Kategoriarkiv: Service

Info om olika service på Holmön

2020-09-22 Info om kajen i Norrfjärden

Renoveringen av kajen i Norrfjärden har visat på brister kring angöringsrampen. Det finns svaga punkter kring rampen som anses akuta och därför kommer tung trafik inte tillåtas att köras ombord på fartygen tills renoveringen är klar från och med 20-09-22. Till tung trafik räknas till exempel full slam- eller grusbil. Sopcontainrar, varuleveranser och byggmaterial är i regel tillåtna. Skepparen tar beslut om vad som anses vara tung trafik, går lasten att dela upp på flera vagnar/bilar är det en fördel. Renoveringen väntas vara klar i Januari 2021. 

2020-08-27 Info om Panget

Den här sommar blev inte som planerat. Öns större arrangemang blev, som så mycket annat, inställda pga Covid-19. Det hade också till följd att de kontrakterade arrendatorerna inför sommaren drog sig ur vilket resulterade i att det inte blev någon drift av Panget i sommar. Istället så har vi lagt fokus på fastighetsvård, en nyhet är att vi har iordningställt en lägenhet på 4 bäddar ovanför ”pubben”. Den här lägenheten går att korttidshyra via Panget Logi´s facebook sida. Om intresse finns, kan det även vara möjligt att hyra den på lång tid under perioden 1/10-1/5, hör av er isåfall. 

Ni kanske även har märkt att stället inte längre är till salu. Något som i sig känns både kul och spännande. Vi går in med ny energi och vårdar fastigheten för att bl.a göra den mer attraktiv för besökare och företagare.

Två matställen.

När det gäller förutsättningar att driva fler matställen på ön så tror vi, baserat på tidigare försäljningssiffror och HUFs sammanställning av besöksunderlag, att förutsättningarna finns. Med samspel, välvilja och kompletterande menyer kan utbudet och servicen på ön öka och skapa synergier som över tid får förutsättningarna att förbättras ytterligare. En framtida potential som vi starkt tror på. 

Arrendator sökes.

Vi har haft en dialog med diverse intressenter för att driva verksamhet i våra lokaler men per dags datum är inget klart. Är det så att ni går i tankar av att driva en restaurang/café på Holmön eller har någon annan verksamhetsidé i våra lokaler, kanske något som lämpar sig i enbart en del av fastigheten eller under en viss säsong. Tveka inte att höra av er till jn.nyberg@gmail.com.

Hyra logen.

Vi skulle vilja kolla om det finns något intresse av att hyra lokalen under lågsäsong för en egen tillställning. Detaljerna är inte klara men hör av er om ni har ett intresse av att hyra lokalen. Kontakta jn.nyberg@gmail.com

Vi ses och hörs! Hälsningar Johan och Christopher.

2020-07-23 Info från Vakin

Lupiner

Med anledning av uppropet från Länsstyrelsen, Trafikeverket och Kommunen om att hjälpa till att få bort invasiva arter så meddelar Vakin att det går bra att lämna sådant växtmaterial på återvinningsgården. Det ska förpackas och placeras i brännbart. Enbart växtmaterial med rötter och så lite jord som möjligt.