Kategoriarkiv: KOM-gruppen

Info från KOM-gruppen om kommunikationerna

Ny turlista för färjan

INFO FRÅN KOM-GRUPPEN: NY TIDTABELL PÅ HOLMÖLEDEN – FLER TURER ÅRET OM

Här kommer en positiv nyhet efter denna vinter. Så snart färjan börjar gå igen kommer den göra det med en ny turlista – indelad på tre säsonger och med fler turer året om!

Kort bakgrund

Färjerederiet har haft en önskan om att göra samtliga turer till “vändande” turer, det vill säga att färjan avgår från Byviken så snart den lossat och lastat klart. Anledningarna till det är att man vill spara på bränsle, samt minska slitaget på Capella då färjeläget på Holmön inte är anpassat. KOM-gruppen motsatte sig detta förslag då vi ser ett behov av att färjan avgår senare från ön, detta för att minska stress för näringsidkare som lossar och lastar. Vi föreslog istället en ny turlista där ungefär hälften av avgångarna är vändande, och att vi i utbyte får ett antal nya turer som vi tror behövs för hela Holmön.

Turlistan – indelad på tre säsonger

Den största förändringen är att vi går från en tvådelad till en tredelad turlista – en för sommaren (vecka 25-33), en för vintern (vecka 44-15) och en för hösten och våren (vecka 34-43 samt vecka 16-24).

På vinterturlistan är en ny kallelsetur på fredagar tillagd – 13.00 från Norrfjärden och 13.45 på Holmön. Vi hoppas att den ska kunna användas likt onsdagsturen (12.00/12.45) för korta ärenden till stan, möjlighet för hantverkare och andra att jobba halvdagar på ön, men också för att fler ska kunna ta tidig helg.

Höst- och vår-tabellen innehåller förutom extraturen på fredagar även en extratur på lördagar – 12.00 från Norrfjärden och 12.45 från Holmön (kallelse).

Sommarturlistan innehåller också extraturen på lördagar – 12.00 från Norrfjärden och 12.45 från Holmön, dock inte som kallelsetur sommartid.

Vändande turer, vad innebär det?

Vändande turer innebär att avgången från Holmön är tidigarelagd med 15 minuter, oftast till .45 istället för heltimme. Så klart innebär det att färjan ska lossa och lasta som vanligt, vilket innebär att avgångarna ibland kommer att bli senare. Färjan ska dock aldrig gå tidigare än vad som står i tidtabellen.

De vändande turerna är första och sista varje dag, samt på turer mitt på dagen, till exempel vardagar 06.00 (Norrfjärden) – 06.45 (Holmön), 18.00 (Norrfjärden) – 18.45 (Holmön) och sommarlistans vardagstur 11.10 (Norrfjärden) – 11.55 (Holmön).

Vi hoppas att den vändande turen på morgonen (06.45 från Holmön) kan vara till nytta för personer som jobbar på fastlandet!

Frågetecken

KOM-gruppen önskade fler turer än vad vi i slutändan fick. Till exempel önskade vi en till tur på söndageftermiddagar, men Färjerederiet behövde en dag i veckan avsatt för längre service/bunkring m.m. Vi har också påtalat att vi tror att några av de vändande turerna (första turen på sommarturlistan bl.a) ofta kommer bli försenade på grund av soptransporter m.m. Vi är överens med Färjerederiet att tillsammans jobba för att förebygga stressade situationer.

Sammanfattning

KOM-gruppen har sammanställt önskemål som framförts genom samtal med berörda parter under åren. Det är svårt att hitta en tidtabell som passar alla, inte minst då vi ser färjans stationering på fastlandet som den största begränsningen för en trafik som är anpassad till öns behov. Vi är dock positiva efter en konstruktiv process och har goda förhoppningar att vi kan samarbeta med Färjerederiet även i framtiden för att ytterligare göra tidtabellen bättre.

