Info om Holmötrafiken

I somras beslutade regeringen om att utvärdera förbindelserna till och från Holmön, se beslut

https://www.regeringen.se/4a1ca7/contentassets/706131ce841a4fc0b1bcb691e5f8c2f5/uppdrag-om-forbindelserna-till-och-fran-holmon

Arbetet ska rapporteras till regeringen senast 31 maj 2023. Uppdraget utgår från den åretruntboende befolkningens behov av transporter. För att samla in våra synpunkter kommer Umeå Kommun ansvara för en behovsanalys som ska göras under hösten. För att samla in synpunkterna kommer Umeå kommun besöka holmön under hösten. En enkät kommer också att sammanställas för att samla in våra synpunkter. Utöver behovsanalysen har en teknisk utredning gällande sjöfart och nautiska förhållanden beställts av Trafikverket. Denna utredning kommer tillsammans med behovsanalysen att ligga till grund för den rappiort sim lämnas till regeringen i maj 2023. Mer information om den fortsatta processen samt datum för kommunens besök på ön kommer så snart vi vet mer. 

Idag beslutade även Umeå kommuns planeringsutskott att finansiera ersättningstrafik för person- och godstrafik under Trafikverkets inställelsetider, dvs tiden mellan att färjan slutat gå och ersättningstrafik i form av helikopter eller svävare sätts in. Det innebär att perioden av isolering kommer att bli kortare denna vinter. Ersättningstrafiken kommer inte att ske dagligen, utan planeras i samförstånd och efter behov med Holmöborna.

I vinter kommer Cassel Aero, samma helikopterbolag som ansvarade för helikoptertrafiken vintern 2022, att trafikera Holmöleden.