KOM-gruppen

Information från KOM-gruppen

2022-07-28 Ny sammankallande

Nu är det klart att Landshövdingen och Länsstyrelsen blir sammankallande i den arbetsgrupp som arbetar med en långsiktig lösning för Holmötrafiken.

Läs mer

2022-02-17 Info ledchefen

Om inte isläget lättat så sätter Trafikverket in helikopter på måndag morgon. Ledchefen har också kontinuerlig kontakt med isbrytare angående isläget och eventuell assistans.

2022-02-04 Info från Färjerederiet

Ledchefen Björn meddelar att i morgon lördag kommer färjan att göra en testtur på fm. Om det går bra kommer en extra tur att avgå kl 12 från Norrfjärden.

Om inte färjan kan gå kommer helikopter att avgå från Norrfjärden kl 12. INformation om färdmemdel kommer under förmiddagen via sms, Trv appen och även här på Holmöportalen.

Om det blir helikopter kontakta Peter Tornberg (070-6908503) för bokning och info om tider.

2022-02-02 Nya bud om färjan

Färjerederiet och personalen har kontakt med Atle för assistans. Det är vädret som avgör när det är läge att bryta. Ev i morgon eller på fredag då vinden vänder till sydlig vind. Man vill i första hand komma igång Capella, men personalen testkör även med svävaren.

2022-02-01 Info från Kommunfullmäktige

Mattias Larsson (C) kräver i en interpellation till kommunalrådet Hans Lindberg tydligt besked om vem som bär ansvaret för att trafiken över till Holmön ska fungera under vintern.

Hans Lindberg ser de återkommande provisoriska lösningarna för vintertrafiken som oacceptabla. Den arbetsgrupp som arbetar med den långsiktiga lösningen kommer att ansöka om medel för att finansiera en förstudie som ska visa väg till ett hållbart koncept för trafiken längs Holmöleden.

– Trafikverket är ansvarigt för att trafiken ska fungera. Vi behöver en långsiktig lösning för Holmön. Där måste vi hjälpas åt, säger Hans Lindberg,

Läs mer

Presentation av KOM-gruppen

KOM-gruppen är en arbetsgrupp inom Holmöns Utvecklingsforum (HUF). KOM-gruppen fungerar som länk mellan de som bor och verkar på och för Holmön och de instanser som sköter trafiken på Holmöleden. Gruppens långsiktiga mål är att upprätthålla och utveckla en problemfri gods- och persontransport året runt mellan Holmön och fastlandet, allt för Holmöns utveckling. Detta kommer att ske genom att driva ett diplomatiskt arbete mellan Färjerederiet, Trafikverket, Umeå Kommun och de intressenter som bor på eller verkar för Holmön.

Information om gruppens arbete kommer att publiceras här på Holmöportalen.

Kontakta gärna oss om ni har frågor eller funderingar. Vi för ett demokratiskt arbete där ingen fråga är för stor eller för liten.

Historia

KOM-gruppen skapades hösten 2007 då drygt 430 personer ställde sig bakom en hemställan från Holmöborna till Infrastrukturministern om att ändra beslutet att trafiken till Holmön endast ska upprätthållas med svävare. Beslutet upphävdes. För att följa upp hemställan skapade Thorbjörn Lindberg Kommunikationsgruppen. Gruppens fick mandat från de 430 namnunderskrifterna att arbeta för att driva frågan om rätt transportmedel till Holmön så att byns utveckling och framtid kunde säkras. Detta ledde bland annat till färjan Capella. Många frågor kvarstår dock och hösten 2018 klev Thorbjörn av och lämnade över stafettpinnen till Petter Lämås, som ny sammankallande i KOM-gruppen.

I KOM-gruppen ingår:
Petter Lämås, kontaktperson
Olle Nygren
Lena Egnell
Sara Mossberg
Catrin Rydbjer
Bernt Holmgren

Kommunikationsgruppens officiella kontaktadress:

Postadress:
Berguddsvägen 25,
918 03 Holmön.
Mobil : 070-9388291
e-post : petter.lamas@gmail.com

Läs äldre notiser