Kategoriarkiv: Offentliga aktörer

INFORMATION FRÅN KOM-GRUPPEN – HELIKOPTER MÅNDAG FÖRMIDDAG

KOM-gruppen har nu bokat Cassel Aero som kommer upp till Holmön imorgon bitti. Första flygning från Holmön beräknas bli 08.00.

Vi har kommit överens om att betala Cassel per timme, vilket vi hoppas möjliggör att vi har råd att flyga alla som behöver åka. Som vi tidigare meddelat har vi begränsade medel och pengarna är avsedda för undantagsfall när det finns ett stort behov att folk ska ta sig till fastlandet.

Vi uppmanar därför alla som måste åka att packa så lätt som möjligt för att lastning och lossning ska gå så fort som möjligt.

TIDER OCH FÖRTUR

Första flygning sker 08.00 från Holmön. Cassel flyger så länge bränsle finns och kommer behöva en kort paus för tankning. Ni som inte har bråttom till jobb/skola imorgon måndag uppmanas börja köa från 09.30.

Observera att vi inte har någon möjlighet att ordna med någon bokning. Vanlig köbildning gäller. Var på plats i god tid om du har en tid att passa!

FORTSATT TRAFIK

KOM-gruppen har bara råd att sätta in helikopter måndag förmiddag. Det sker alltså ingen helikoptertrafik på eftermiddagen eller senare under veckan. Om inte färjan kommer igång under veckan sätts ”ordinarie” helikopter in tidigast fredag.

FRÅGOR?

Kontakta Jorik på 070-5560142.

FRÅGA FRÅN KOM-GRUPPEN

Färjan tog sig inte över idag och då nord-/nordostvindarna ser ut att hålla i sig finns det skäl att tro att det dröjer några dagar innan ordinarie trafik kommer igång igen.

KOM-gruppen har som tidigare meddelats tilldelats medel från Umeå kommun för att sätta in helikoptertrafik vid behov. Denna vinter har dock pengarna för skoterled och extratrafik med helikopter i stort sett tagits från samma pott, vilket gör att vi har begränsade medel för att klara delen av vårvintern.

Vi har kontaktat pilot som har möjlighet att flyga imorgon måndag, men, då det är oerhört viktigt att vi är noggranna med hur vi spenderar pengarna, undrar vi:

Hur många har behov av transporter till eller från Holmön imorgon måndag 22 april? Meddela Jorik på 070-5560142.

OBS! Det är inte klart med trafik imorgon i dagsläget. Vi måste få klarhet i behovet för att sedan kunna ta ett beslut om vi har råd. Mer information kommer här på Holmöportalen samt i facebookgruppen ”Holmöns-bra-att-ha” så snart vi har mer att berätta.

Isbrytning

Efter KBV 181 isbrytning häromdagen har isen ute i Kvarken drivit undan norrut och det är ganska mycket öppet vatten i västra Kavrken nu med endast spridd drivis. Under dagen har en av Holmsunds lotsbåtar, Pilot 757 SE, brutit ränna både in till Capellas angäring i Byviken och ända in i hamnen i Norrfjärden, vilket framgår av bilden där lotsbåtens AIS-spår kan följas. Det innebär att Capella sannolikt kan komma igång med trafiken inom kort.

Renovering av servicehuset i gästhamnen

Under närmaste veckorna kommer Umeå Kommun Fastighet påbörja ett arbete med renovering av servicehuset nere i Byviken och delar på brandstationen uppe i byn.

Arbetet kommer pågå ca 5 veckor beroende på hur transporterna till och från Holmön fungerar.

Området omkring servicehuset kommer nyttjas som materialupplag, mm under ombyggnationen.

