2020-05-25 Info från Umeå Energi

Kabeln kommer att läggas från denna pråm

Nu påbörjar Umeå Energi Elnät arbetet med att säkra leveransen av el ut till Stora Fjäderägg. Arbetet omfattar utbyte av mellanspänningskabeln (12 kV) mellan Holmön och Stora Fjäderägg.

Det är ca. 2 000 m sjökabel samt ca. 900 m kabel på land (ön) som skall bytas ut. Vidare ska en ny transformatorstation ställas upp på Stora Fjäderägg (nordost om fyren) och den gamla stationen, som för närvarande finns belägen inne i fyren, kommer att raseras. Den nya transformatorstationen är utrustad med reservkraft vilket kommer att medföra färre strömavbrott.

Arbetet startar vecka 22 och beräknas ta 2-3 veckor att färdigställa. För mer information eller vid frågor kontakta projektledare Magnus Nyholm 070-347 22 36, Andreas Jacobsson 070-219 27 87 eller Per Lindberg 070-574 54 03.