KOM-gruppen – Äldre notiser

2021-05-24 Info om Helena och kommunkationerna

Tekniker är påväg till Holmsund för att undersöka Helena Elisabeth efter gårdagens haveri. I dagsläget startat och går motorerna, men ingen felsökning är ännu påbörjad. Undersökningen kommer antagligen att ta några dagar. Färjerederiet undersöker alternativa transportmedel som taxibåtar och helikopter, men inget är i dagsläget bestämt. Capella förväntas återkomma i slutet av Juni.

2021-05-17 Info från möte mellan Länsstyrelsen, Kommunen, Regionen och Trafikverket

Mötet ägde rum i slutet av april. Närvarande var Mårten Edberg från RVB, Mikael Bergström Lst, Jennie Bergvall Carlen och Olle Nordqvist från Umeå Kommun samt Camilla Kindström och Urban Eriksson från TRV. Mötet var det första som ägde rum på tjänstemannanivå. 

På mötet togs inte några konkreta beslut, däremot uppstod flera frågor som Trafikverket ska besvara inför nästa möte som äger rum i juni. 

Bland annat ombads TRV att fråga sin beställare (regerinen) om vad de tycker ska ingå i uppdraget. TRV ska också redogöra för hur den långsiktiga ekonomin ser ut gällande Holmöleden samt hur länge nuvarande färjor beräknas trafikera leden.

Sedan ska de också ta fram underlag för de alternativ till ny färja som de tidigare presenterat. Vad för typ av färja tänker de sig och hur är kostnaderna beräknade (i dagsläget påstår de att en ny färja med infrastruktur kostar 500 miljoner!).

Utöver det ovan nämnda ville de andra parterna också få reda på vad allt kostar idag samt hur underlaget för leden ser ut, dvs hur många som åker och när. 

2021-03-26 Mer info om bl a isbrytning och gjutning i Norrfjärden

2021-03-26 Info om kommuniktionerna

2021-02-19 Skoterled

2021-02-13 Rekommendation om munskydd