Vinterled inom kort

Idag har det tagits beslut om att Umeå Kommun, Region Västerbotten och Länsstyrelsen i Västerbotten, tar på sig ansvaret för vinterleden denna vinter. Alla tre parter är tydliga med att detta egentligen är Trafikverkets ansvar, men i och med den akut uppkomna situationen träder de nu in och tar fulla kostnaden. 

Isen är OK och ett spår finns. Arbetet med uppmärkning och daglig ismätning på börjas så snart som möjligt. Även svävarleden beräknas komma igång inom kort.

Läs mer