Kategoriarkiv: Kommunikationer mm

Info om färjan och andra kommunikationer, som skoterleden och helikoptertransporter, från TRV, TRV-FR, KOM-gruppen m fl.

Info om vägarbetet

Resten av denna vecka samt nästa vecka (kortvecka) sker arbeten på dde ”mindre” vägarna. Alltså Kyrkvägen, Vintervägen och Berguddsvägen. Under v22 kommer ännu en grävare (så länge vädret tillåter pråmkörning). Den grävaren kommer att arbeta med byte av vägtrumma längs Ö-4:an på sista raksträckan i byn ungefär vid Holmgrens. Vilket då kommer hindra trafik på den vägen, mellan kl7-kl18.

Om det går enligt plan så kommer Kyrkvägen, Vintervägen och Berguddsvägen att vara klara innan detta och då kommer dessa vägar hållas öppna (Trots att dom riskerar att bli störda av att Ö-4:an kommer vara stängd), men om arbetet är mer söderut på Ö-4:an så kommer norra delen att hållas öppen.

Avstängda vägar

I dag inför Holmön Byamäns Samfällighetsförening en tillfällig avstängning av Åkervägen och Bastulönnvägen (vägar som föreningen äger och underhåller) för genomfartstrafik med motorfordon. Boende längs vägarna kommer att kunna ta sig till sina fastigheter, antingen från norr eller söder. Det kommer dock inte att kunna gå att passera hela vägen.

Anledningen är att de asfalterade vägarna kommer att rustas upp i sommar. Ett onormalt slitage av dessa vägar kan förväntas uppstå då de vägar som renoveras tidvis kommer att stängas av. Trafikverket är inte heller beredda att återställa dessa vägar om onormalt skadligt slitage skulle uppkomma.

De kommer att skyltas och cementtrummor med reflexer (så ingen kör in i dem i mörkret) kommer att placeras ut söder om vägen upp till gamla kyrkogården på Åkervägen samt söder om sydöstra knuten på Tommy Karlssons uthuslänga på Bastulönnvägen. Trummorna läggs ut så att fotgängare och cyklister kan passera.

Avstängning av Åkervägen
Skyltning vid Åkervägen
Avstängning av Bastulönnvägen
Skyltning vid Bastulönnvägen

Capellas service framskjuten

Simrishamns varv som ska göra underhållsarbeten på Capella har haft en del problem med att koordinera de firmor som behövs för detta så färjeskiftet skjuts fram i tiden, nu är datum spikat för detta Capella kommer att läggas i Holmsund 16-22/5. Det innebär att Capella kör sista turen kl 11 den 15/5 från Holmön. Helena Elisabeth kör em turerna den 15/5.ervice. Det är Simrishamns varv som ansvarar för servicen

Avisering om byte av färja

Färjerederiet aviserar att man kommer inom en snar framtid att behöva lägga Capella för lite välbehövligt planerat underhåll. Det är planerat till vecka 16, men inte helt säkert än. Exakt datum är inte fastställt än. Meddelande om exakta datum kommer när det är fastställt. Capella kommer att läggas 4-5 dagar i Holmsund för att utföra jobben, Helena-Elisabeth trafikerar då leden.