Färjan gör ett försök

Idag görs ett försök att återuppta trafiken med färjan. Avgång från Norrfjärden kl 8.00 och från Holmön kl 9.00 eller så snart det går med vändande tur. Förutsättningarna kan komma att ändras med kort varsel.