Kategoriarkiv: HUF

Information från HUF

Ändrad layout på Holmöportalen

För att slippa långa scrollningar, öka läsbarheten och sökning har en ändring på första sidan genomförts. Alla puffar för nyhetsnotiser har tagits bort.

Nu finns istället i högra kanten på alla sidor länkar till HUF:s sida och ”Holmön samåkning och annat” på Facebook. Vidare finns länkar till de senaste 10 nyhetsnotiserna. Där under finns möjlighet att läsa inlägg månadsvis (antal inom parantes) eller per kategori (antal inom parantes). Alla nyhetsnotiser förses med minst en kategori.

Förhoppningen är att ni alla läsare och följare ska tycka att detta är en förbättring.

Smärre uppdateringar på portalen

Det är nu gjort några smärre uppdateringar på portalen för att öka läsbarheten.
1. Antalet notiser på 1:a sidan har minskats till de fem senaste notiserna. Detta för att minska långa skrollningar på första sidan.
2. Längst ner i det svarta sidfotsfältet finns två menyer, först ”Äldre notiser”, där du kan välja månad (inom parantes anges antal notiser) sen ”Katergorier” där du kan begränsa antalet notiser till den/de kategori/er som du är intresserad av (inom parantes anges antal notiser). Alla notiser förses med minst en kategori.

Försening med kajen och direktiv för klagomål

Arbetet med angöringsrampen i Norrfjärden kommer igång en vecka senare vilket gör att färjan kan ta fordonstrafik till 15:e november. Sluttiden uppges vara densamma. 

Färjerederiet ber även att klagomål ska lämnas Rederiets kontaktcenter och inte till färjepersonalens mobilnummer. Personalen förhåller sig till de direktiv de får uppifrån. Rederiets kontaktcenter kan förmedla och förklara dessa direktiv. Här finns kontaktinformation: https://www.trafikverket.se/farjerederiet/om-farjerederiet/kontakta-oss/

Nu är det dags för vinterparkering

Ska du använda din bil i vinter och stå på parkeringen mitt emot affären?

Anmäl isåfall med e-post till Jorik (otterbjork@gmail.com) eller på listan på affären. Vi behöver namn och registreringsnummer. Avgiften är 300 kronor vilket är samma som tidigare. Betalning sker via Swish eller Bankgiroinbetalning till HUF, eller i kassan på affären.

OBS! Parkeringen ska endast nyttjas av bilar som ska användas under vintern. Om du inte ska använda bilen under vintern, vänligen kör bilen till din gård. Har du ställt en skrotbil på parkeringen behöver den fraktas i land, kontakta oss så kan vi hjälpa till att förmedla kontakter. Vi kan hjälpa till att köra hem bilar gratis, kontakta Jorik för skjuts- eller körhjälp. 

HUF tar ut en avgift för att täcka kostnaderna för snöröjning. Det är mycket viktigt att bilar som inte används inte står på parkeringen för att underlätta snöröjningen. 


Frågor? Kontakta Jorik på 070-5560142 eller
otterbjork@gmail.com