Kom-gruppen äldre notiser

Tillbaka till Kom-gruppens sida


2019-08-26
Nya förutsättningar

Ledchef Tobias Stenborg fick inte förlängning på sin 6-mån provanställning. En skeppare har också slutat. Det innebär lite personalbrist i nuläget. Distrisktchefen för Norra Roslagen kommer tillfälligt att vara ledchef även för Holmöleden. En ny ledchef och skeppare kommer att rekryteras under hösten.
KOM-gruppen kommer att agera för ett möte inom kort med den tillfällige ledchefen för planering inför vintern avseende svävarled, helikoptertransporter och skoterled.
2019-08-13
Info inför hösten

Påminner om att Capella går på varv för årlig service v.37-40, cirka 9 september till 6 oktober. HE ersätter.

Datum för renoveringen av kajen (spontning HE:s färjeläger) är ännu ej satt, TRV F meddelar så fort de vet datum.

Gästhamnspirens tillstånd vid "sockerbiten" är kritiskt, TRV F är medvetna om detta och har lyft frågan internt om vad som bör göras.
2019-05-23
Helena försenad

Helena Elisabeth väntas tillbaka till Holmön från varvet i månadsskiftet maj/juni. Det är leverans av den nya stolarna som är försenad. Därför tar varvsbesöket en vecka extra.
2019-04-26
Rapport från mötet med myndigheterna den 24 april.
Nu finns en sammanfattning från mötet att läsa.
Läs sammanfattningen.
2019-04-16
Möten med myndigheterna

Kommunikationsgruppen har, tillsammans med representant från Holmöns utvecklingsforum, haft möten med representanter från Länsstyrelsen Västerbotten, Umeå kommun och Region Västerbotten under den senaste tiden. Detta för att samstämma oss inför mötet med Trafikverket Färjerederiet och Trafikverket Region nord den 24:e april. Vi delar problemformulering i frågan mot TRV. Mötet den 24:e april blir starten för ett gemensamt arbete mot en kortsiktigt och långsiktig lösning på Holmöledens problematik.
2019-03-16
Utökade helikopterturer

Efter påtryckningar har trafikverket utökat helikoptertransporter till att även innefatta helgdagar och godstransport.
Ett tur- och returpass på morgonen, det är tillåtet att vända tillbaka för att hämta väntande passagerare. Ett motsvarande tur- och returpass på eftermiddagen/kvällen. Alla dagar i veckan.
För extraordinära behov som innefattar större mängder gods kontakta Karin Bergenås Trafikverket för bedömning i varje enskilt fall. tel 0707-246059.
2019-03-08
Infomationsbrev från KOM-gruppen

KOM-gruppen har haft möte med Länsstyrelsen om trfiken till Holmön. Länsstyrelsen kommer att kalla alla aktörer runt kommunikation till Holmön till ett möte för att diskutera hur trafiken kan bli långsiktigt hålllbar. [Läs informationsbrevet]
2019-02-26
Kort rapport från Trafikverket Färjerederiet (TRV F)
Onsdag och torsdag (27:e, 28:e feb) blir blåsigt och varmt, därefter väderomslag och kallare väder. TRV F hoppas att isen i västra Kvarken håller till dess så att svävaren kan fortsätta i några veckor till. Sjöfartsverket har bett om att få bryta upp västra Kvarken för att bli av med isen men TRV har sagt nej för att ge vinterleden en chans.
Om isen går brukar det ta ca en vecka för att få loss färjorna, helikopter kommer då att ersätta.
TRV F håller koll på vart isbrytaren Ale befinner sig, om hon blir kallad att gå långt ifrån Kvarken kan det bli aktuellt att låta henne bryta upp Holmöleden först så att väntan inte blir för lång om vinterleden skulle stänga. När färjorna ska loss kommer Ale gå in mot Byviken och spola upp vatten på isen så att Helena Elisabeth kommer loss, Ale kommer sen bryta upp vallen som ofta bildas vid Pannan och eventuellt kan HE bryta viss is till Capella. Capella får inte bryta is. Även svävaren kan användas för att bryta viss is om det behövs just runt Capella. Båda färjorna är i skick för att trafikera leden.

2019-02-25
Minnesanteckningar från KOM-gruppens möte

Nu finns en sammanfattning från KOM-gruppens möte den 2 februari 2019 [Läs mer]
2019-02-21
Mötesanteckningar från möte med Trafikverket den 19 december

Nu finns mionneranteckningar för mötet med Trafikverket strax före jul. [Läs mer]
2019-01-21
Snabb isläggning och osäker färjetrafik

Isläggningen har gått snabbt i år och det är osäkert om färjan kommer att gå mer i veckan. Helikoptern vad lovad att stå i "stand by" men saknar för tillfället pontonerna, som krävs för att flyga över vatten. Förhoppningsvis kan helikoptern börja trafikera leden under veckan om inte isläget ändras så att Capella kan gå. Svävaren ska också vara i skick för att kunna gå så snart en svävarled blir utstakad.

I och med trafikverkets nya riktlinjer kan färjeturerna ställas in ovanligt tidigt, för att spara på färjornas maskiner. Trafikverket vill inte, till varje pris, att ett av fartygen kommer bli ståendes på varv en sommar till. Detta blev vi förvarnade om och har delvis förståelse för men protesterat, en nybeställd färja borde klara att bryta is tills en vinterled är upprättad.

Det positiva är att vinterleden snart kan börja stakas. Västra Kvarken ska avlysas för N-S  fartygstrafik så snabbt som möjligt, sen kan stakningen påbörjas. Prognosen med kyla framöver ser lovande ut för att kunna staka och öppna vinterleden inom kort.
2018-11-24
Info från möte med Färjeledschefen

Den 22 nov hade KOM-gruppen och HUF ett informationsmöte med ledchefen Harry Reinikka.
Läs rapport från mötet.
2018-11-12
Capella försenad

Capella blir försenad då underleverantören till varvet misslyckats med en gjutning av delar till styrmaskinen. En grov uppskattning är en försening på 2-4 veckor. Vi återkommer när vi vet mer.
P g a detta ska vi försöka få till extraturer med H-E för näringsidkare som är i behova av större materialtransporter. Kontakta Petter om ni har sådana behov (se kontaktuppgifter nedan i höger kolumn).
2018-11-01
Presentationen av KOM-gruppen uppdaterad

Presentationstexten här till höger är nu uppdaterad för att mer spegla dagen situation.
2018-10-31
Rapport från KOM-gruppens möte uppdaterad

Läs den uppdaterade rapporten från mötet.
2018-10-28
Rapport från KOM-gruppens möte

Den 25 oktober hade KOM-gruppen möte. Det var första mötet med Petter Lämås som sammankallande gruppledare.

