Är du företagare på Holmön? Är du nyfiken på hur digital teknik kan öka din synlighet?

På Holmön finns idag en mängd olika utflyktsmål och upplevelser att ta del av, men som av besökare kan upplevas lite dolda. För att synliggöra Holmöns utbud och för att gynna öns företagare, vill Umeå kommun testa att utveckla en lokal digital plattform där öns alla tjänster, produkter och resurser kan samlas och göras bokningsbara för såväl boende som besökare. Tanken är att plattformen ska testas konkret sommaren 2024.

Eftersom plattformen ska bygga på de behov som finns hos dig som företagare så vill vi gärna att du svarar på en kortare enkät. Den handlar om vilka behov du har av digitala verktyg och tjänster. 

Länk till enkät: https://esmaker.net/nx2/s.aspx?id=88e97966f9d6&d=20240213110234

Enkäten är öppen till 13 mars. Därefter kommer vi ordna en fysisk träff på Holmön där vi berättar mer om satsningen och bygger vidare på de behov som kommit fram i enkätsvaren.  

Om du har frågor får du gärna höra av dig till Jennie Bergvall Kalén, landsbygdsstrateg Umeå kommun: jennie.bergvall.kalen@umea.se , 090 – 16 14 74

Tack för hjälpen, sprid gärna enkäten till fler företagare lokalt!