KOM-gruppen – Äldre notiser

Information från KOM-gruppen

2022-12-05 Info om behovsanalys

Den 10 december ordnar HUF julgröt på Prästgården. Kommunen kommer och informerar om den behovsanalys om kommunikationerna som man håller på att göra. Jennie Bergvall Kalén, som är landsbygdsutvecklare på Kommunen, kommer att berätta om den behovsanalys som Kommunen ska stå för inför den utredning om trafiken som Trafikverket håller på att upphandla.

2022-11-14 Besök från Kommunen

Nu på torsdag den 17 november kommer Jennie Bergvall Carlén, landsbygdsstrateg, och Rune Brandt, samhällsbygnadschef, till Holmön. Syftet är att samla in synpunkter och inspel till den behovsanalys som genomförs om förbindelserna till Holmön. 

Mellan kl 13-15 finns det möjlighet att besöka dem och lämna sina synpunkter på Prästgården.

2022-10-26 Helikopter

Idag beslutade även Umeå kommuns planeringsutskott att finansiera ersättningstrafik för person- och godstrafik under Trafikverkets inställelsetider, dvs tiden mellan att färjan slutat gå och ersättningstrafik i form av helikopter eller svävare sätts in. Det innebär att perioden av isolering kommer att bli kortare denna vinter. Ersättningstrafiken kommer inte att ske dagligen, utan planeras i samförstånd och efter behov med Holmöborna.

2022-07-28 Ny sammankallande

Nu är det klart att Landshövdingen och Länsstyrelsen blir sammankallande i den arbetsgrupp som arbetar med en långsiktig lösning för Holmötrafiken.

Läs mer

2022-02-17 Info ledchefen

Om inte isläget lättat så sätter Trafikverket in helikopter på måndag morgon. Ledchefen har också kontinuerlig kontakt med isbrytare angående isläget och eventuell assistans.

2022-02-04 Info från Färjerederiet

Ledchefen Björn meddelar att i morgon lördag kommer färjan att göra en testtur på fm. Om det går bra kommer en extra tur att avgå kl 12 från Norrfjärden.

Om inte färjan kan gå kommer helikopter att avgå från Norrfjärden kl 12. INformation om färdmemdel kommer under förmiddagen via sms, Trv appen och även här på Holmöportalen.

Om det blir helikopter kontakta Peter Tornberg (070-6908503) för bokning och info om tider.

2022-02-02 Nya bud om färjan

Färjerederiet och personalen har kontakt med Atle för assistans. Det är vädret som avgör när det är läge att bryta. Ev i morgon eller på fredag då vinden vänder till sydlig vind. Man vill i första hand komma igång Capella, men personalen testkör även med svävaren.

2022-02-01 Info från Kommunfullmäktige

Mattias Larsson (C) kräver i en interpellation till kommunalrådet Hans Lindberg tydligt besked om vem som bär ansvaret för att trafiken över till Holmön ska fungera under vintern.

Hans Lindberg ser de återkommande provisoriska lösningarna för vintertrafiken som oacceptabla. Den arbetsgrupp som arbetar med den långsiktiga lösningen kommer att ansöka om medel för att finansiera en förstudie som ska visa väg till ett hållbart koncept för trafiken längs Holmöleden.

– Trafikverket är ansvarigt för att trafiken ska fungera. Vi behöver en långsiktig lösning för Holmön. Där måste vi hjälpas åt, säger Hans Lindberg,

Läs mer

2022-01-23 Möte

KOM-gruppen har ett digitalet möte den 26 januari kl 19.

2022-01-07 Info om färjan mm

Färjan har gjort försök att ta sig in i Byviken varje dag, men fått lova att vända p g a ispressen.

Rederiet har kontakt med isbrytaren Ale, som ligger redo i Holmsund. Besättningen på Ale kommer att avgöra när vinden ligger rätt för att bryta upp isen i Byviken fram till piren. Vinder kommer att vända till syd i morgon förmiddag. Förhoppningsvis kommer Ale i morgon eller övermorgon. Annars är helikopter bokad tills på onsdag 12/1.

2022-01-03 Färjeturer

Påminner om att på onsdag Trettondagsafton går färjan enligt lördagsturlistan och på torsdag Terttondagen enligt söndagsturlisan.

2021-12-08 Rapport från möte om Holmötrafiken

Ett nytt möte har ägt rum om Holmötrafiken. KOM-gruppen har fått en kort sammanfattning från mötet. Förutom att prata om den förstudie som ska göras upptog vinterns trafik stor del av mötet. Trafikverket har presenterat samma lösning som föregående vinter för att lösa trafiken till och från Holmön. Det innebär att färjan ska sluta gå enligt framtaget isdirektiv, efter fem arbetsdagars uppehåll sätts helikopter in. När isen blivit 20 cm tjock börjar man trafikera med svävare. Någon skoterled eller godstrafik kommer inte att ordnas. Denna servicenivå är inte acceptabel. 

