KOM-gruppen – Äldre notiser

2019-12-17
Sammanfattning av höstens möten

KOM-gruppen sammanfattar höstens möten om kommunikationerna den kommande vintern. Slutsatsen är att Trafikverket och Färjerederiet inte tillmötesgått oss på många punkter om våra önskemål.
KOM-gruppen har också kontaktat Jonas Sjöstedt, som, med anledning av det, ställt en interpellationsfråga till Infrastrukturminister Tomas Eneroth.

2019-11-22
Info från Färjerederiet

TRV Färjerederiet meddelar att Capella nu undersöks i Holmsund av varvspersonal, säkerhetsansvariga på färjerederiet och personal från motortillverkaren. Detta kommer att ta flertalet veckor, inget slutdatum är satt.

2019-11-13
Färjerederiets pressmeddelande

Nu har Färjerederiet kommit med ett pressmeddelande med anledning av Caplellas haveri. Läs pressmeddelandet.

2019-11-11
Info från möte om Holmöleden
Arbetsgruppen för kortsiktiga lösningar för Holmöleden (Färjerederiet, TrV region norr, Länsstyrelsen, Umeå Kommun, HUF och KOM-gruppen) hade möte idag måndag. Under förra mötet skickades en lista med till TrV på förslag för att förenkla trafiken under vintern. Dessvärre kunde inte TrV möta oss på de punkter som gör att situationen från förra vintern inte kommer att upprepas. Detta är inte acceptabelt. Ett nytt möte är inplanerat till fredag den 15/11.

2019-11-10
Kom-gruppen haft kontakt med färjerederiet idag igen

De meddelar att Capella kommer vara ur trafik, förtöjd i Holmsund, medans en grundlig utredning görs om vad som orsakade haveriet. De ser allvarligt på händelsen. Hur lång tid utredningen tar vet de ej i nuläget.
Under tiden kommer Helena Elisabeth trafikera enligt tidtabell. Trafiken kommer vara helt inställd idag och antagligen imorgon, personal kommer att köras ut till Holmön och Helena Elisabeth så fort det blir väderläge.
Besättningen som körde Capella mår bra och får nu stöd från arbetsgivaren, de har skött allt enligt regelboken.
Ett pressmeddelande om händelsen kommer att komma från Färjerederiet i början av veckan.

2019-10-24
Info från möte med Trafikverket om Holmöleden
Tisdag den 22 oktober hölls ett möte om Holmöleden. Närvarande var HUF, KOM-gruppen, Trafikverket, Färjerederiet, Kommunen och Länsstyrelsen.

2019-09-06
Info om färjan

Capella försvinner på varv i helgen. På söndag morgon kl 8 (första turen från Norrfjärden) avgår Capella mot Holmön och har med besättningen till Helena, som kommer att ta över trafiken med turen kl 9 från Holmön. Capella avviker då mot varv och räknar med en dagsljusfärd ner till Gustavsvik.

2019-08-26
Nya förutsättningar

Ledchef Tobias Stenborg fick inte förlängning på sin 6-mån provanställning. En skeppare har också slutat. Det innebär lite personalbrist i nuläget. Distrisktchefen för Norra Roslagen kommer tillfälligt att vara ledchef även för Holmöleden. En ny ledchef och skeppare kommer att rekryteras under hösten.
KOM-gruppen kommer att agera för ett möte inom kort med den tillfällige ledchefen för planering inför vintern avseende svävarled, helikoptertransporter och skoterled.

2019-08-13
Info inför hösten

Påminner om att Capella går på varv för årlig service v.37-40, cirka 9 september till 6 oktober. HE ersätter.

Datum för renoveringen av kajen (spontning HE:s färjeläger) är ännu ej satt, TRV/F meddelar så fort de vet datum.

Gästhamnspirens tillstånd vid ”sockerbiten” är kritiskt, TRV/F är medvetna om detta och har lyft frågan internt om vad som bör göras.

2019-05-23
Helena försenad

Helena Elisabeth väntas tillbaka till Holmön från varvet i månadsskiftet maj/juni. Det är leverans av den nya stolarna som är försenad. Därför tar varvsbesöket en vecka extra.

2019-04-26
Rapport från mötet med myndigheterna den 24 april.
Nu finns en sammanfattning från mötet att läsa.

Ännu äldre material finns på gamla Holmöportalen