2020-05-12 Hjärtstartare på service

Hjärtstartaren på Brandstationen är tillfälligt inte tillgänglig. Den har skickats in till ambulanssjukvården för översyn och service.