Kategoriarkiv: Kommunikationer mm

Info om färjan och andra kommunikationer, som skoterleden och helikoptertransporter, från TRV, TRV-FR, KOM-gruppen m fl.

Åkervägen avstängd

Slitaget på Åkervägen är stort och Holmön Byamäns samfällighetsförening har nu bestämt att stänga vägen för genomfart. Nu är därför Åkervägen avstängd för genomfart med motorfordon. Det går att köra in från norr och upp till Ödekyrkogården. Avstängningen ligger strax söder om uppfarten till ödekyrkogården. Det går fortfarande bra att komma fram med cykel och till fots längs Åkervägen.

Infomöte om kommunikationsutredningen

Det kommer att vara möjligt att delta digitalt i det informationsmöte om kommunikationsutredningen som håll den 11 maj kl 17:15. Det finns möjlighet att delta digital med följande länk:

https://us06web.zoom.us/j/81632320742?pwd=Z1VZelN6WkFxU0Y2Mk5OL25VdzdIdz09

Dock med reservation att det finns en risk att man som extern deltagare får svårt att hänga med i de efterföljande diskussionerna. Man kan ta del av presentationerna hyfsat men sen kan det bli svårare. Vi vill ändå erbjudan den möjligheten för de som så önskar.