2018-09-02
Thorbjörn lämnar över stafettpinnen till Petter Lämås

Thorbjörn Lindberg, sammankallande i KOM-gruppen har nu lämnat över stafettpinnen till Petter Lämås som tar över som sammankallande i KOM-gruppen.
2018-07-31
Samrådsyttrande om renovering av hamnarna

På initiativ av KOM-gruppen har flera Holmö-aktörer lämnat ett gemensamt skriftligt yttrande över den samrådsdokumentation som skickats ut. [Läs hela yttrandet]
2018-06-06
Borttagning av puckeln i Norrfjärden
Efter 8-turen i morgon torsdag kommer arbetet med att ta bort pucklen i Norrfjärden, som anlades för Capella, att påbörjas. Syftet är att underlätta lastning och lossning av Helena. Det innebär att efter 8-turen så kommer inget rullande gods eller fordon att kunna tas med på Helena under resten av dagen.
2018-06-05
Vädjan!
Nu när transportläget är dom det är med bara Helena tillgängligt är det mycket olyckligt när någon bokar plats för bil eller släp men inte dyker upp. Det har nu hänt vid flera tillfällen så att Helena har fått gå tom trots efterfrågan. Du som bokar plats uppmanas att avboka din plats i god tid om du inte har möjlighet att utnyttja den bokade tiden så att någon annan kan få platsen. Låt oss hjälpas åt så att vi kan undvika dessa situationer.
2018-06-04
Skrivelse om ökad passagerarkapacitet

I och med att Capella kommer att vara borta ända till i oktober behövs en förstärkt passagerarkapacitet. KOM-gruppen har därför skickat en skrivelse till Färjerederiet med önskan förbättrad passagera kapacitet. Kan det lösas med fler turer eller dispens i sommar för större passagerarantal? [Läs skrivelsen]
2018-05-25
Ändring från Färjerederiet

Extraturerna blir enbart söndagar kl 14 från Norrfjärden och kl 15 från Holmön, men med början redan nu på söndag den 27 maj.
2018-05-25
Mer info från Färjerderiet

Capella. Man har stora svårigheter att finna en styrmaskin som passar, man letar vidare men kan inte ge någon indikation när hon kan repareras. 

Sanna. Just nu ordnar man besättning för insats på Holmöleden. Preliminärt avgår Sanna från Hemsön den 10/6. Kör på Holmöleden 11-16/6.

Det blir även extra
turer på lördag och söndag em med avgång kl 14:00 från Norrfjärden och kl 15:00 från Holmön. Dessa turer införs troligen nästa helg (2-3 juni).
2018-05-24
Utökad turlista med färjan
Med anledning av Capellas frånvaro och det uppdämda transportbehovet så har Färjerederiet beslutat att utöka turlistan med en tur mitt på dagen vardagar (mån-fre) fr o m idag torsdag den 24 maj fram till vecka 25 då sommarturlistan börjar. Turen avgår kl 11:10 från Norrfjärden och kl 12:10 från Holmön.
2018-05-17
Information om färjesituationen

Färjerederiet har nu meddelat att Capella har undersökts vid varvet. Hela styrmaskineriet har havererat och Capella kommer att vara ut trafik under lång tid. Färjerederiet undersöker nu dels att hitta en kompletteringsbåt för passagerar-trafiken, typ Kungsholm, inför sommartrafiken för att undivika otaliga dubbleringsturerer med Helena.
Man arbetar också för att Sanna ska kunna repareras och sättas in för godstransporter inför och under sommaren. Förutom privata transporter gäller det VAKIN med slamtömning och sopcontanirar samt för privata näringsidkare och Holmöns Lanthandel och Panget.
Det återstår att se vad som kan lösas.
2018-05-04
Info från Färjerederiet

Capella skall bogseras ned till Gustavsvik av bogserbåten Max. Beräknas framme 7-8/5. Varvsfolket kommer den 14/5. Kanske tillbaka på leden i slutet av maj.
Sanna har problem med styrning, som är luftdriven. Repgänget kan komma nästa vecka. Ev kan Sanna komma till oss, men inte förrän styrningen är fixad.
Helena Elisabets varvsbesök får flyttas, beroende på Capellas reparationer.

2018-04-30
Info om Capella

Capellas rodermaskineri kommer att undersökas närmare efter helgen. Man undersöker även en lämplig bogserbåt för att kunna dra Capella till varv. Ledig varvsplats finns från 10 maj. Det är fortfarande isränna vid Hemsöleden så Sanna kan inte frigöras därifrån för godstransporter på Holmöleden.
2018-01-05
Rapport för 2017

Nu finns KOM-gruppen rapport för 2017
[Läs mer (PDF)]
2017-11-15
Senarelagda kvällsturer

Novas Inn har bokat färjan att köra från Holmön sista turen kl 20.00 istället för 19.00 för att passa med tiden för julborden. Det gäller helgerna 2-3/12, 9-10/12 och 16-17/12.
2017-11-06
Funderingar om kvällsturen

Det är inte många som hört av sig angående frågan om sena kvällsturen sista lördagen i månaden. Eftersom den knappt nyttjas kanske den kan ändras. Skulle det vara intressant med en tur mitt på dagen en gång i veckan istället? Vad vill just du?
[Läs mer (samma dokument som i notisen nedan]
2017-10-23
Frågor om kvällsturen

Färjerederiet undrar hur vi vill göra med sena kvällsturen sista lördagen i månaden. Just nu utnyttjas den mycket sällan. Vad vill just du?
[Läs mer]
2017-08-29
Capella till varv

Capella ska till varv den 11 september och blir borta ca 3 veckor. Helena Elisabeth kommer att trafikera under Capellas varvsbesök. Eventuellt åker Capella redan den 5 september för inledande och kompletterande maskinjobb. Besked om detta kommer senare.
2017-08-10
Sommarinfo

Läs KOM-gruppens sommarinfo (PDF)
2017-02-27
Info från möte med Färjerederiet

Nu finns en sammanställning med information från möte med Färjerederiet.
Läs mer (PDF)
2017-02-02
Inget möte med Infrastrukturministern
Före jul anhöll KOM-gruppen om ett kort möte med Infrastrukturministern. Vi har nu fått svar:

Ämne:

VB: Holmöns infrastruktur

Datum:

Wed, 1 Feb 2017 13:29:53 +0000

Från:

Yvonne Ruston <yvonne.ruston@regeringskansliet.se>

Till:

marenord@mail.com <marenord@mail.com>

Hej Thorbjörn,
Vi har nu haft denna förfrågan till infrastruktur-minister Anna Johansson uppe för övervägande på ett stabsmöte med våra politiskt sakkunniga, men måste dessvärre avböja för infrastrukturministerns räkning. Vi har ingen möjlighet att avsätta tid för ett möte om denna fråga, men vill gärna hänvisa dig vidare till antingen länsstyrelsen, Trafikverket eller kommunen. Hoppas att ni kommer vidare med detta på något sätt.
Med vänlig hälsning,

Yvonne Ruston
Assistent till infrastrukturminister Anna Johansson

Vi kan således konstatera att Regeringen inte tycker att frågan om Holmöns kommunikationer är tillräckligt viktiga för ett kort möte med oss.
 
2017-01-19
Info från Färjerederiet

Man planerar att ta Helena till varv i maj för årslig översyn. Capella kommer sen att få sitt varvsbesök under hösten 2017. Exakt tid är inte fastställd, men troligtvis i oktober. Helena kommer då att upprätthålla trafiken.
2016-12-22
Svar på förslag till Färjerederiet

Tack för förslaget gällande förlängning av vindskyddet på byviken. Har bollat detta med Vaxholm och kommer lägga detta som ett investerings förslag för 2018. Kommer att ta in offerter under 2017 och har vi tur så kanske vi kan få loss medel för detta redan till nästa vinter om det blir en godkänd investering. 

