Påminner om …

… på lördag är det:

  • Sista öppethållande för säsongen på ÅVG
  • Städdag på affären kl 12 efter öppethållandet
  • Älgfest på Novas

Och så till veckan:

  • Älgjakten börjar på måndag morgon
  • Novas öppet under älgjaktveckan
  • Ministermöte om Holmötrafiken den 15:e
  • Arbetsdag vid Kraftverket den 16:e