Komplettering till tidigare utskickat informationsbrev gällande elmätarna

Om din elmätare är äldre än tio år kan du välja att göra ett funktionstest, testet ska genomföras av behörig elektriker. ​Testet genomförs som en del av översynen av elinstallationerna i Norrfjärden, och i syfte att framtidssäkra installationerna. 

När testet är genomfört ​och det visar att din elmätare fungerar tillfredställande, behöver elektrikern se till att din elmätare är kopplad enligt elschema (elschema finns att hos styrelsen ). Din elektriker behöver sedan skriva ett funktionsintyget samt info om att elmätaren är kopplad enligt elschema för området. Detta skickas till holmonsgarageintressenter@gmail.com

Om din elmätare inte fungerar fullt ut behöver den bytas för att du ska kunna använda dig av vårt gemensamma elnät. Vidare om den felaktiga elmätaren inte byts ut kommer vi att koppla bort er från vårt elnät.

Tidsramen är samma som i tidigare utskick, senast 30 juni behöver vi få svar av dig.

Tack för hjälpen! 

Vänliga hälsningar 

//Styrelsen för Holmöns garageintressenter ekonomisk förening.

Dags för byte av elmätare i garagen

Hej alla medlemmar i Holmöns garageintressenter ekonomisk förening!

Detta utskick gäller er som har el installerat i garaget. Ni som inte har el i garaget påverkas inte.

Styrelsen har låtit genomföra en inventering av strömförsörjningen och elmätarna i Norrfjärden. Resultatet visar att mätare som är äldre än tio år behöver bytas ut, för att säkra att elkonsumtion och -kostnad ska stämma.
Styrelsen har gjort pris- och funktionsjämförelser, och valt en modell som kommer att ersätta de tidigare mätarna. Kostnaden per garage för mätare och montering (inklusive eventuell återmontering av takbelysning) är 3200:-. Kostnaden för mätare och arbete faller på respektive garageägare, och arbetet kommer att genomföras under månadsskiftet augusti-september.

Samtliga garageägare behöver lämna uppgifter om sina mätare till styrelsen. Uppgifterna mailas till holmonsgarageintressenter@gmail.com senast 30 juni.
Ange i ditt mail om du har en elmätare som behöver bytas ut, eller om du har en elmätare som är yngre än tio år och därmed inte behöver bytas. Om du inte anmält något av dessa alternativ före utsatt datum, kommer strömmen att kopplas bort.

Arbetet kommer att utföras av Lars Brakander. För att Lars ska få tillgång till garagen och kunna utföra arbetet, behöver de medlemmar som berörs lämna en nyckel till sitt garage i ett kuvert på Holmöns lanthandel. Nyckeln ska ha en bricka med namn och garagenummer, och läggas i ett kuvert märkt med namnet på garageinnehavaren, samt garagenummer och telefonnummer. Detta för att underlätta hanteringen för samtliga.

Hör av er om ni har några frågor!

Vänliga hälsningar

Styrelsen för Holmöns garageintressenter ekonomisk förening

Kontaktuppgifter till delägare

För att vi ska kunna kontakta delägare till garage vid informationsutskick så behöver vi kontaktuppgifter till dessa. Ni som är flera delägare av samma garage, skicka allas kontaktuppgifter till fredrik@frecon.se. I möjligaste mån e-postadress och mobilnummer så att vi kan undvika utskick via post.

Delägare utan e-post och mobilnummer kommer att medföra en ytterligare portokostnad på kommande faktura.

MVH Styrelsen

Stor ökning i elförbrukning

Vi har under mars noterat en extrem ökning av elförbrukning i Garageföreningen. Övriga månader har väl matchat föregående års förbrukning, men under mars 2022 förbrukades tre ggr mer el än under mars 2021, vilket också är högsta förbrukningen för en enkild månad, med god marginal, så långt bakåt vi kan överblicka. Detta motsvarar ca 1000W/5A konstant under 30 dagar (eller 2000W/10A under 15 dagar osv). Se även bifogat diagram över förbrukningen.

Vi ber er kontrollera vilken typ av utrustning ni har inkopplad i föreningen och säkerställa att dessa fungerar som de ska. Om ni har kopplat in ett element, har börjat ladda er elbil via föreningens elanläggning eller har haft cupévärmaren i bilen på under lång tid under mars så vill vi i styrelsen gärna veta detta så vi kan få en förklaring till den ökade förbrukningen. Risken är överhängande för en stor ekonomisk smäll för föreningen eller enskild medlem/hyresgäst.

Styrelsen

Årsmöte 2022

Föreningens medlemmar kallas till föreningsstämma den 28:e mars kl 18.00. På grund av coronaviruset så sker stämman via dator/telefon. Ta del av årsredovisningen för 2021 och dagordningen under Dokument.

För att koppla upp dig till mötet behöver du antingen en dator med högtalare (och mikrofon om du vill bli hörd), en surfplatta/smartphone (helst med handsfree/headset) eller en vanlig knapptelefon.

Ansluter du via dator?

  • Surfa in på https://umu.zoom.us/j/62939268735 och följ instruktionerna
  • Du behöver kanske inte installera Zoom utan kan möjligtvis välja länken ”Join from Your Browser”
  • Om du installerar Zoom-programmet (enligt instruktionerna) så blir det dock enklare med video och ljudinställning

Ansluter du via surfplatta/smartphone?

Ansluter du via vanlig telefon?

  • Ring 08-5052 0017 och knappa in koden 629 3926 8735 och fyrkant (#)
  • Ange fyrkant (#) när det frågas om ”participant id”

Om du ansluter via dator eller surfplatta/smartphone, prova redan nu så allt är på plats inför mötet.

Anslut gärna 10 minuter innan mötet så du hinner testa ljudet och hinner lösa eventuellt teknikstrul innan mötet börjar.

Väl mött på föreningsstämman.
Styrelsen

Dags för årsmöte 2021

Föreningens medlemmar kallas till föreningsstämma den 25:e april kl 14.00. På grund av coronaviruset så sker stämman via dator/telefon. Vi har svårt att få ihop en styrelse i år och söker engagemang från våra medlemmar för styrelsearbete. Läs mer om detta och ta del av årsredovisningen för 2020 och dagordningen under Dokument.

För att koppla upp dig till mötet behöver du antingen en dator med högtalare (och mikrofon om du vill bli hörd), en surfplatta/smartphone (helst med handsfree/headset) eller en vanlig knapptelefon.

Ansluter du via dator?

  • Surfa in på https://umu.zoom.us/j/62109080062 och följ instruktionerna
  • Du behöver kanske inte installera Zoom utan kan möjligtvis välja länken ”Join from Your Browser”
  • Om du installerar Zoom-programmet (enligt instruktionerna) så blir det dock enklare med video och ljudinställning

Ansluter du via surfplatta/smartphone?

Ansluter du via vanlig telefon?

  • Ring 08-5052 0017 och knappa in koden 621 0908 0062 och fyrkant (#)
  • Ange fyrkant (#) när det frågas om ”participant id”

Om du ansluter via dator eller surfplatta/smartphone, prova redan nu så allt är på plats inför mötet.

Anslut gärna 10 minuter innan mötet så du hinner testa ljudet och hinner lösa eventuellt strul innan mötet börjar.

Väl mött på föreningsstämman.
Styrelsen