Var med och köp Prästgården!

Foto: Alexandra Ellis

Prästgården är Holmöns enda vinterbonade samlingsplats och en viktig lokal för föreningar och verksamheter året om. Här samlas vi till årsmöten, julluncher, sparktävlingar och filmkvällar. Huset fungerar också som vandrarhem, bageri och kontorslokal. Drömmen är att lokalen på sikt ska kunna användas för barnomsorg, träffpunkt för äldre, och andra viktiga samhällsfunktioner. Prästgården ägs av Sävar-Holmöns församling, som av ekonomiska skäl behöver sälja fastigheten. Nu behöver vi hjälpas åt för att köpa Prästgården, och behålla hjärtat i byn!

För att genomföra köpet behövs 2,2 miljoner kronor. Vi söker delar av beloppet från Umeå kommun och Boverket, och ett lånelöfte finns. Men för att kunna få bidrag och banklån krävs en egen insats. För att få ihop den egna insatsen behöver vi hjälpas åt!

Vi har startat ett bolag som ska äga och sköta driften av Prästgården, och göra det med byns bästa i åtanke. Bolaget har begränsad vinstutdelning, vilket betyder att pengarna stannar i bolaget och fortsätter göra gott för Prästgården och Holmön. Det betyder också att vi som köper andelar inte får någon vinstutdelning. Inte i form av pengar i alla fall, däremot i form av att Prästgården lever vidare som hjärtat i byn. HUF kommer alltid att äga minst 51% av aktierna, så vi säkert kan veta att besluten kring verksamheten blir gemensamma och demokratiska. Bolagsordningen, som styr vad bolaget kan och får göra, är också skriven på ett sätt som säkerställer att Prästgården ska nyttjas för byns intressen.

Vi siktar på att sälja andelar för 500 000 kr. Målet är högt, men ju fler aktier vi lyckas sälja ju mindre behöver vi låna på banken till dyra räntor. Varje andel kostar 500 kr, där 1 krona är priset för själva aktien och 499 kronor går till bolagets överkursfond. Fördelen med det upplägget är att överkursfonden kan användas fritt för utvecklingsinsatser på Holmön, som att köpa en Prästgård, medan själva aktiekapitalet i bolaget fortsätter vara intakt.

Såhär köper du andelar
Gör din betalning till Holmöns Bygdebolag AB via bankgiro eller Swish. Varje andel kostar 500 kr där 1 kr är aktiekostnad och 499 kr är överkursfond (se ovan). Vill du t.ex. köpa 3 andelar sätter du in 1500 kr. Märk betalningen med ditt namn och e-post eller adress.

Bankgiro: 5518-0277
Swish: 123 446 7387

Fyll därefter i detta formulär, för att lämna fullständiga uppgifter för registrering av ägarskapet och bekräfta att inbetalningen gäller ett köp av andelar:

Beställningsforumulär för köp av andelar i Holmöns bygdebolag AB >


Frågor och svar om aktieköp

Hur registreras mitt aktieköp?
Aktiebolaget har en digital aktiebok där ditt köp registreras. Du får inget aktiebrev som bevis på köpet, däremot behöver vi en e-postadress som vi kan kontakta dig på. Till den e-postadressen skickas också inloggningsuppgifter till den digitala aktieboken, så du kan logga in och själv se dina aktier, samt ta del av bolagets dokument, årsredovisningar, mm.

Delägarintyg
Vi eftersträvar att i mesta möjliga mån inte utfärda aktiebrev, eftersom det kan bli väldigt invecklat om en sådan värdehandling kommer bort. Däremot delar vi gärna ut delägarintyg, som inte är värdehandlingar utan mer ett fint certifikat att sätta på väggen för att visa stöd för bygden. Särskilt bra om du t.ex. tänkt ge bort aktier som present! Du kan be om ett delägarintyg i samband med registreringen.

Kan jag sälja mina aktier i framtiden?
Om du vill sälja dina aktier i framtiden behöver du själv först hitta en köpare. När du säljer aktier vidare är det viktigt att du kontaktar bolaget, så ägarskapet registreras om. Säljs aktien vidare till någon som inte redan äger aktier, har övriga aktieägare rätt att lösa aktien.

Vad händer om detta misslyckas och det inte blir något köp?
Om något oväntat skulle ske och köpet av Prästgården inte genomförs, kan bolagsstämman välja att besluta om frivillig likvidation, och avveckla bolaget. Överskottet i bolaget fördelas då till aktieägarna efter att alla eventuella skulder är betalda.

Hur kan jag påverka verksamheten?
Som aktieägare kallas du årligen till bolagsstämma, som är bolagets högsta beslutande organ.

Hur ska driften skötas?
På kort sikt, alltså under sommaren 2020, kommer driften av Prästgården som vandrarhem och skötsel av fastigheten skötas av personal från Holmöns lanthandel.
När köpet är genomfört ansvarar bolaget för att tillsätta personal som sköter driften.

Hur ska Prästgården kunna vara vandrarhem, bageri, kontor, möteslokal för föreningar, öppen förskola och träffpunkt för äldre på samma gång? Det ryms väl inte?
Prästgården nyttjas på olika sätt under året, och på vardagar och helger. Under sommarsäsong och mellansäsongens helger är intresset för vandrarhemsbokningar störst. Under höst och vår stor Prästgården ofta tom på vardagarna, och skulle då kunna nyttjas till öppen förskola och träffpunkt för äldre. Bageriverksamheten sker på obekväma arbetstider, och köket kan med små medel avgränsas ytterligare från övriga verksamheter. Huset har också två våningar, källare, och många separat rum. Att effektivisera och använda Prästgården maximalt är också resurseffektivt, eftersom varje verksamhet inte behöver en egen byggnad som ofta står tom.

Vem har startat bolaget?
Bolaget är startat av Holmöns Utvecklingsforum, HUF, som upprättat ett aktiekapital om 25 000 aktier till ett värde av 25 000 kronor. HUF kommer alltid att äga minst 51% aktierna för att säkerställa att inflytande över bolaget hålls kvar inom bygden. HUF är en öppen ideell medlemsförening där såväl föreningar, företag som privatpersoner kan bli medlemmar. Är du inte redan medlem i HUF, gå med och få möjlighet att påverka!

Har du fler frågor?
Kontakta Holmöns Bygdebolag AB via e-post bygdebolaget@prastgardenholmon.se med dina frågor. Får vi frågor som fler kan vara intresserade av att få veta svaret på så fyller vi på texten här.