Info om vägbygget

Under denna vecka har dikning och grävning av vägkroppen skett längs Ö-4:an nere i Myren. På sträckan mellan Sven Karlsson och Lars Berglund är vägkroppen helt omgrävd. Vägbanan är inte klar och ganska ojämn, men framkomlig med försiktighet.

I går kväll kom pråmen och under kvällen/natten skedde lossning av pråmen. Arbetet har nu avslutats för denna vecka och återupptas på tisdag nästa vecka.