Kategoriarkiv: SRF

Info om och från SRF

Sammanfattning av forskarkonferensen på Holmön

Under torsdag och fredag hölls en forskarkonferens på Prästgården här på Holmön. Det var första konferensen med nätverket Scientific Network for Island Research (SNIR). Temat för konferens var: Mapping Key Challenges to Sustainability on Islands. Södertörns Högskola (SH), SRF och HUF/HBBAB är alla med i SNIR och konferensen hölls med finansiering av Östersjöstiftelsen. SH svarade för det vetenskapliga programmet och HUF/HBBAB svarade för det lokala arrangemanget.

Inbjudan till utbildning om hållbara miljö- & energiinfrastrukturprojekt

Olle Nygren är representant för HUF i SRF och gruppledare för en av SRF:s arbetsgrupper, Hållbar skärgård. Arbetsgruppen har nu sökt och fått projektmedel från EU:s Utbildningsprogram Erasmus+ inom området ”Lokala småskaliga partnerskap för vuxenutbildning” för en utbildning om hållbar miljö- & energiinfrastruktur på öar.

Målgrupper är medlemmar i SRF:s medlemsföreningar, boende på öar i Svenska skärgårdar, företrädare för lokal och regional förvaltning (t ex landsbygdsutvecklare, miljö och hälsoförvaltning, företagsutvecklare), företrädare för lokala offentliga energi- och VA-bolag. Målet med utbildningen är att sprida den kunskap som Samsö Energiakademi har till svenska öar och skärgårdar, nätverksskapande och att kunna entusiasmera någon ö att starta ett lokalt utvecklingsprojekt. Då sådana projekt normalt kräver deltagande av lokal offentlig förvaltning så vill vi även bjuda in offentliga företrädare för regional och lokal förvaltning till utbildningen. 

Utbildningen består av fyra digitala möten på kvällstid och en studieresa 4 dagar till Samsö i Danmark, som länge har arbetat med lokal infrastruktur för miljö och energi via sin Energiakademi. På Samsö gör vi ett antal studiebesök till olika anläggningar. Två digitala möten hålls före resan och två efter. Resan är 25-28 april. Det går att enbart delta i de digital mötena om man inte kan vara med på resan. Se bifogad PDF med inbjudan.

Projektet står för huvuddelen av kostnader för utbildningen och studieresan (resa, kost och logi). En mindre avgift på 1 000 kr/deltagare tas ut för egenfinansiering enl EU:s regelverk. Det finns 30 platser till kursen.

HUF:s förhoppning är att någon från Holmön känner sig manad att delta. Du kanske också vet andra kan vara intresserade att vara med. Hör gärna av dig till Olle Nygren (070-6636706) om du har ytterligare frågor eller funderingar.

Läs mer om SRF

Läs mer om Samsö Energiakademi