Kategoriarkiv: Brandvärnet

Info om och från Holmöns Brandvärn

2020-05-21 Uppmaning om eldning

Så här på våren är det många som hör av sig och vill elda t ex ris och årsgammalt gräs.

Ska du elda ris eller annat så välj en lämplig plats för elden. Det är direkt olämpligt att elda på mark med mycket fönna och växtlighet, särskillt nu på våren då marken torkat upp, men ingen ny väsxtlighet hunnit kommma igång och binda fukt. Då är det alldeles för tort i marken och elden kan då tränga ner i den torra fönnan och kan vandra åt sidan innan det blossar upp.

Grus eller sand, utan mycket växtlighet, är lämplig mark att elda på. Elda aldrig om det blåser mycket. Tänk på vindriktningen, även om det inte blåser så mycket. Gnistor kan flyga långt och antända t ex torrt gräs. Blöt marken runt eldplatsen ordentligt för att motverka att elden kan sprida sig. Elda i omgångar, lite åt gången. Se till att du har tillgång till vatten för att släcka. En hink med vatten räcker inte.

Och till sist var inte ensam när du eldar. OM något inträffar kommer du att behöva hjälp.

Ring Olle Nygren 070-6636706 och meddela om du tänker elda.

2020-05-20 Brandtillbud, tekniskt fel

Idag på fm inträffade ett brandtillbud i samband med eldning av ris. Brandvärnet larmades ut och kunde släcka markbranden. Ett mindre område med nyligen avverkad mark på en tomt brändes.

Brandvärnet kunde själva släcka branden. Styrkan från Sävar brandkår, som hunnit lastat på Capella och ge sig i väg, kunde vända tillbaka till stationen.

I samband med larmet aktiverades larmknappen på utsidan av brandstationen. Det medförde att flera korta larm aktiverades under em innan knappen kunde återställas.