När det gäller dämpning av ramp på fasta läget i byviken så inväntar jag åtgärdsvals studiens resultat samt beslut innan vi går vidare för framtida förbättringar gällande färjelägen på leden.
2016-11-01
Förslag till Färjerederiet

Holmöns KOM-grupp föreslår att Rederiet förlänger vindskärmen fram till sektorfyren i Byviken. Vilket bör bli en relativt billig investering.
Vindstyrkan reduceras på insidan piren, vilket innebär att Capella kan få något lättare att angöra läget när vindriktningen är nordlig.
Vindskärmen gör även viss nytta om Capella förtöjs i Byviken.
2016-10-24
Capella tas ur drift

Capella tas ur drift efter kl 10.00 måndag den 7/11 och körs ner till Holmsund. Åter på leden torsdag 10/11. Helena Elisabeth ersätter. Detta på grund av undermåligt bränsle från leverantör så bränsletankarna måste göras rena m.m.
2016-06-18
Ny turlista till färjan

Nu finns en ny turlista för färjan. [Ladda ner]
2015-10-20
Förslag till turlisteändring och svar

Läs e-post korrespondensen
Ämne: Holmöleden
God morgon, Harry!
Förslag.
Vi föreslår att ni  på turerna från Holmön kl 1900 och från Norrfjärden 2000, samtliga dagar, inför kallelsekrav.Skälet är miljöänsyn och information från besättningen att turerna ibland går tomma.

Önskemål.

Ett antal öbor önskar en sen kvällstur en gång i månaden. Vårt förslag är att var fjärde lördag, införs en tur från Holmön 2200 och från Norrfjärden 2300. Som kompensation utgår turen 1900 från Holmön och 2000 från Norrfjärden dessa lördagar. Datumförslag på sena lördagsturer 2015: 24/10, 21/11 och 19/12.

Hälsar
Thorbjörn
I.S.-gruppen

===============
Svar från Färjerederiet

Hejsan! 
Tack för förslagen Torbjörn men vi kommer att köra på som vi gör i dagsläget, sen när vi utvärderar resultatet så ser vi vad som kan göras åt olika förslag.
 
Med vänlig hälsning 
Harry Reinikka

Distriktschef Norrland   
2015-09-16
Krisövning

Trafikverket och färjerederiet genomför tillsammans med andra myndigheter och organisationer en krisövning på Holmöleden. Övningen genomförs både till havs och på land. Övningen hålls den 30 september. Capella kommer att medverka. Helena Elisabeth trafikerer leden under dagen enligt tidtabell. Inga fordon kan bokas den dagen. [Läs mer]
2015-08-17
Info från Färjerederiet

Den 24 augusti ändras turlistan för Holmöfärjan. Capella kommer att stationeras på Holmön tillsammans med Helena Elisabeth. Personalen kommer också att bo på Holmön. Detta medför att första morgonturen från Norrfjärden (vard 6.00, lör 7.00 och sön 8.00) kommer att utgå. Istället kommer en kvällstur från Norrfjärden kl 20.00 att införas. I övrigt inga förändringar utom att några kallelseturer kommer att ändras. Nya turlistor kommer att distribueras inom kort.
 
2015-08-17
Info från Trafikverket

I ett brev har Trafikverket Region Norr, via Per-Mats Öberg, lämnat infomation om Capella och arbeten i Byviken och Norrfjäden. [Läs brevet]
2015-08-03
Info från Färjerederiet
Efter Helena Elisabeths grundkänning i förra veckan avgick idag Helena till varv för besiktning och beräknas vara tillbaka på fredag den 7/8.
2015-07-17
Info från Färjerederiet

Harry Reinikka, distriktschef Norrland, meddelar att Färjerederiet inom kort kommer att börja med att förbättra logistiken på fastlandet. Detta görs för att förbättra säkerheten för alla involverade.
·
   De kommer att sätta upp ett trafikljus för att förhindra att bilar kör vart dom vill på läget.
·
   De kommer att ha under sommar perioden lastning/lossning zon utanför hangaren.
·
   De kommer att ha en bom för att hindra fordon att köra ut på piren, denna kommer att öppnas när det blir grönt ljus för fordon.
·
   De kommer att ha en markerad led för gående passagerare att köa innan ombordstigning.
·
   De kommer att få digitala informations skyltar uppsatta under hösten. 
Planen är att lossning och lastning skall ske under säkra förhållanden. Förhoppningsvis så kommer detta att underlätta för alla.
Om du har andra rimliga förslag för att höja säkerheten på lägena så tar Färjerederiet gärna emot dem via IS-gruppen som kommer att vidarebefordra dessa till Harry Reinikka.
2015-01-22
Info från färjerederiet

I februari påbörjas arbetet med att anpassa färjelägena i Norrfjärden och Byviken på Holmöleden. Detta som förberedelser för den nya färjan Capella, som beräknas tas i trafik till sommaren.
Capella är tio meter längre än nuvarande färja Helena Elisabet. Därför anpassas färjelägena för att underlätta tilläggning, lastning och lossning. Arbetet inleds den 15 februari och ska vara klart i maj. Färjetrafiken kommer inte att påverkas.

– Capella har under hösten genomgått omfattande ombyggnation på varv i Lysekil och under förutsättning att Transportstyrelsen lämnar tillstånd räknar vi med att segla upp till Umeå under våren. Innan hon kan ersätta Helena Elisabet så fordras också dokumentation, provturer och utbildning av personal, säger Hans Söderqvist, Färjerederiets nautiske konsult.
2015-01-02
Rapport för december

Kom-gruppen kommer har med en rapport för december 2014 med bl a info om Capella.
[Läs rapporten]
2014-12-03
Förslag till utökad turlista

Kom-gruppen har lämnat in ett förslag till utökad turlista för färjan nu inför Capellas ankomst. Förslaget är blygsamt och fokuserar på pendlare.
[Läs förslaget]
2014-11-27
Senaste nytt om Capella

Färjerederiet meddelar att Capella klarat de krängningsprov som utförts för säkerhetstester. Nu ska lite mindre svetsjobb och kompletterings-målning ske innan sjösättning och inskolning av personalen. Kanske med stort K kan hon komma till oss innan jul.
Färjerederiet och sjöfartinspektionen är ännu inte överens om besättningsbehovet. Rederiet hoppas på 2 man medan inspektionen inne på minst 3 man i bestättningen. Vi väntar med spänning på utfallet.
Arbeten i Norrfjärden ska påbörjas till veckan. De inleds med kompletterande belysning mellan kajen och parkeringen. Äntligen!
Upphandling av planerade kajarbeten ska också påbörjas till veckan. Arbetena ska sen påbörjas så snart som möjligt. Statlig upphandling går inte på en vecka - alltså sker det inte på detta året.
 
2014-10-21
Information

Kom-gruppen informerar om senaste nytt.
[Läs mer]
2014-08-14
Capella
Färjerederiets Hans Söderkvist informerar idag att vår nygamla färja "Capella" kommer att levereras tidigast i mitten av september från varvet. Därefter sker provkörning på västkusten med ledens besättningar. Vilket innebär att färjan tidigast kan anlända till Holmön senare delen av september. Västra pirnocken i Byviken skall utrustas med en stor rullfender, förhoppningsvis i höst. I Norrfjärden skall stenar som rasat ut plockas upp, kajen/piren förlängas och spontas. Nya pollare monteras beroende på "Capellas" större längd. Söderkvist informerar att man siktar på att färjan skall lasta 25 ton, ta 5 bilar samt 150 passagerare.
 
