2020-05-27 Ändrad öppettid på affären

Onsdag 27 maj har affären ändrade öppettider, dessa gäller: 
8.00 – 8.30,
12.45 – 13.30,
16.30 – 19.00.
Från och med torsdag är allt som vanligt igen.