Länsstyrelsen, som är sammankallande i gruppen, lyfter därför frågan vidare till Infrastrukturdepartementet för att höra vad som anses vara en lägsta acceptabel nivå för en åretrunt-trafik och hur frågan kan lösas. Vi hoppas att de delar vår syn om att det är en självklarhet att det ska vara möjligt att bo och verka i hela landet.

Mer information kommer så snart vi vet mer.

2021-10-20 Rapport från ministermötet

I fredags genomfördes mötet med infrastrukturminister Thomas Eneroth. På mötet medverkade representanter från Trafikverket, Umeå Kommun, Länsstyrelsen Västerbotten och Region Västerbotten, d.v.s. de parter som är en del av trafikuppgörelsen från 2007. Kom-gruppen har fått en rapport från mötet där det konstaterades att ingen av parterna är nöjda med den trafiklösning som finns idag. 

För att se hur den långsiktiga trafiksituationen på Holmöleden kan förbättras ska en förstudie genomföras som förutsättningslöst ska titta på en långsiktigt hållbar trafiklösning. Förstudien kommer att bekostas gemensamt av alla parter. Länsstyrelsen är sammankallande i den fortsatta processen framåt och nästa möte är planerat till den 6 december. 

Huvudansvaret för trafiken kommer fortsättningsvis att ligga på Trafikverket. 

Hur vinterns trafik kommer att se ut vet vi ännu inte mycket om. Vi vet att en upphandling om helikoptertrafik har genomförts av Trafikverket. Trafikverket har inte velat bekräfta hur de planerar att genomföra vintertrafiken då de velat avvakta fredagens möte.Vi har uppmanat Umeå kommun att fortsätta dialogen med Trafikverket om hur vintertrafiken kan bli bättre. 

Vi är glada över att de tjänstemän på Umeå kommun som arbetar med kommunikationerna till och från Holmön visar stort engagemang i frågan. Onsdagen den 17 november kommer de att besöka Holmön för att träffa fler av oss som påverkas av de bristfälliga kommunikationerna. Mer info om detta kommer senare!

2021-10-17 Möte med ministern

I fredags hölls det i på försommaren inställda mötet med infrastrukturminister Tomas Eneroth. VK ger en kort rapport.

KOM-gruppen återkommer med en utförligare rapport efter vi fått information om utfallet på mötet från Kommunen och Länsstyrelsen.

2021-05-25 Info från Rederiet

Ms Ronja kommer upp för att ersätta Helena Elisabeth. Bör kunna vara i trafik imorgon (onsdag) eftermiddag. Hon är på väg upp ikväll för att hinna innan ovädret, men ska bunkra och ordna angöring innan hon kan sättas i trafik. HE och Ronja ryms båda i Norrfjärden. Mer info kommer ang avgångstider.

2021-05-24 Info om Helena och kommunkationerna

Tekniker är påväg till Holmsund för att undersöka Helena Elisabeth efter gårdagens haveri. I dagsläget startat och går motorerna, men ingen felsökning är ännu påbörjad. Undersökningen kommer antagligen att ta några dagar. Färjerederiet undersöker alternativa transportmedel som taxibåtar och helikopter, men inget är i dagsläget bestämt. Capella förväntas återkomma i slutet av Juni.

2021-05-17 Info från möte mellan Länsstyrelsen, Kommunen, Regionen och Trafikverket

Mötet ägde rum i slutet av april. Närvarande var Mårten Edberg från RVB, Mikael Bergström Lst, Jennie Bergvall Carlen och Olle Nordqvist från Umeå Kommun samt Camilla Kindström och Urban Eriksson från TRV. Mötet var det första som ägde rum på tjänstemannanivå. 

På mötet togs inte några konkreta beslut, däremot uppstod flera frågor som Trafikverket ska besvara inför nästa möte som äger rum i juni. 

Bland annat ombads TRV att fråga sin beställare (regerinen) om vad de tycker ska ingå i uppdraget. TRV ska också redogöra för hur den långsiktiga ekonomin ser ut gällande Holmöleden samt hur länge nuvarande färjor beräknas trafikera leden.

Sedan ska de också ta fram underlag för de alternativ till ny färja som de tidigare presenterat. Vad för typ av färja tänker de sig och hur är kostnaderna beräknade (i dagsläget påstår de att en ny färja med infrastruktur kostar 500 miljoner!).

Utöver det ovan nämnda ville de andra parterna också få reda på vad allt kostar idag samt hur underlaget för leden ser ut, dvs hur många som åker och när. 

2021-03-26 Mer info om bl a isbrytning och gjutning i Norrfjärden

2021-03-26 Info om kommuniktionerna

2021-02-19 Skoterled

2021-02-13 Rekommendation om munskydd