Bilprovningen
Bilprovningen Ersboda informerar att man kommer att jobba förlängd dag den 20/8, ute på Holmön, man kommer med 0700 färjan och åker hem kl.1900, och kommer då att ta så många fordon man hinner med. Eftersom man endast haft 6-9 fordon för ombesiktning de senaste åren har man beslutat att inte anordna ombesiktning på ön. Om någon lyckas boka plats på färjan så lovar man att göra alllt som är möjligt för att ordna plats den dagen på Bilprovningen, Ersboda. Det är bara att ringa stationen, 010-7022389.
2014-03-01
Minnesanteckningar

SRF:s färjegrupp har haft sitt återkommande msamrådsmöte mer Trafikverket och Färjerederiet. Läs minnesanteckningar.
2014-02-22
Lite statistik

Kom-gruppen redovisar här lite statistik kring färjan.
Statistik sammandrag Holmön
Statistik II
Statistik III
2014-02-22
Bilder från Jurmo II:s brygga

Här finns några bilder tagna från Jurmos brygga och från däck.
Jurmo II.
2014-01-19
Kom-gruppen försiktigt positiv

IS gruppen är försiktigt positiv till Färjerederiets planerad inköp av Jurmo II. Det finns frågetecken som vi hoppas Färjerederiet kan räta ut.
Läs vårt pressmeddelande.
2014-01-14
Ny färja

Trafikverket meddelar att man träffat avtal om att köpa in en finsk färja till Holmöleden. Tanken är att sätta den i trafik till sommaren 2014.
Läs pressmeddelandet
Länk som visar färjan
2014-01-08
Höstrapport

Kom-gruppen har nu en rapport för den gångna hösten. Läs rapporten
Kom-gruppen har även sammanfattat behovet för en ny färja i ett förslag till underlag för upphandling. Läs förslaget
2013-10-17
Ny turlista med kallelseturer

Nu finns en ny turlista klar med inlagda s k kallelseturer (se notis 2013-09-21 nedan). Här finns länk för att ladda ner turlistan.
2013-09-21
Kallelseturer

Fr o m 1 oktober till 30 april kommer Trafikverket och Färjerederiet att införa s k kallelseturer till vissa avgångar. En kallelsetur innebär att turen enbart går om någon ringer och vill åka. Man måste ringa 30 min före avgång från Norrfjärden för att turen ska gå. De turer som kommer att bli kallelseturer är första och sista turen lördagar och söndagar d v s:
Lör
Norrfj 7.00 och Holmön 8.00
Norrfj 18.00 och Holmön 19.00
Sön
Norrfj 8.00 och Holmön 9.00
Norrfj 18.00 och Holmön 19.00

Mer information om telefonnummer mm kommer inom kort.
2013-09-20
Skrivelse om färjan

Kom-gruppen har skickat ett brev till Trafikverket, de stora politiska partierna och samtliga länets riksdagsmän inför beslut om den nya färjan.
[Läs skrivelsen]
2013-07-02
Kom-gruppen önskar alla en skön sommar

Som sammanfattning inför sommaren har vi skickat ett brev till våra riksdagsmän
[Läs brevet]
2013-05-20
Beslut om ny färja

Trafikverket har nu tagit beslut om att låta bygga en ny färja till Holmöleden. Färjan kommer att beställas inom kort. Läs mer
2013-05-08
Rapport från Kom-gruppen
[
Läs mer]
2013-05-08
IS-gruppen blir KOM-gruppen

Idag byter Infrastrukturgruppen (IS-gruppen) namn till Kommunikationsgruppen (KOM-gruppen). Anledningen är att bokstavskombinationen IS på senare tid har förknippats med negativa associationer.
 
2013-05-07
Möte med Umeå kommun och info från Trafikverket
Trafikverket Region Norr informerar att man kallat till möte med sina medfinansiärer i Umeå den 15 maj för att finna en lösning på frågan om den nya färjan till Holmön. Man vill inte indikera vilken typ av färja man skall prata om utan samtliga förslag kan vara aktuella beroende den överenskommelse man då träffar med Region Västerbotten, Länsstyrelsen och Umeå kommun. Därefter kommer andra berörda parter att kallas till ett informationsmöte om vilken färja man planerar upphandla. I.S.-gruppen kommer att närvara vid det mötet. Förslaget läggs fram för Regeringen som förhoppningsvis kan fatta ett beslut före sommarledigheterna. Trafikverket Färjerederiet åläggs därefter uppdraget att upphandla den nya färjan baserat på regeringens beslut.
IS-gruppens möte med Umeå kommun syftade till att informera kommunens handläggare om vår syn på färje-frågan inför mötet den 15 maj. Kommunen tar till sig våra synpunkter och kommer att agera för en fungerande färjelösning. Eftersom ingen information finns om Trafikverkets förslag ber kommunen få återkomma efter mötet den 15/5 för att informera oss om hur vår framtida färjetrafik troligen kommer att se ut.
2013-04-07
Kungsholm blir kompletteringsfärja i sommar

Passagerarbåten Kungsholm blir sommarens komplettering till Helena Elisabeth. Under tiden slutet av maj till mitten av augusti. Kungsholm är 26 m lång och tar 136 passagerare. Hon gör 25 knop, d v s betydligt snabbare än Helena Elisabeth. Läs mer om Kungsholm.
2013-04-07
Sanna kommer till Holmön

Den stora bilfärjan Sanna kommer till Holmön under tiden 28 maj till 13 juni, d v s då helena Elisabeth är på varv.
2013-04-07
Helena Elisabeth till varv i vår

Färjerederiet planerar ett varvsbesök för Helena Elisabeth under tiden 28 maj till 13 juni.
2013-04-04
Bild av föreslagna färjan

Nu finns en datorbild av den färja som IS-gruppen föreslår till Trafikverket (skiss finns i notisen nedan). [Se bild]
2013-03-28
Öppet brev till Infrastrukturministern
IS-gruppen har skrivit ett öppet brev till Insfrastukturministern i hopp om att Trafikverket snart ska ta beslut om att beställa en ny färja.
[Läs brevet][Se skiss av föreslagen färja]
2013-03-17
Planer för ny färja
Trafikverket Region norr, tillsammans med nationel-la färjesamordnaren, arbetar för närvarande med att sammanställa sitt förslag på Holmöns nya färja. Den bifogade bilagan är arbetsmaterialet, vilken är en summering av samtliga synpunkter som Trafikverket erhållit från WSP och andra inblandade. Arbetet beräknas vara klart under april/2013 för att sedan beslutas av regeringen i maj 2013. Trafikverket informerar att den nya färjan kan komma i drift 2015.
[Läs underlaget] (OBS! PDF-filen är 8 MB stor och öppnas i nytt fönster)

2013-03-06
Sommartrafiken

Trafikverket Färjerederiet har nu i mars påbörjat proceduren med upphandling av en stödbåt för
sommarens passagerartrafik på Holmöleden. Anbudstiden går ut den 25 mars. "Öfararen" har under de senaste åren anlitats. Eftersom det är brist på lämpliga kandidater finner vi det anmärk-ningsvärt att man väntat så länge. Många redare har troligen redan kontrakterat sina båtar inför sommaren.

2013-02-22
Rapport från IS-gruppen

Nu finns gruppens vinterrapport 2013.
[Läs rapporten]
2013-01-14
Kommunens yttrande

Kommunstyrelsens Planerings- och näringslivsut-skott har nu formulerat en skrivelse angående hur Kommunen ser på behoven för den framtida kommunikationen till Holmön.
[Läs skrivelsen]
2012-12-16
Sammanfattning av läget

Vi gör nu en avslutande sammanfattning av läget efter att alla synpunkter lämnats till Trafikverket [Läs sammanfattningen]
2012-12-06
Kompletterande synpunkter

Under vekan har de kommit in fler synpukter som sammanfattats i en skrivelse. [Läs skrivelsen]
121201
IS-gruppens synpunkter till Trafikverket

Vi har sammanfattat våra och alla hittils inkomna synpunkter i en behovssammanställning, som vi nu skickat till Trafikverket. [Läs skrivelsen]
Har du ytterligare synpunkter är du välkommen att skicka dessa till Olle Nygren senast den 4 december kl 24.00.
121126
Minnesanteckningar från informationsmötet den 21 november

Dessa minnesanteckningar innehåller en komplett sammanställning av Trafikverkets bildpresenta-tioner samt de synpunkter som framfördes under andra delen av mötet.
[Läs minnesanteckningarna]
121108
Mötet den 21 november

Stormötet arrangeras för att få Holmöbornas synpunkter på Holmöns framtida transportmedel. Trafikverket presenterar WSP´s utredningsförslag och även synpunkter från Umeå kommun, Region Västerbotten och Vb. länsstyrelse. Därefter fritt fram för kommentarer och synpunkter. Beslut om Holmöns framtida transporter fattas senare i höst.

