Kategoriarkiv: Kommunen

Info från och om Umeå Kommun

Slamtömning

Allmiljö, på uppdrag av Vakin, kommer börja tömma slambrunnar redan nu i maj ute på Holmön. De brunnar som har tömning var 2:a och 3:e år mm, kommer att tömmas i första hand i vår. Detta medför att vi inte behöver belasta färjan så hårt på hösten och kommer att hinna tömma allt innan september månads utgång, vilket inte hunnits med tidigare år, bl a p g a att Capella har varvsbesök på hösten. Det innebär att det nu blir två perioder per år som slamtömning kommer att ske. En till fördel är att om någon anläggning behöver extra tömning kan detta planeras in bättre, utan att det måste bli en extra resa bara för den anläggningen.  

Allmiljö kommer boka upp lite tider och efter det göra ett schema. Det är 23 brunnar som kommer att tömmas undan nu i maj.

Renovering av servicehuset i gästhamnen

Under närmaste veckorna kommer Umeå Kommun Fastighet påbörja ett arbete med renovering av servicehuset nere i Byviken och delar på brandstationen uppe i byn.

Arbetet kommer pågå ca 5 veckor beroende på hur transporterna till och från Holmön fungerar.

Området omkring servicehuset kommer nyttjas som materialupplag, mm under ombyggnationen.

Arbetet kommer att utföras av Peder Taflin Umeå Kommuns Byggservice

Företagsträff på Holmön

På Holmön planerar Umeå Kommun ett pilottest där lokala företagare får möjlighet att marknadsföra sina utbud och tjänster via en digital plattform som tas fram i samverkan med Umeå universitet. Som ett första steg har digitaliseringsbehov bland öns företagare identifierats via en digital enkät. Nu behövs din hjälp som företagare kring hur plattformen ska utvecklas så att den på bästa sätt hjälper ditt företag kring såväl marknadsföring, bokning, uthyrning och försäljning.

Välkommen på lunchträff på Prästgården den 3 april!. Se mer information i affischen nedan

Är du företagare på Holmön? Är du nyfiken på hur digital teknik kan öka din synlighet?

På Holmön finns idag en mängd olika utflyktsmål och upplevelser att ta del av, men som av besökare kan upplevas lite dolda. För att synliggöra Holmöns utbud och för att gynna öns företagare, vill Umeå kommun testa att utveckla en lokal digital plattform där öns alla tjänster, produkter och resurser kan samlas och göras bokningsbara för såväl boende som besökare. Tanken är att plattformen ska testas konkret sommaren 2024.

Eftersom plattformen ska bygga på de behov som finns hos dig som företagare så vill vi gärna att du svarar på en kortare enkät. Den handlar om vilka behov du har av digitala verktyg och tjänster. 

Länk till enkät: https://esmaker.net/nx2/s.aspx?id=88e97966f9d6&d=20240213110234

Enkäten är öppen till 13 mars. Därefter kommer vi ordna en fysisk träff på Holmön där vi berättar mer om satsningen och bygger vidare på de behov som kommit fram i enkätsvaren.  

Om du har frågor får du gärna höra av dig till Jennie Bergvall Kalén, landsbygdsstrateg Umeå kommun: jennie.bergvall.kalen@umea.se , 090 – 16 14 74

Tack för hjälpen, sprid gärna enkäten till fler företagare lokalt!

Info och fråga från KOM-gruppen

Isläget på Kvarken ser mycket bra ut. Slät och fin is som växer i bra takt. En första rekognosceringstur med skoter genomfördes idag.

Färjerederiet har ännu inte förberett för någon svävartrafik, KOM-gruppen har meddelat att det finns personer på Holmön som kan lejas för rekognoscering samt utstakning av led. Vi har ännu inte fått svar på frågan, så vi får anta att svävartrafik kan sätta igång tidigast under mitten av nästa vecka.

Kom-gruppen har som meddelats tidigare tilldelats medel från Umeå kommun för att underlätta transporter vintertid. Som läget ser ut nu har vi begränsade möjligheter att både tillgodose extra helikopterturer och rekognoscering samt underhåll av skoterled. Vi uppvaktar myndigheter för att få mer pengar för det sistnämnda.

Vi behöver helt enkelt vara mycket noggranna med hur vi spenderar pengarna, i synnerhet nu när vi måste ta höjd för en mycket lång vintersäsong.

Vi undrar därför: vilka har behov av transporter till eller från Holmön närmsta dagarna (lördag 6 januari – onsdag 9 januari). Meddela Jorik på 070-5560142 (sms efter 20.00 pga små barn).

Info från KOM-gruppen

  • Avlysning av Kvarken är begärd och beslut kom idag.
  • Istillväxten har varit god under de senaste dygnen.
  • ⁠Färjan går i en nu stabil ränna och isen i västra Kvarken ligger nu still.
  • Båda strömbildarna i Byviken fungerar.
  • ⁠HUF har ett avtal med Kommunen om att även denna vinter kunna kalla in helikopter för att bryta isolering under inställelsetid vid stopp med färjan.
  • Förutsatt att vädret är ok bör helikoptern kunna kallas in innan fem arbetsdagar hunnit gå.

Info från Umeå Energi

Felsökning och felavhjälpning av strömavbrottet pågår ute på Holmön under dagen. Umeå Energi beräknar att alla strömlösa abonnenter kommer att återfå strömmen under dagen.

Avbrottsersättning kommer att utbetalas till berörda kunder inom 6 månader. Detta sker automatiskt och kunder behöver inte ansöka om ersättning