Holmöns Bygdebolag AB

Presentation

För att rädda Prästgården, som allmän samlinglokal, bildade HUF i augusti 2020 Holmöns Bygdebolag AB (HBBAB), med syfte att bl a kunna köpa Prästgården från Sävar Holmöns församling. Bolaget har begränsad vinstutdelning, där vinsten återinvesteras i verksamhet för bygdens bästa. Bolaget ska alltid ägas till minst 51% av Holmöns Utvecklingsforum, för att säkerställa att verksamheten har en demokratiskt förankring och är till för Holmöns bästa. Vill du köpa aktier i Bygdebolaget för att stötta verksamheten läs mer här.

Via Bygdebolaget kommer HUF att driva verksamheten i Prästgården med bl a vandrarhem, konferenser, öppet dagis, seniorgympa, bageriverksamhet, möteslokal mm. Kommunen har beviljat bidrag för köpet och ansökan om ytterligare bidrag har lämnas till Boverket. Svar väntas under våren 2021. Läs mer om driften på Prästgårdens webplats eller FB-sida.

Årsstämma

2021