Deltagare vid mötet från Trafikverket blir:
Region Norr:                Arnold Vonkavaara
                                Per-Mats Öberg
Nationella färjesamordnaren:
                                Karl-Erik Hermansson
Färjerederiet:              Roger Lundgren

121102
Ekonomi för vårt transportmedel
I hösten infrastruktur proposition skriver regerin-gen att: "Sverige ska ha ett transportsystem som ger oss en fungerande vardag och som ger näringslivet effektiva transportmöjligheter för att kunna utveckla sin verksamhet. Alla måste kunna lita på att transporterna kommer fram i tid oavsett om man pendlar till arbetet eller om ett företag ska leverera sina varor." Med anled-ning av detta har IS-gruppen framhållit Holmöns behov till ansvariga politiker och samhällsföreträ-dare. [Läs mer]
120924
Lägesrapport augusti/september

[Läs mer]
120911
SRFs Färjegrupp har mött Trafikverket
SRF har bildat en speciell Färjegrupp som ska bevaka övergipande färjefrågor. Gruppen har haft ett första möte med Trafikverkets färjesamord-nare K-E Hermansson. Färjegruppen kommer att har regelbundna möten med Trafikverket.
[Läs minnesanteckningar från mötet]
120807
Holmöns transporthistoria
[Läs mer]
120710
Lägesrapport inför sommaren
[Läs mer]
120605
SRF har inrättat en arbetsgrupp för färjetrafik
Arbetsgruppen har i en skrivelse kontaktat Trafikverket som nu svarat.
[Läs skrivelse] [Läs svaret]
120604
Sanna kommer för transporter
Vägfärjan Sanna kommer att köra tunga transporter mellan Holmsund och Byviken. Läs mer på Portalens nyhetssida där fortlöpande information om tider och bokning.
120517
Lägesrapport
Ännu en lägesrapport finns nu att läsa [Läs mer]

Uppvaktning till departementet

Den 13 april uppvaktade IS-gruppen, förstärkt med bl a Bengt Bäckström, Lena Egnell, Erica Persson samt Christer Jilder och Isabella Forsgren, Näringsdepartementet för att berätta om problemen med färjan. [Läs mer].
120515
Färjan försenad
Färjan behöver mer omfattande renovering av motorerna än beräknat och väntas bli kvar på varvet längre tid och kommer inte tillbaka förrän preliminärt den 4 juni.
120415
Färjan till varv

Onsdag den 2:a maj åker färjan till Tärnövarvet i Vaxholm för att göra en omfattande renovering av motorerna med bl a byte a topplocken och byte av diverse förslitningsdetaljer. Man kommer även att göra en allmän genomgång av båten. Färjan beräknas komma tillbaka kring 20-22 maj. Under tiden kommer Öfararen att sköta trafiken. De som planerar transporter av tyngre gods bör göra dessa före den 2 maj eller efter den 22 maj.
120326
Lägesrapport
Ännu en lägesrapport finns nu att läsa tillsam-mans med det upprop som nämns i lägesrappor-ten och en sammanfattning om Holmöns framtid.
[Läs rapporten] [Läs uppropet]
[Läs Holmöns framtid]

120205
Lägesrapport

Nu finns lägesrapporten för januari. I rapporten omnämns även ett svar från Trafikverket på brev från Kommunen, som också kan läsas. 
[Läs rapporten]
 [Läs svar till Kommunen]

120111
Öfararen nästa sommar

Vid möte med Trafikverket i går meddelade man att man även för nästa sommar hyrt in Öfararen som komplement till Helena-Elisabeth. Öfararen kommer att ligga stationerad på Holmön och komplettera trafiken fr.o.m. mitten av maj t.o.m. 2/9. Trafikupplägget följer 2011-års utförda trafik. En utförligare rapport från mötet med Trafikver-ket kommer i Lägesrapporten för Januari.

120105
Lägesrapport

Nu finns lägesrapporten för december.
[Läs rapporten]
 [Framtida trafik]

111207
Interpelationsdebatt om Holmöfärjan

Den 6 december svarade minister Catharina Elmsäter-Svärds på Ibrahim Bylans interpellationsfråga angående Holmötrafiken
[Läs fråga och svar] [Läs VFs artikel]

111207
Lägesrapport

Nu finns lägesrapporten för november.
Bilden t h visar svävarens kjolskada. Reparation väntas påbörjas nästa vecka enl lägesrapporten

[Läs rapporten]
 

111108
Lägesrapport

Nu finns lägesrapporten för hösten (sept-okt).
[Läs rapporten]
 

110831
Lägesrapport

Nu finns lägesrapporten för sommaren.
[Läs rapporten]
 

110612
Lägesrapport

Nu finns lägesrapporten för maj.
[Läs rapporten ]
[Läs skrivelse till förvaltningsdomstolen ]

110524
Skrivelse till EU-kommisionen
IS-gruppen har skrivit till EU-kommissionen.
[Läs skrivelsen ] [Läs sammanställning ]

110502
Lägesrapport

Nu finns lägesrapporten för april.
[Läs rapporten ] [Läs överklagande ]

110403
Lägesrapport

Nu finns lägesrapporten för mars.
[Läs rapporten ]

110317
Lägesrapport

Nu finns lägesrapporten för februari.
[Läs rapporten ]

110216
Lägesrapport

Nu finns lägesrapporten för januari.
[Följebrev ]
[Läs Skrivelse till Infrasturkturdepartementet ]
[Läs Summering av Holmötrafiken ]
[Läs Avfallshatering ]
[Läs Framtidslösning för Holmön ]

101114
Lägesrapport

Nu finns lägesrapporten för oktober.
[Läs mer ]

101022
Rapport från möte om busstrafiken

Tre olika alternativ till lösning för bussen diskuterades. Det förslag som bäst motsvarar allas förväntningar innebär att man utnyttjar bef parkering närmast färjan. Schaktmassorna som blir över skall man använda till att utvidga parkeringen mot havet så att ingen parkeringsyta tappas. Alternativet kan förverkligas på 1-2 veckor om samtliga parter godkänner förslaget.
[Läs mer ]

101006
Lägesrapport

Nu finns lägesrapporten för september.
[Läs mer ]

101004
Bussförbindelse
Arbetsmiljöverket har av säkerhetsskäl beslutat att bussen inte får köra ner till Norrfjärden och vända på vändplan. Beslutet är överklagat. Fr o m 1 oktober vänder nu bussen i Ivarsboda och bussresenärer får promenera mellan Ivarsboda och Norrfjärden eller stugområdena.
Idag kl 13 hålls ett möte med alla berörda parter för att försöka hitta en lösning så snart som möjligt. Sävar skola ombesörjer själva skolskjuts för skolbarnen.
Turlista
Trafikverkets nationella samordnare för färjetrafiken har meddelat att den beläggning som nu finns på färjan inte motiverar en utökning av turtätheten som vi föreslagit inför omförhandlingen av trafikavtalet mellan Trafikverket och Färjerederiet. Turlistan kommer att bli som idag.

