Färjan mm

Viktig information angående färjan

Turlista
Länk till Turlista

Telefon
till färjan 070 – 346 48 19

Kallelse av kallelseturfRing senast 60 minuter före aktuell avgång från Norrfjärden och 120 minuter före aktuell avgång från Holmön. Om färjan inte kallats, ställs turen in.

Fordon på färjan
Färjan kan ta upp till tre personbilar eller en lastbil eller lastmaskin. Man får dock bara boka ett fordon per tur, övriga kommer med i mån av plats från kön. Bokning sker via färjans telefon under telefontider eller direkt med skepparen på plats.

Telefontider
Vardagar 05.30−19.30, lördagar 06.30−19.30, söndagar
07.30−19.30.