Postrodden

Det blir ingen mini-rodd heller p g a Coronapandemin. Däremot kommer båthuset att vara öppet så att man kan se den utställning om postrodden som finns på väggarna i båthuset. Välkomna.