KOM-gruppen – Äldre notiser

2021-03-26 Mer info om bl a isbrytning och gjutning i Norrfjärden

Färjerederiet har chartrat in bogserbåten ”Karl-Astrid” för att bryta is både i Norrfjärden och Byviken med förhoppning att färjetrafiken kan komma igång. Brytning sker på söndag. Mer info kommer på söndag om isbrytningen lyckades så att förjetrfiken kommer igång.

I Norrfjärden ska gjutning ske på kajen. Det innebär att , om färjetrafiken kommer igång, så kommer Helena Elisabeth att angöra med fören vid kajnocken och ombordstigning sker från kajnocken och till fören på Helena. Det innebär att inga fordon eller tyngre gods kan tas med utan endast gående passagerare och bärbart gods.

2021-03-26 Info om kommuniktionerna

2021-02-19 Skoterled

2021-02-13 Rekommendation om munskydd