Kategoriarkiv: Kommunikationer mm

Info om färjan och andra kommunikationer, som skoterleden och helikoptertransporter, från TRV, TRV-FR, KOM-gruppen m fl.

INFORMATION FRÅN KOM-GRUPPEN – HELIKOPTER FREDAG FÖRMIDDAG

KOM-gruppen har nu bokat Cassel Aero som kommer upp till Holmön imorgon på förmiddagen. Första flygning från Holmön beräknas bli 11.30.

Som tidigare betalar vi Cassel per timme, vilket vi hoppas möjliggör att vi har råd att flyga alla som behöver åka. Som vi tidigare meddelat har vi begränsade medel och pengarna är avsedda för undantagsfall när det finns ett stort behov att folk ska ta sig till fastlandet/Holmön.

Vi uppmanar därför alla som måste åka att packa så lätt som möjligt för att lastning och lossning ska gå så fort som möjligt.

TIDER OCH FÖRTUR

Första flygning sker 11.30 från Holmön.

Observera att vi inte har någon möjlighet att ordna med någon lista för förtur eller liknande. Vanlig köbildning gäller. Var på plats i god tid om du har en tid att passa!

FORTSATT TRAFIK

Färjerederiet meddelar att ordinarie helikoptertrafik sätts in måndag om inte färjan kommer igång under helgen.

FRÅGOR?

Kontakta Jorik på 070-5560142.

Ny info från KOM-gruppen

Det blir ingen ordinarie helikoptertrafik imorgon. Färjerederiet har frågat JonAir, men de har sagt nej till att flyga med hänvisning till att inställelsetiden är fem arbetsdagar. Om färjan inte börjar gå i helgen blir det alltså ordinarie helikoptertrafik måndag morgon.

KOM-gruppen har kontakt med Cassel Aero om en kortare flygning imorgon. Det finns behov av att få ut varor till affären, och några har också kontaktat mig då man har brådskande behov av att ta sig till fastlandet.

Vi undrar, som tidigare, hur behovet ser ut imorgon fredag 26 april. Vi kommer endast ha möjlighet att flyga ett begränsat antal turer.

Hör av er till Jorik på 070-5560142 (via SMS så ringer jag upp) om du har brådskande behov av transport.

MER INFORMATION FRÅN KOM-GRUPPEN

Tack alla som hörde av sig angående transportbehov! Det underlättade vår planering oerhört mycket. Tack också för alla vänliga tillrop om vårt arbete!

Färjerederiet vill att ”ordinarie” helikoptertrafik sätts igång på fredag, men inget är spikat än då man hoppas att färjan ska gå innan dess. Vi uppdaterar om läget så snart vi vet mer.

Vi vill också uppmana alla att hålla koll på väderleksrapporterna kommande dagar/veckor. Det finns fortsatt mycket is norr om Holmön så även om färjan börjar gå igen finns risken att det blir stopp när det blåser nordligt. Det finns fortfarande kvar pengar från kommunen, men vi har inte möjlighet att flyga lika många en gång till denna vårvinter.

Vi jobbar så klart för att vi inte ska hamna i såna här situationer kommande vintrar. Vi har exempelvis lyft fram våra synpunkter på hur helikopterreglerna kan förbättras. I maj kommer vi också att träffa representanter från kommunen, regionen och Länsstyrelsen för att diskutera lite mer långsiktig finansiering av skoterled samt extra helikoptertrafik.

INFORMATION FRÅN KOM-GRUPPEN – HELIKOPTER MÅNDAG FÖRMIDDAG

KOM-gruppen har nu bokat Cassel Aero som kommer upp till Holmön imorgon bitti. Första flygning från Holmön beräknas bli 08.00.

Vi har kommit överens om att betala Cassel per timme, vilket vi hoppas möjliggör att vi har råd att flyga alla som behöver åka. Som vi tidigare meddelat har vi begränsade medel och pengarna är avsedda för undantagsfall när det finns ett stort behov att folk ska ta sig till fastlandet.

Vi uppmanar därför alla som måste åka att packa så lätt som möjligt för att lastning och lossning ska gå så fort som möjligt.

TIDER OCH FÖRTUR

Första flygning sker 08.00 från Holmön. Cassel flyger så länge bränsle finns och kommer behöva en kort paus för tankning. Ni som inte har bråttom till jobb/skola imorgon måndag uppmanas börja köa från 09.30.

Observera att vi inte har någon möjlighet att ordna med någon bokning. Vanlig köbildning gäller. Var på plats i god tid om du har en tid att passa!

FORTSATT TRAFIK

KOM-gruppen har bara råd att sätta in helikopter måndag förmiddag. Det sker alltså ingen helikoptertrafik på eftermiddagen eller senare under veckan. Om inte färjan kommer igång under veckan sätts ”ordinarie” helikopter in tidigast fredag.

FRÅGOR?

Kontakta Jorik på 070-5560142.

FRÅGA FRÅN KOM-GRUPPEN

Färjan tog sig inte över idag och då nord-/nordostvindarna ser ut att hålla i sig finns det skäl att tro att det dröjer några dagar innan ordinarie trafik kommer igång igen.

KOM-gruppen har som tidigare meddelats tilldelats medel från Umeå kommun för att sätta in helikoptertrafik vid behov. Denna vinter har dock pengarna för skoterled och extratrafik med helikopter i stort sett tagits från samma pott, vilket gör att vi har begränsade medel för att klara delen av vårvintern.

Vi har kontaktat pilot som har möjlighet att flyga imorgon måndag, men, då det är oerhört viktigt att vi är noggranna med hur vi spenderar pengarna, undrar vi:

Hur många har behov av transporter till eller från Holmön imorgon måndag 22 april? Meddela Jorik på 070-5560142.

OBS! Det är inte klart med trafik imorgon i dagsläget. Vi måste få klarhet i behovet för att sedan kunna ta ett beslut om vi har råd. Mer information kommer här på Holmöportalen samt i facebookgruppen ”Holmöns-bra-att-ha” så snart vi har mer att berätta.

Isbrytning

Efter KBV 181 isbrytning häromdagen har isen ute i Kvarken drivit undan norrut och det är ganska mycket öppet vatten i västra Kavrken nu med endast spridd drivis. Under dagen har en av Holmsunds lotsbåtar, Pilot 757 SE, brutit ränna både in till Capellas angäring i Byviken och ända in i hamnen i Norrfjärden, vilket framgår av bilden där lotsbåtens AIS-spår kan följas. Det innebär att Capella sannolikt kan komma igång med trafiken inom kort.