100908
Månadsrapport för augusti
Där nämns ansökan om förtur, bussanslutningar och skrivelse till myndigheterna
[Läs månadsrapport ]
[Läs om förtur ]
[Läs om bussarna ]
[Läs myndighetsskrivelse ]

100718
Bussförbindelserna
Trafikverket meddelar att man fått följande information från Länstrafiken:
  • Det blir inget akut stopp på anslutningstrafiken till Holmöfärjan.
  • Samtliga resenärer ombedes att inte blockera vändplanen och vänta till dess bussen utfört vändningen.
  • Planering av anslutningstrafik till Holmöfärjans nya turlista från den 1/1 2011, klarar Länstrafiken att genomföra om man får den senast i september.

100714
Lägesrapport

Nu finns lägesrapporten för juni-juli. Där nämns även förslag till taxor på färjan samt föslg till nu turlista. Samtliga dokument finns nedan.
[Läs rapporten ]
[Läs Trafikverkets taxeförslag ]
[Läs IS-gruppens taxeförslag ]
[Läs IS-gruppens turlisteförslag ]

100531
Lägesrapport

Nu finns lägesrapporten för maj.
[Läs mer ]

100422
Brev till Infrastrukturdepartementet

IS-gruppen har skrivit till departemntet angående tidsplan för en ny färja.
[Läs mer ]

100412
Skrivelse från HSO

Handikapprörelsens samarbetsorganisation har skickat en eksrivelse avseende kommunikationer till Holmön och de svårigheter de ser för personer med olika handikapp att fara till Holmön.
[Läs mer ]

100411
Rapport från möte med landshövdingen

Nu finns minnesanteckningar från mötet med Landshövdingen.
[Läs mer ]

100331
Lägesrapport

Nu finns lägesrapporten för mars.
[Läs mer ]

100324
Info om svävaren
Svävaren lyftes ned på isen, den 22/3, det gick lite snabbare än beräknat (se Vb. nytt idag). Den provkördes något den 22/3, med ytterligare provkörning 23/3, med bara kanadensare.
Av färjepersonalen, har 4 skeppare påbörjat utbildning idag, med teori och besök på Kustbevakningens svävare i Holmsund.
De kanadensiska montörerna beräknas lämna landet den 29:e, svävarinstruktören blir i landet ytterligare 2 veckor för utbildning av färjepersonalen.
Enligt färjans personal är ljudnivån betydligt lägre än kustbevakningens svävare, den verkar även bättre att manöverera, med en expert vid spakarna.


100310
Förberedelser för svävaren

Nu pågår förberedelser för svävaren i Norrfjärden. Ett stort tält med värme har byggst på kajen där svävaren ska monteras. Svävaren väntas anlända som byggsats denna vecka och fyra montörer från Kanada kommer nästa vecka. Montering, provkörning och beskitning vänta ta två veckor. Personalen ska även utbildas. Till påskveckan kan möjligen trafiken komma igång. Svävaren planeras landa i Norrfjärden innanför kajen där en provisorisk elanslutning har dragits till upptagsrampen.  

100305
Lägesrapport mm

Nu finns lägesrapporten för februari. [Läs mer ]
I Färjerederiets tidning Sjövägen i februarinumret finns en artikel om den kommande svävaren.
[Läs mer ]
Ser mer information om den kommande svävaren, en Vanguard 18 från företaget Vanair Hovercraft.
[Se mer

100222
Brev till Åsa Torstensson

Infrastukturminister Åsa Torstensson har fått ett brev från IS-gruppen för att understryka behovet att en helhetslösning för trafiken till Holmön.
[Läs mer ]


100203
Lägesrapport

Nu finns lägesrapporten för januari.
[Läs mer ]

100202
Stakning av leden
Stakning av skoterleden till Holmön har påbörjats. Det finns fortfarande vissa områden där isen ännu inte är 20 cm tjock. Leden kommer att öppnas så snart isen är tillräckligt tjock.

100114
Skoterled
Regeringen gav idag Länsstyrelsen i Västerbotten i uppdrag att staka vinterförbindelse(isled) till Holmön.

100111
Avlysning
Länsstyrelsen avlyste idag V Kvarken för fartygstrafik i nord-sydlig sträckning. Tyvärr hann ett fartyg passera i går och bröt en ränna i nordsydlig riktning. Då vädret är lugnt och det är flera minusgrader kommer rännan snabbt att frysa åt och kommer inte utgöra något hinder för ev isled senare i vinter.

100110
Ny turlista och ändrad stationering
Färjerederiet har meddelat att på måndag den 11 januari ändras färjans stationering till Norrfjärden och den nya turlistan införs. Nu finns en temporär väntsal ordnad i form av en barack på hjul som står på kajen bredvid färjan.
[Ladda ner turlistan som PDF ]

100107
Vägverket tar hand om vintertrafiken
Vägdirektör Lena Dahlgren informerar att Vägverket (VV) kommer att ansvara för eventuell istrafik innevarande vinter. VV Färjerederiet har fått i uppdrag att hyra in en lämplig svävare för istrafik, i väntan på den upphandlade svävaren. Vad gäller stakning av isled så väntas Regeringen fatta beslut i frågan den 14 januari.

100101
Ingen flytt av färjan än
Färjerederiet meddelar att man inte kommer att ändra stationeringsort för färjan till Norrfjärden förrän man har klart med väntsal mm på Holmön. Det blir således ingen ändring av turlistan den 4 januari.

091231
Lägesrapport

Nu finns lägesrapporten för december.
[Läs mer ]
Det finns också en sammanställning av hanteringen av färjefrågan
[Läs mer ]

091209
Kontakter med Länsstyrelsen

IS-gruppen har skrivit till Länsstyrelsen angående både nya färjan och stationeringen till Norrfjärden.
[Länsstyrelsens svar ] [Våra kommentarer ]

091206
Lägesrapport

Nu finns lägesrapporten för november.
[Läs mer ]

091124
Information från Vägverket

IS-gruppen har nu fått följande information från Lena Dalgren på Vägverket.
1. Svävaren
Transportstyrelsen och Länsstyrelsen har godkänt svävaren som komplement till färjan med godkänd angöring innanför piren i Norrfjärden. Upphandling ska påbörjas omgående. Det innebär att svävaren eventuellt kan finnas tillgänglig inför förfallstiden vårvinter 2010.
2. Färjan.
Transporstyrelsen har beviljat dispens för nedklassning av Helena Elisabeth fram t o m augusti månad ut 2010. Det innebär att trafiken under större delen av nästa sommar är säkrad med full kapacitet på färjan.