Arbetet kommer att utföras av Peder Taflin Umeå Kommuns Byggservice

Ny turlista för färjan

INFO FRÅN KOM-GRUPPEN: NY TIDTABELL PÅ HOLMÖLEDEN – FLER TURER ÅRET OM

Här kommer en positiv nyhet efter denna vinter. Så snart färjan börjar gå igen kommer den göra det med en ny turlista – indelad på tre säsonger och med fler turer året om!

Kort bakgrund

Färjerederiet har haft en önskan om att göra samtliga turer till “vändande” turer, det vill säga att färjan avgår från Byviken så snart den lossat och lastat klart. Anledningarna till det är att man vill spara på bränsle, samt minska slitaget på Capella då färjeläget på Holmön inte är anpassat. KOM-gruppen motsatte sig detta förslag då vi ser ett behov av att färjan avgår senare från ön, detta för att minska stress för näringsidkare som lossar och lastar. Vi föreslog istället en ny turlista där ungefär hälften av avgångarna är vändande, och att vi i utbyte får ett antal nya turer som vi tror behövs för hela Holmön.

Turlistan – indelad på tre säsonger

Den största förändringen är att vi går från en tvådelad till en tredelad turlista – en för sommaren (vecka 25-33), en för vintern (vecka 44-15) och en för hösten och våren (vecka 34-43 samt vecka 16-24).

På vinterturlistan är en ny kallelsetur på fredagar tillagd – 13.00 från Norrfjärden och 13.45 på Holmön. Vi hoppas att den ska kunna användas likt onsdagsturen (12.00/12.45) för korta ärenden till stan, möjlighet för hantverkare och andra att jobba halvdagar på ön, men också för att fler ska kunna ta tidig helg.

Höst- och vår-tabellen innehåller förutom extraturen på fredagar även en extratur på lördagar – 12.00 från Norrfjärden och 12.45 från Holmön (kallelse).

Sommarturlistan innehåller också extraturen på lördagar – 12.00 från Norrfjärden och 12.45 från Holmön, dock inte som kallelsetur sommartid.

Vändande turer, vad innebär det?

Vändande turer innebär att avgången från Holmön är tidigarelagd med 15 minuter, oftast till .45 istället för heltimme. Så klart innebär det att färjan ska lossa och lasta som vanligt, vilket innebär att avgångarna ibland kommer att bli senare. Färjan ska dock aldrig gå tidigare än vad som står i tidtabellen.

De vändande turerna är första och sista varje dag, samt på turer mitt på dagen, till exempel vardagar 06.00 (Norrfjärden) – 06.45 (Holmön), 18.00 (Norrfjärden) – 18.45 (Holmön) och sommarlistans vardagstur 11.10 (Norrfjärden) – 11.55 (Holmön).

Vi hoppas att den vändande turen på morgonen (06.45 från Holmön) kan vara till nytta för personer som jobbar på fastlandet!

Frågetecken

KOM-gruppen önskade fler turer än vad vi i slutändan fick. Till exempel önskade vi en till tur på söndageftermiddagar, men Färjerederiet behövde en dag i veckan avsatt för längre service/bunkring m.m. Vi har också påtalat att vi tror att några av de vändande turerna (första turen på sommarturlistan bl.a) ofta kommer bli försenade på grund av soptransporter m.m. Vi är överens med Färjerederiet att tillsammans jobba för att förebygga stressade situationer.

Sammanfattning

KOM-gruppen har sammanställt önskemål som framförts genom samtal med berörda parter under åren. Det är svårt att hitta en tidtabell som passar alla, inte minst då vi ser färjans stationering på fastlandet som den största begränsningen för en trafik som är anpassad till öns behov. Vi är dock positiva efter en konstruktiv process och har goda förhoppningar att vi kan samarbeta med Färjerederiet även i framtiden för att ytterligare göra tidtabellen bättre.

Med den här tidtabellen får vi fler turer året om, på tider som vi tror att fast- och deltidsboende, näringsidkare och besökare har glädje av. För frågor och synpunkter, kontakta KOM-gruppen genom Jorik på otterbjork@gmail.com