgröt. Temat för lunchen var friluftsliv. Kommunen ska uppdatera sitt kartmaterial över Holmön och Länsstyrelsen håller på mied reviderung av skötselplanen för reservatet och vill gärna kunna lägga in fler attraktiva platser, leder mm som ingår i skötselplanen. HUF deltar i projektet genom att identifiera befinsliga platser, leder mm som idag inte finns med i kartmaterialet. Det finns också möjlighet att önska nya leder och annat av intresse för besökare till Holmön.

Efter grötlunchen delades deltagarna upp i tre grupper som fick arbeta med var sin karta och lägga in befintliga och önskade ställen, leder mm. Resultatet ritade grupperna in på var sin stor karta över Holmöarna. Kartorna kommer HUF att sammanställa och presentera för Kommunen och Länsstyrelsen. Förhoppningsvis kommer mycket av detta med i det nya kartmaterialet.

Byalunch med julgröt
Grupparbete med att rita in befintligt och nytt på kartan
Karta med inritat befintligt och ev nytt material

Byalunch

Byalunch lördag 9 december – En kartläggning av möjligheter till utveckling av friluftslivet på Holmön. Kom och berätta om dina favoritstigar och favirotplatser på Holmön! Lördagen den 9 december kl 13 bjuder HUF in till julgröt på Prästgården. Vi informerar också om arbetet som pågår tillsammans med Umeå kommun och Länsstyrelsen för att utveckla friluftslivet på ön.