KOM-gruppen – Äldre notiser

2020-04-03 Orsaken till motorstoppet igår
Färjerederiet Trafikverket meddelar att teknikerns avrapportering visar att en lågt ställd tomgång gjorde att motorn stannade av igår, 2/4. Capella gick in mot hamn i lägsta fart och belastningen ökade antagligen av den kraftiga gir som görs in mot kajen. Tomgången är nu höjd.

2020-04-02 Info om Capella
Huvudmaskin på Capella stannade, den 2/4 strax innan kl 08.00, just innan fartyget skulle lägga till vid kajen i Norrfjärden. Fartyget gick upp på en lerbank då styrningen slutade fungera. Ingen skada skedd. Huvudmaskinen startade igen och de kunde lägga till vid kaj. Tekniker tillkallades, men vad vi vet har ingen orsak till stoppet hittats och hon är åter i trafik.

Detta är mycket allvarligt med tanke på rapporten som släpptes för en dryg vecka sedan. Vi söker trafikverket för kommentar om åtgärd.

Torbjörn Lindberg är i kontakt med Transportstyrelsen, som är tillsynsmyndighet för Trafikverket, med förhoppning att de ska göra en oberoende utredning på höstens haveri och Capellas pålitlighet, vårt intresse av det ökar markant efter dagens incidens.

2020-03-27 Capellas haverirapport
Utredningen visar på ett antal brister i rutiner och på Capella. Det är mycket olyckligt att Capella har trafikerats med dessa och att de inte uppmärksammats och åtgärdats innan haveriet var ett faktum. Kom-gruppen utgår ifrån att åtgärderna är utförda och att Trafikverket Färjerederiet inser följderna med att trafikera Holmöleden med gamla fartyg. Kom-gruppen fortsätter arbetet mot en hållbar lösning för Holmöleden på inslagen väg.

2020-03-02 Helikopter
TRV F meddelar att helikoptertrafik kommer sättas in så snart som möjligt, i eftermiddag eller imorgon. Mer info kommer via sms när de vet mer exakt.

2020-02-16
Info från Färjerederiet
Ledchefen meddelade idag att Capella är ca 2-3 veckor bort. Det är en del elarbeten som återstår.
Rapporten om haveriet är i princip klar och kommer att släppas så snart en godkänd provkörning med Capella är genomförd.
När Capella återkommer kommer Helena Elisabeth att läggas i Holmsund istället för Byviken. Skälet är att H-E ska vara lättare tillgängligt för service och underhåll och att hon ligger tryggare där än i Byviken. Detta innebär dock att det blir svårare att byta färja med kort varsel om behovet uppstår.
H-E är beräknad för varvsbesök i maj.

2019-12-17
Sammanfattning av höstens möten

KOM-gruppen sammanfattar höstens möten om kommunikationerna den kommande vintern. Slutsatsen är att Trafikverket och Färjerederiet inte tillmötesgått oss på många punkter om våra önskemål.
KOM-gruppen har också kontaktat Jonas Sjöstedt, som, med anledning av det, ställt en interpellationsfråga till Infrastrukturminister Tomas Eneroth.

2019-11-22
Info från Färjerederiet

TRV Färjerederiet meddelar att Capella nu undersöks i Holmsund av varvspersonal, säkerhetsansvariga på färjerederiet och personal från motortillverkaren. Detta kommer att ta flertalet veckor, inget slutdatum är satt.

2019-11-13
Färjerederiets pressmeddelande

Nu har Färjerederiet kommit med ett pressmeddelande med anledning av Caplellas haveri. Läs pressmeddelandet.

2019-11-11
Info från möte om Holmöleden
Arbetsgruppen för kortsiktiga lösningar för Holmöleden (Färjerederiet, TrV region norr, Länsstyrelsen, Umeå Kommun, HUF och KOM-gruppen) hade möte idag måndag. Under förra mötet skickades en lista med till TrV på förslag för att förenkla trafiken under vintern. Dessvärre kunde inte TrV möta oss på de punkter som gör att situationen från förra vintern inte kommer att upprepas. Detta är inte acceptabelt. Ett nytt möte är inplanerat till fredag den 15/11.

2019-11-10
Kom-gruppen haft kontakt med färjerederiet idag igen

De meddelar att Capella kommer vara ur trafik, förtöjd i Holmsund, medans en grundlig utredning görs om vad som orsakade haveriet. De ser allvarligt på händelsen. Hur lång tid utredningen tar vet de ej i nuläget.
Under tiden kommer Helena Elisabeth trafikera enligt tidtabell. Trafiken kommer vara helt inställd idag och antagligen imorgon, personal kommer att köras ut till Holmön och Helena Elisabeth så fort det blir väderläge.
Besättningen som körde Capella mår bra och får nu stöd från arbetsgivaren, de har skött allt enligt regelboken.
Ett pressmeddelande om händelsen kommer att komma från Färjerederiet i början av veckan.

2019-10-24
Info från möte med Trafikverket om Holmöleden
Tisdag den 22 oktober hölls ett möte om Holmöleden. Närvarande var HUF, KOM-gruppen, Trafikverket, Färjerederiet, Kommunen och Länsstyrelsen.

2019-09-06
Info om färjan

Capella försvinner på varv i helgen. På söndag morgon kl 8 (första turen från Norrfjärden) avgår Capella mot Holmön och har med besättningen till Helena, som kommer att ta över trafiken med turen kl 9 från Holmön. Capella avviker då mot varv och räknar med en dagsljusfärd ner till Gustavsvik.

2019-08-26
Nya förutsättningar

Ledchef Tobias Stenborg fick inte förlängning på sin 6-mån provanställning. En skeppare har också slutat. Det innebär lite personalbrist i nuläget. Distrisktchefen för Norra Roslagen kommer tillfälligt att vara ledchef även för Holmöleden. En ny ledchef och skeppare kommer att rekryteras under hösten.
KOM-gruppen kommer att agera för ett möte inom kort med den tillfällige ledchefen för planering inför vintern avseende svävarled, helikoptertransporter och skoterled.

2019-08-13
Info inför hösten

Påminner om att Capella går på varv för årlig service v.37-40, cirka 9 september till 6 oktober. HE ersätter.

Datum för renoveringen av kajen (spontning HE:s färjeläger) är ännu ej satt, TRV/F meddelar så fort de vet datum.

Gästhamnspirens tillstånd vid ”sockerbiten” är kritiskt, TRV/F är medvetna om detta och har lyft frågan internt om vad som bör göras.

2019-05-23
Helena försenad

Helena Elisabeth väntas tillbaka till Holmön från varvet i månadsskiftet maj/juni. Det är leverans av den nya stolarna som är försenad. Därför tar varvsbesöket en vecka extra.

2019-04-26
Rapport från mötet med myndigheterna den 24 april.
Nu finns en sammanfattning från mötet att läsa.

Ännu äldre material finns på gamla Holmöportalen