2020-05-21 Uppmaning om eldning

Så här på våren är det många som hör av sig och vill elda t ex ris och årsgammalt gräs.

Ska du elda ris eller annat så välj en lämplig plats för elden. Det är direkt olämpligt att elda på mark med mycket fönna och växtlighet, särskillt nu på våren då marken torkat upp, men ingen ny väsxtlighet hunnit kommma igång och binda fukt. Då är det alldeles för tort i marken och elden kan då tränga ner i den torra fönnan och kan vandra åt sidan innan det blossar upp.

Grus eller sand, utan mycket växtlighet, är lämplig mark att elda på. Elda aldrig om det blåser mycket. Tänk på vindriktningen, även om det inte blåser så mycket. Gnistor kan flyga långt och antända t ex torrt gräs. Blöt marken runt eldplatsen ordentligt för att motverka att elden kan sprida sig. Elda i omgångar, lite åt gången. Se till att du har tillgång till vatten för att släcka. En hink med vatten räcker inte.

Och till sist var inte ensam när du eldar. OM något inträffar kommer du att behöva hjälp.

Ring Olle Nygren 070-6636706 och meddela om du tänker elda.