Vattenståndet stiger

Just nu stiger vattenståndet. Röd linje är observationer, grön och blå linjke är kort och lång prognos. Till helgen väntas vattenståndet sjunka igen.

Det stigande vattenståndet medför att det bildas åtskilligt med stöpa längs västra sidan av Holmön. De som kör skoter längs skoterspåret till Norrfjärden rekommenderas att köra uppe på landkallen för att undvika stöpan.