LLU-stöd

Nu finns en unik möjlighet att söka pengar från KOmmunens fond för Lokalt ledd utveckling (LLU-stöd) för olika utvecklingsprojekt. Det är pengar till att i första hand köpa saker. Ansökan kan ske fram till årsskiftet. Där efter upphör fonden. Har din förening något projekt på gång så passa på att söka pengar innan årsskiftet.

Läs mer