Kategoriarkiv: Vägarbetet

Mer info om vägarbetet

P g a problemen med pråmen tidigare i veckan har man beslutat att jobba på med asfalteringen nattetid även under helgen för att hinna klart innan semesterperioden. Efter sista färjan avgått på börjas arbetet och pågår fram på småtimmarna ca kl 4 – 5 innan man slutar för natten.

Info om vägarbetet

Hittills har asfalteringen gått geschiwint. Nu är Kyrkvägen asfalterad liksom Vintevägen genom skogen fram till åkrarna. Även Berguddsvägen är asfalterad från Bergudden fram till Jongården.

I natt blir det däremot ingen asfaltering. Något på pråmen har gått sönder så att ingen asfalt kan transporteras till Holmön i kväll för nattens tänkta asfaltering. Om pråmen hinner lagas kommer asfaltering återstående asfaltering av sidovägarna att ske natten till fredag. Nästa vecka kan då asfaltering av Ö-4:an att påbörjas och om allt går som planerat räknar man med att hinna klart nästa vecka.

Info om vägarbetet

Vägarbetarna har meddelat att de måste jobba med vägen även i morgon fredag för att hinna klart för att asfalteringen ska kunna börja nästa vecka. Man kommer främst att arbeta med vägen nere i Myrena från Bron över kronsiket och ner till Byn slutar.

Info om vägbygget

Tanken är att man kommer att färdigställa överbyggnadsbytet (byte av vägkropp) och justeringen till onsdagkväll.

Asfaltekipaget kommer ut på måndag v27. Man kommer köra v 27 och v 28 under nattetid. Asfaltering påbörjas ca 1 tim efter sena färjan och pågår fram till 3-4 på morgonen. Man kommer att börja med Berguddsvägen, Vintervägskroken och Kyrkvägen upp mot kyrkan, för att sen göra Ö-4an under v 28. Går allt som planerat och vädergudarna är snälla så är beläggningsarbetet klart v 28. Skulle vädret ställa till det behövs även några dagar v29.

Sen blir det stilla på ön till v 32, när linjemålning kommer att utföras, samt att len stödkant kommer att läggas. Det arbetet kommer inte att vara något större problem för trafiken, utan man kommer att kunna fördas normalt.

Info om vägarbetet

Under denna vecka och större delen av nästa vecka kommer arbetet att vara längs sista raksträckan genom byn, d v s från Rune Johansson ner till Sören Viklund. Arbetet kommer att pågår i stort sett dygnet runt. Man kommer att pausa och bereda framkomlighet, men det kan bli lite väntetid (10 – 20 min) för att ordna framkomlighet.

Info om vägarbete

Imorgon tisdag kommen fm att ägnas åt att lasta av pråmen efter att 9-färjan avgått. När pråmen lossats kommer man att gräva upp lite sten ur Ö-4:an nere vid Kaplangården och lite söder därom.