Kategoriarkiv: Service

Info om olika service på Holmön

Svar från Tomas Eneroth

Nu har Infrastrukturminister Tomeas Eneroth svarat på Helena Lindahls fråga om Trafikverkets beslut om Holmötrafiken. Läser man svaret så kan det tolkas på flera sätt.

  1. Infrastrukturministern menar att Trafikverket ska hitta en lösning i dialog med sina avtalsparter, Kommunen, Länsstyrelsen och Regionen, och kan därför inte fatta egna ensidiga beslut utan att ha förankrat dessa med sina avtalsparter.
  2. Infrastrukturminsitern utgår ifrån att Trafikveket kommer att hitta en lösning tillsammans med sina avtalsparter.

Tyvärr så är antagligen alternativ 2 det som kommer att gälla.

Läs hela svaret

Trafikverket jagar invasiva arter

Trafikverket har inventerat området kring vägarna på Holmön och funnit flera bestånd av invasisva arter, bl a lupiner. De kommer därför under perioden 2021 till 2023 att gräva bort främst lupiner längs vägarna på Holmön. De vill också ha hjälp av dig, som har fastighet på Holmön, att hjälpa till med att få bort bestånden av invasiva arter på din egen tomt.

Vakin har godkänt att du som privatperson får lämna uppgrävda plantor av invasiva arter på Holmöns ÅVG. De ska vara så jordfria som möjligt och vara förpackade i förslutna platssäckar. Dessa lämnas i containern för brännbart avfall.