Kategoriarkiv: Offentliga aktörer

Kurs om bobarhet på öar

Det är en kurs vid Åbo öppna akademi som handlar om bobarhet på öar. Det rekommderas att man är två personer från varje ö som går kursen. Kursen, som är helt digital, har flera kända forskare kring ö-liv från olika universitet i Europa som lärare. Den är på engelska, det ingår att läsa två böcker, och delta i fem digitala föreläsningar på 3 tim, självstudier och ett eget arbete. Det är en kursavgift på 150 €. Sista anmälningsdag är på söndag.

Finns det några är som är intresserade av att lära mer om detta och undersöka Holmöns bobarhet och vad som behöver förbättras?

Kort om kursen

Habitability is a concept to measure and develop the attractiveness of an island. The process creates new ideas and practical possibilities, and it sets the stage of change. Being habitable is existential for an island to attract a resident population in a sustainable way. The course ”Habitability facilitators” will start from the spring 2021. The first pilot course starts in April 2021, it will be a distance course held in English. The outcome of this course is an up to date image of the habitability of a small island: facts, strong and weak aspects, perceived and possible perspectives. How can this image and knowledge be used to find common grounds for vital development?

The participants will:

  • Learn about the decisive characteristics of small island societies.
  • Understand the importance of engaging their fellow islanders in the work, using both formal and informal processes.
  • Be able to make a habitability analysis of their island, including setting up new indicators if needed.
  • Know how to integrate the habitability index in a change process based on the methods for the Six Thinking Hats.

Läs mer om kursen

Besök av Ale

Ales spår under dagen

Idag kom Ale på besök och bröt isen i Kvarken. Större delan av dagen har isbrytaren kört runt i Kvarken och brutit is. Fortsatte sen in i Byviken och bröt upp ett stort V så att isen ska kunna driva ut norrut. Ale fortsatte sen över till Norrfjärden för att även bryta där så långt det är möjligt.

Foto: Annie Lundberg
Foto: Annie Lundberg

Hur rimmar detta med TrVs agerande??????

Regeringen har idag (18/3) fattat beslut om skrivelsen Nationell strategi för hållbar regional utveckling i hela landet 2021–2030. Strategin utgör den långsiktiga inriktningen för den regionala utvecklingspolitiken och ska bidra till omställningen till en hållbar utveckling i alla delar av landet.

Strategin syftar till att minska klyftor och stärka utvecklingskraften i städer, tätorter samt gles- och landsbygder. Möjligheterna att bo, leva och verka i hela landet ska förbättras. Näringslivet ska ges goda förutsättningar att stärka konkurrenskraften och bidra till omställningen till hållbar utveckling.

För att möta dessa utmaningar och hitta lösningar identifierar regeringen fyra strategiska områden i strategin som ska ligga till grund för genomförandet av den regionala utvecklingspolitiken fram till 2030.

  • Likvärdiga möjligheter till boende, arbete och välfärd i hela landet
  • Kompetensförsörjning och kompetensutveckling i hela landet
  • Innovation och förnyelse samt entreprenörskap och företagande i hela landet
  • Tillgänglighet i hela landet genom digital kommunikation och transportsystemet

Läs mer