Kategoriarkiv: Offentliga aktörer

Info om vägarbete

Imorgon tisdag kommen fm att ägnas åt att lasta av pråmen efter att 9-färjan avgått. När pråmen lossats kommer man att gräva upp lite sten ur Ö-4:an nere vid Kaplangården och lite söder därom.

Info om vägarbetet

Resten av denna vecka samt nästa vecka (kortvecka) sker arbeten på dde ”mindre” vägarna. Alltså Kyrkvägen, Vintervägen och Berguddsvägen. Under v22 kommer ännu en grävare (så länge vädret tillåter pråmkörning). Den grävaren kommer att arbeta med byte av vägtrumma längs Ö-4:an på sista raksträckan i byn ungefär vid Holmgrens. Vilket då kommer hindra trafik på den vägen, mellan kl7-kl18.

Om det går enligt plan så kommer Kyrkvägen, Vintervägen och Berguddsvägen att vara klara innan detta och då kommer dessa vägar hållas öppna (Trots att dom riskerar att bli störda av att Ö-4:an kommer vara stängd), men om arbetet är mer söderut på Ö-4:an så kommer norra delen att hållas öppen.

Avstängda vägar

I dag inför Holmön Byamäns Samfällighetsförening en tillfällig avstängning av Åkervägen och Bastulönnvägen (vägar som föreningen äger och underhåller) för genomfartstrafik med motorfordon. Boende längs vägarna kommer att kunna ta sig till sina fastigheter, antingen från norr eller söder. Det kommer dock inte att kunna gå att passera hela vägen.

Anledningen är att de asfalterade vägarna kommer att rustas upp i sommar. Ett onormalt slitage av dessa vägar kan förväntas uppstå då de vägar som renoveras tidvis kommer att stängas av. Trafikverket är inte heller beredda att återställa dessa vägar om onormalt skadligt slitage skulle uppkomma.

De kommer att skyltas och cementtrummor med reflexer (så ingen kör in i dem i mörkret) kommer att placeras ut söder om vägen upp till gamla kyrkogården på Åkervägen samt söder om sydöstra knuten på Tommy Karlssons uthuslänga på Bastulönnvägen. Trummorna läggs ut så att fotgängare och cyklister kan passera.

Avstängning av Åkervägen
Skyltning vid Åkervägen
Avstängning av Bastulönnvägen
Skyltning vid Bastulönnvägen

Vibrationsmätningar

Trafikverket har beställt vibrationsmätningar med anledning av det planerade vägunderhållet. Mätningarna kommer att ske på hus nära vägen för att säkerställa att vibrationsskador inte uppstår.

Mätare kommer att sättas upp tisdag och onsdag nu till veckan. Samtliga fastighetsägare kommer att kontaktas för att ge godkännande.

Info om vägunderhåll

I em kom Trafikverket ut och informerade om det kommande vägunderhållet på Holmön i sommar. Arbetena börja i mitten av maj och kommer att pågå fram till i augusti. Det kommer också att vara en tre veckors semesterperiod under sommaren.

Alla maskiner och material, som grus och asfalt, kommer att skeppas ut med pråm, som kommer att angöra utanför gästhamnspiren. Planen är att pråmlass kommer i stort sett dagligen med material som behövs för den dagens arbete. Arbetet kommser således att vara väldigt väderberoende och förseningar kan uppstå om det blåser för mycket för pråmen.

Planen är att före midsommar kommer dikning att ske på vissa ställen och sten grävas ur vägkroppen och vägarna förberedas för asfaltering. Efter midsommar kommer ny asfalt att läggas. Man kommer att börja med de mindre vägarna (Vintervägen, Kyrkvägen och Berguddsvägen) och ta Ö4:an sist.

Arbetena kommer att innebära att vägen stängs av periodvis och stoppar framkomligheten. Arbetet kommer att ske måndag till torsdag. Uppe i byn kommer man att planera arbetet så att man kan köra antingen kyrkvägen eller Ö4:an eller Åkervägen/Berguddsvägen eller Ö4:an. Det är sträckan söder om Berguddsvägskälet som kommer att medföra de största störningarna.

Avstängning kommer att ske mellan ca kl 8 -15 mån-tor. I övrig tid kommer vägen att vara öppen och framkomlig så att man kan ta sig till affären och färjorna, även om man bor på fel sida om avstängningen.

Här på Holmöportalen och på FB kommer löpande att anges var avstängningar kommer att ske.