Besvärligt med stöpan

Läget längs spåret mellan Bergudden och Veaögern är nu besvärligt med mycket stöpa. Det är överhängande (läs garanterad) risk att man kör fast med skoter om man drar en kälke bakom. Även med bara skoter finns risk att köra fast. Mitt på dagen i dag körde en skoter med kälke fast och fick bärgas.

Det finns nu ett skoterspår på land från Bergudden (Holmboms) och runt Jonängkroken fram till västra sidan av Långögern. Det finns däremot inget spår på stranden runt Norra Veaögerskroken och upp på Veaögern. Om du tänker köra spåret så ta med spade, linor och kör inte ensam, så ni kan hjälpa varandra om någon kör fast. Det är mycket snö på land och det är lätt att köra fast om man kör ospårat.