091103
Lägesrapport

Oktober har varit en intensiv månad med mycket aktivitet från IS-gruppens sidan. Vi lämnar här lägesrapport för oktober 2009. Bifogat finns även en sammanfattning om turerna kring färjan.
[Läs mer ] [Läs sammanfattning ]

091003
Lägesrapport

IS-gruppen lämnar här lägesrapport för september 2009
[Läs mer ] [Hemställan ] [Bilaga hemställan ]

091002
Förslag till ny turlista

Färjerederiet kommer nu med ett förslag till ny turlista att gälla när färjan flyttas till Norrfjärden. Förslaget kommer att diskuteras med Kommunen för att samordnas med skolan och bussturlistan. IS-gruppen kommer att kallas till möte inom kort för att lägga fram våra synpunkter. Alla som har önskemål, synpunkter mm uppmanas lämna dessa till IS-gruppen, så framför vi dessa vid mötet. 
[Läs förslaget ]

090913
Extra lägesrapport

IS-gruppen lämnar här en extra lägesrapport med information om senaste tidens  utveckling
[Läs mer ]

090907
Färjerederiet skippar Nordö III

I augustinumret av Färjerederiets tidning Sjövägen skriver rederiets tekniske chef att man inte kommer att bygga om Nordö III för Holmöleden. Orsaken är att Sjöfartsinspektionen inte kommer att bevilja dispens från kraven på MOB-båt som kräver 2 mans extra besättning. Man letar nu med ljus och lykta efter en båt som är kortare än 24 m. Hittar man en sådan båt innebär det sannolikt att vi får en båt med betydligt lägre last och personkapacitet.
[Läs mer ]

090902
Lägesrapport

IS-gruppen lämnar här lägesrapport för juli-augusti 2009
[Läs mer ]

090830
Mötet den 1 september uppskjutet

IS-gruppens möte med VV och Färjerederiet har skjutits upp p g a hög arbetsbelastning på VV p g a omorganisation av myndigheten. VV har lämnat besked om de problem som finns med Nordö III. De ombyggnationer som behövs bedömer man inte som något problem utan det ligger på kravet att det ska finnas en MOB-båt (MOB=man-over-board). En sådan båt ska finnas på alla fartyg över 24 m och kräver 2 mans extra bestättning. Det innebär i praktiken en fördubbling av bestättningen och då personalkostanden utgör 65% av den totala driftkostnaden så blir detta kännbart. Sjöfartsinspektionen undersöker vilka möjligheter som finns att lösa detta dilemma.

090826
Remissyttrande

IS-gruppen har lämnat ett remissyttrande över Färjarederiets ansökan till Länsstyrelsen om en kompletterande svävartrafik till den nya färjan. 
[Läs mer ]

090705
Lägesrapport

IS-gruppen lämnar här lägesrapport för juni 2009
[Läs mer ]

090623
Rapport från mötet med Vägverket

Nu finns minnesanteckningar från IS-gruppens möte med Vägverket Region Norr
[Läs mer ]

090612
Möte med Vägverket

IS-gruppen är kallad till möte på fm den 18 juni med Lena Dahlgren på Vägverket region Norr för diskussion om de framtida kommunikationerna. Alla som har synpunkter är välkomna att lämna dessa till oss. Lämna dina synpunkter till Thorbjörn Lindberg antingen med e-post till marenord@telia.com eller per telefon 090-55155 eller 0934-55050; Mobil : 070-556 35 40

090602
Lägesrapport

IS-gruppen lämnar här lägesrapport för maj 2009
[Läs mer ]

090518
Arbete i Norrfjärden påbörjat

Färjerederiets entreprenör har nu påbörjat markarbeten för bygget av en ny personalbostad i Norrfjärden. 

090504
Lägesrapport

IS-gruppen lämnar här lägesrapport för april 2009
[Läs mer ]

090501
Regeringen beslutar om återremiss

Regeringen återremitterade IS-gruppen överklagande av stationering till Norrfjärden med motivering att detta är ett verksamhetärende som inte ligger på Regeringen att fatta besllut om. 

090426
Regeringen tar beslut om överklagande

IS-gruppen överklagande av stationering till Norrfjärden kommer att behandlas av Regeringen vid sammanträdet den 29 april. 

090326
Lägesrapport

IS-gruppen lämnar här lägesrapport för mars 2009.
[Läs mer ]

090320
Vägverket och Färjerederiet ändrar sig
Idag på fm hölls ett möte på Länsstyrelsen mel-lan Vägverket, Färjerederiet, Länsstyrelsen, Kom-munen, Landstinget och IS-gruppen. VV och färjerederiet meddelade att man nu ändrat sig och inte arbetar vidare med en svävare. Istället föreslog man att anskaffa en lämplig färja som tar ca 200 passagerare och ca 12 bilar samt klarar ca 30-40 cm is. Som komplement till detta anskaffas en mindre svävare (10-12 pers) till de tillfällen vintertid då färjan ev inte kan gå.
Samtliga parter vid mötet välkomnade detta för-slag och alla ställde sig bakom ett principbeslut att genomföra denna lösning
Färjeredieriet hade även förslag på en möjlig färja. En äldre vägverksfärja, Nordö III byggs om och rustas upp. Detta måste dock undersökas närmare, bl a om färjans djupgående är för stort. 
[Läs mer om Nordö III ]
[Se Färjerederiets info om Nordö III ]

090319
Skriv till Kommunikationsminister Åsa Torstensson!
IS-gruppen uppmanar alla med intresse för Holmön och kommunikationerna att ta fasta på Visfestival-artisternas upprop och skicka e-post till Åsa Torstensson.
[Läs mer ]

090311
Överklagande

IS-gruppen överklagar Färjerederiets beslut att stationera färjan på fastlandet. Överklagandet är skickat till Vägverket i Borlänge.
[Läs mer ]

090305
Lägesrapport

IS-gruppen lämnar här lägesrapport för februari 2009
[Läs mer ]

090227
IS-gruppen skriver brev till berörda parter

Med anledning av Regereingens beslut om stakning av isled har nu IS-gruppen skrivit brev till berörda parter med två frågor.
1. Vem ansvarar för helikopterflygning om färjan måste ställas in innan det finns en isled
2. Vem kommer att trafikera en eventuell isled och med vilken typ av fordon,
[Läs IS-gruppens brev ]


090226
Regeringsärende

Vid regeringssammanträdet idag togs ett beslut i frågan om vintertrafik till Holmön. Ärendet hade rubriken:
"Uppdrag till Länsstyrelsen i Västerbottens län angående vinterförbindelse till Holmön, Umeå kommun, Västerbottens län N2008/8157/IR, N2009/693/IR N2009/1672/IR
".

Beslutet blev:
Länsstyrelsen i Västerbotten åläggs uppdraget att ansvara för stakning av isled över Kvarken, vintern 2008-2009, om behov uppstår.
[Läs IS-gruppen kommentar ]


090224
Hemställan till minister Åsa Torstensson

IS-gruppen har skickat en hemställan till infrastrukturminister Åsa Torstensson med denna innebörd:

Holmöborna hemställer till Infrastrukturministern att följande åtgärder vidtages omgående för att säkerställa Holmöbornas säkra samfärdsel med Sverige.

1. Att beslut tages vem som skall vara huvudman för Holmöns transporter året runt, oavsett transportmedel. Huvudmannen skall också vara ansvarig för istrafik med lämpligt fordon till dess den nya färjan kan sättas in.

2. Att Länsstyrelsen i Västerbotten ålägges staka vinterled över Kvarken vid behov, till dess den nya färjan kommer.

3. Att man beslutar planera, projektera och beställa en isbrytande, havsgående(fartområde D), passagerar- och bilfärja i överensstämmelse med vårt bifogade projekterade förslag.

4. Att Holmöfärjan skall vara stationerad på Holmön av säkerhetsskäl för öborna och färjan.

Vi har i ett stort antal brev informerat Er om att en ny färja är det enda fungerande alternativet för oss på Holmön, det gäller då både kapacitet och ekonomi. Se vår ekonomiska redovisning.

Låt oss hoppas på ett snabbt beslut om vad som ska gälla i vinter.


