Info om vägbygget

Tanken är att man kommer att färdigställa överbyggnadsbytet (byte av vägkropp) och justeringen till onsdagkväll.

Asfaltekipaget kommer ut på måndag v27. Man kommer köra v 27 och v 28 under nattetid. Asfaltering påbörjas ca 1 tim efter sena färjan och pågår fram till 3-4 på morgonen. Man kommer att börja med Berguddsvägen, Vintervägskroken och Kyrkvägen upp mot kyrkan, för att sen göra Ö-4an under v 28. Går allt som planerat och vädergudarna är snälla så är beläggningsarbetet klart v 28. Skulle vädret ställa till det behövs även några dagar v29.

Sen blir det stilla på ön till v 32, när linjemålning kommer att utföras, samt att len stödkant kommer att läggas. Det arbetet kommer inte att vara något större problem för trafiken, utan man kommer att kunna fördas normalt.