Med den här tidtabellen får vi fler turer året om, på tider som vi tror att fast- och deltidsboende, näringsidkare och besökare har glädje av. För frågor och synpunkter, kontakta KOM-gruppen genom Jorik på otterbjork@gmail.com

Ytterligare info från KOM-gruppen

HELIKOPTER BOKAD FR O M ONSDAG 10 JANUARI

KOM-gruppen har bokat JonAir för flygning onsdag 10 januari. Bokning sker via Peter Tornberg, telefon 070-690 85 03. Helikoptern flyger på morgonen (så tidigt som möjligt) och en tur på eftermiddagen innan det blir mörkt. Exakta tider går inte att säga än.

Trafikverkets ”ordinarie” helikoptertrafik sätter igång torsdag, förutsatt att färja eller svävare inte kan trafikera Holmöleden. Som tidigare vintrar sker inga flygningar lördag-söndag.

Mer info från KOM-gruppen

KOM-gruppen har beslutat av avvakta med att beställa extra helikoptertur, detta dels då det inte går att ge någon exakt starttid på måndag, dels då isläget ser lovande ut.

Idag genomfördes ytterligare rekognoscering av isen som har en tjocklek på 14-19 cm. Det har satts upp en del käppar men ingen officiellt skoterled är öppnad än. Käppar är utsatta från Vintervägskroken till strax innanför Truthällgrundet. Inga käppar sitter i Norrfjärden. Käpparna syns i bra till halvbra sikt men snöar det, blåser och drevar, eller i mörker/dimma kommer man ha svårt att se mellan käpparna. Viktigt med GPS med inlagt spår om man vill köra själv så man inte hamnar vilse.

Om man har behov av att ta sig över Kvarken söndag-måndag vill vi informera om följande alternativ:

Söndag 9.00 åker Joar över – finns ingen plats för extra passagerare men möjligt att slå följe med egen skoter för att få vägen visad

Söndag 13.30 – möjligt att boka plats med Olle Nygren (telefon 070-663 67 06), eller slå följe med egen skoter

Måndag 9.00 – möjligt att boka plats med Olle Nygren (telefon 070-663 67 06), eller slå följe med egen skoter.

Info och fråga från KOM-gruppen

Isläget på Kvarken ser mycket bra ut. Slät och fin is som växer i bra takt. En första rekognosceringstur med skoter genomfördes idag.

Färjerederiet har ännu inte förberett för någon svävartrafik, KOM-gruppen har meddelat att det finns personer på Holmön som kan lejas för rekognoscering samt utstakning av led. Vi har ännu inte fått svar på frågan, så vi får anta att svävartrafik kan sätta igång tidigast under mitten av nästa vecka.

Kom-gruppen har som meddelats tidigare tilldelats medel från Umeå kommun för att underlätta transporter vintertid. Som läget ser ut nu har vi begränsade möjligheter att både tillgodose extra helikopterturer och rekognoscering samt underhåll av skoterled. Vi uppvaktar myndigheter för att få mer pengar för det sistnämnda.

Vi behöver helt enkelt vara mycket noggranna med hur vi spenderar pengarna, i synnerhet nu när vi måste ta höjd för en mycket lång vintersäsong.

Vi undrar därför: vilka har behov av transporter till eller från Holmön närmsta dagarna (lördag 6 januari – onsdag 9 januari). Meddela Jorik på 070-5560142 (sms efter 20.00 pga små barn).

Info från KOM-gruppen

  • Avlysning av Kvarken är begärd och beslut kom idag.
  • Istillväxten har varit god under de senaste dygnen.
  • ⁠Färjan går i en nu stabil ränna och isen i västra Kvarken ligger nu still.
  • Båda strömbildarna i Byviken fungerar.
  • ⁠HUF har ett avtal med Kommunen om att även denna vinter kunna kalla in helikopter för att bryta isolering under inställelsetid vid stopp med färjan.
  • Förutsatt att vädret är ok bör helikoptern kunna kallas in innan fem arbetsdagar hunnit gå.

Info från KOM-gruppen

Efter en senhöst och vinter med mycket osäkra förbindelser och otydlig kommunikation från Färjerederiets SMS- och app-tjänster vill KOM-gruppen meddela att vi jobbar med jultrafiken så gott vi kan. Helikopterpiloter är kontaktade för ev. trafik om färjan blir inställd. I dagsläget är inget bokat, utan vi kommer att kontakta ledchefen under måndagen och sen löpande ha avstämningar under veckan.