090220
Visonsbrev till länets riksdagpolitiker

IS-gruppen har skickat ett brev till de politiker som sitter i Riksdagen på mandat från länet
[Läs mer ]

090218
Öppet brev till Färjerederiet

IS-gruppen har skickat ett öppet brev till Färjerederiet angående den beslutade vinterstoppet
[Läs mer ]

090203
Lägesrapport

IS-gruppen lämnar här lägesrapport för januari 2009
[Läs mer ]

090127
Skrivelse från Skärgårdarnas Riksförbund

IS-gruppen har haft kontakter med SRF angående Färjerederiets tankar på att stationera färjan i Norrfjärden. Det fram kom då att samma tankar finns när det gäller färjan till Vinön i Hjälmaren.

SRF har därför tillskrivit både Vägverket Region Mitt och Region Norr angående Färjerederiets förslag att stationera färjor på fastlandet istället för på ön där folket bor.
[Läs skrivelsen


090107
Lägesrapport

IS-gruppen lämnar här lägesrapport för december [Läs mer ]

081208
Lägesrapport

IS-gruppen lämnar här lägesrapport för november [Läs mer ]

081115
Möten med politiker

Då inga politiker kom till informationsmötet den 23 oktober har IS-gruppen nu ordnat två extra möten speciellt för politiker. Vid dessa möten kommer vi att ge samma information som vid mötet den 23 oktober. 

081102
Lägesrapport

IS-gruppen lämnar här lägesrapport för oktober [Läs mer ]
I lägesrapporten hänvisas till en skrivelse från ISgruppen till Ländshövdingen, hennes svar och vår replik till henne. Dessa dokument kan läsas här.
[Skrivelse till Landshövdingen ]
[Svar från Landshövdingen ]
[IS-gruppens replik på Landshövdingens svar ]

081019
Påminnelse om Allmänt möte

Glöm inte det allmänna mötet den 23 oktober i Mimerskolans aula kl 19.00. Alla intresserade är välkomna
[Läs mer ]

081014
Ingen extratur efter informationsmötet

IS-gruppen hade bett VV och Färjerederiet att ordna en extratur tillbaka till Holmön efter informationsmötet den 23 oktober. Både VV och Färjerederiet har nu meddelat att man inte kan ställa upp med en extratur på grund av det ansträngda budgetläget.

081001
Lägesrapport

IS-gruppen lämnar här lägesrapport för september [Läs mer ]

080929
Allmänt möte

IS-gruppen arrangerar ett allmänt möte den 23 oktober. Alla berörda aktörer kommer att få möjlighet att informera om sin syn på läget med förbindelserna till Holmön. Mötet hålls i Mimerskolans aula kl 19.00. Alla intresserade är välkomna
[Läs mer ]

080909
Svar från VV region norr

IS-gruppen har nu fått svar från VV Region Norr och vi har även gett kommentarer till deras svar. 
[Läs mer ]

080908
Lägesrapport

IS-gruppen lämnar här lägesrapport för augusti. Vi har med bilagor med brev till VV och Infrastrukturdepartementet samt principförslag till ny färja.
[Läs mer ]

080805
Lägesrapport

IS-gruppen lämnar här lägesrapport för juli.
[Läs mer ]

080701
Lägesrapport

IS-gruppen lämnar här lägesrapport för juni.
[Läs mer ]
Läs även IS-gruppen skrivelse till Infrastrukturministern med anledning av Länsstyrelsens avslag till Svävaren [Läs mer ]

080625
Länsstyrelsen stoppar svävaren

IS-gruppen har nu fått Lässtyrelsens beslut angående Vägverket Färjerederiets ansökan om svävartrafik. Länsstyrelsen beviljar inte tillstånd till svävartrafik främst beroende på att de tillåtna bullernivåerna kommer att överskridas.
[Läs mer ]
Den som vill läsa hela beslutet (9 sidor) kan rekvirera det från Länsstyrelsen eller höra av sig till IS-gruppen så skickar vi ut det med e-post.

IS-gruppen hälsar Länsstyrelsens beslut med tillförsikt och ser fram emot ett nära samarbete med Vägverket och Färjerederiet i frågan och att upphandling av en ny färja till Holmön påbörjas omgående.


080608
Öppet brev

IS-gruppen har skickat ett öppet brev till Vägverket Region Norr, med kopia till politiker och media med anledning av den planerade flytten av färjan.
[Läs mer ]

080603
Lägesrapport

IS-gruppen lämnar här lägesrapport för maj.
[Läs mer ]

080525
Öppet brev

IS-gruppen har skickat ett öppet brev till Vägverket Region Norr, med kopia till politiker och media.
[Läs mer ]

080430
Lägesrapport

IS-gruppen lämnar här lägesrapport.
[Läs mer ]

080421
Protokollsutdrag från Vägverkets styrelsemöte
Vägverkets styrelse behandlade vår skrivelse angående våra tvivel om svävaren vid sitt senaste styrelsemöte. [Läs protokollsutdrag ]

080416
Svar på vår skrivelse om färjetrafiken 2009
Vägverket och Färjerederiet har nu svarat på vår skrivelse med frågor angående färjetrafiken under 2009. Svaret är mycket kortfattat och man måste samtidigt läsa vår skrivelse (se nedan) för att förstå svaret.
[Läs mer ]

080331
Lägesrapport

IS-gruppen lämnar här lägesrapport.
[Läs mer ]

Gruppen har också skickat en skrivelse till Vägverket Färjerederiet angående trafiken under 2009.
[Läs mer ]

080302
Lägesrapport

IS-gruppen lämnar här lägesrapport nummer 2 [Läs mer ].
Gruppen har också skickat en skrivelse till Vägverkets styrelse inför  styrelsemötet i mars [Läs mer ]

080229
Remissvaret är nu inlämnat

IS-gruppen lämnade in sitt remissvar i veckan. Remisstiden går ut idag. Enligt Länstyrelsen har flera intressenter aviserat att dom avser inkomma med remissvar.
Ärendet handläggs nu så att alla remissvar och yttranden skickas till Färjerederiet, som då får chans att komma med kommentarer till de olika frågor som kommit upp. Sedan återgår allt till Länsstyrelsen för beslut. Beslutet bör komma före påsk, tror man på Länssyrelsen.

080224
Läs Remissvar

IS-gruppen har skrivit ett remissvar till Väster-bottens Länsstyrelse med anledning av Vägverket Färjerederiets ansökan om tillstånd att för svä-vartrafik. Remissvaret lämnas in på onsdag. Är det någon som har synpunkter kan dessa lämnas till Thorbjörn Lindberg.
[Läs Yttrandet ]

080217
Remissyttrande

Holmöns Infrastrukturgrupp skall lämna in remiss-yttrande till Västerbottens länsstyrelse med an-ledning av Vägverket Färjerederiets Ansökan om tillstånd att få använda svävare mellan Holmön och fastlandet. Remissyttrandet måste stödjas av personer, därför planerar vi att använda sam-ma namnlistor och e-stöd som ni undertecknade i samband med vår Hemställan i december. Om någon inte stöder vårt yttrande till Länsstyrel-sen är det bara att höra av sig så stryker vi ditt namn. 


080204
Lägesrapport
Åsa Torstensson har svarat på vår hemställan att Regeringen kommer inte att vidta några åtgärder. [Läs mer ]

080129
Lägesrapport
Här följer en kortfattad rapport av IS-gruppens arbete under januari 2008 [Läs mer ]

080108
IS-gruppen bildas
Under julhelgerna tog Thorbjörn Lindberg initiativ till att bilda IS-gruppen. Vid HUF-styrelsemöte den 3 januari stödde man bildandet av IS-gruppen och gruppen höll sitt första möte den 6 januari

   Tillbaka till IS-gruppens sida

Överst på sidan


Sidan uppdaterades senast: 2019-11-22
© HUF
Webmaster

Operated by