Kommunikationsgruppen
(KOM-gruppen)


Information från KOM-gruppen

2019-12-17
Sammanfattning av höstens möten

KOM-gruppen sammanfattar höstens möten om kommunikationerna den kommande vintern. Slutsatsen är att Trafikverket och Färjerederiet inte tillmötesgått oss på många punkter om våra önskemål.
KOM-gruppen har också kontaktat Jonas Sjöstedt, som, med anledning av det, ställt en interpellationsfråga till Infrastrukturminister Tomas Eneroth.
Läs KOM-gruppen sammanfattning
Läs Färjerederiets Isdirektiv
Läs Jonas Sjöstedt fråga
Läs Tomas Eneroths svar
2019-11-22
Info från Färjerederiet

TRV Färjerederiet meddelar att Capella nu undersöks i Holmsund av varvspersonal, säkerhetsansvariga på färjerederiet och personal från motortillverkaren. Detta kommer att ta flertalet veckor, inget slutdatum är satt.
2019-11-13
Färjerederiets pressmeddelande

Nu har Färjerederiet kommit med ett pressmeddelande med anledning av Caplellas haveri. Läs pressmeddelandet.
2019-11-11
Info från möte om Holmöleden
Arbetsgruppen för kortsiktiga lösningar för Holmöleden (Färjerederiet, TrV region norr, Länsstyrelsen, Umeå Kommun, HUF och KOM-gruppen) hade möte idag måndag. Under förra mötet skickades en lista med till TrV på förslag för att förenkla trafiken under vintern. Dessvärre kunde inte TrV möta oss på de punkter som gör att situationen från förra vintern inte kommer att upprepas. Detta är inte accepterbart. Ett nytt möte är inplanerat till fredag den 15/11.
2019-11-10
Kom-gruppen haft kontakt med färjerederiet idag igen

De meddelar att Capella kommer vara ur trafik, förtöjd i Holmsund, medans en grundlig utredning görs om vad som orsakade haveriet. De ser allvarligt på händelsen. Hur lång tid utredningen tar vet de ej i nuläget.
Under tiden kommer Helena Elisabeth trafikera enligt tidtabell. Trafiken kommer vara helt inställd idag och antagligen imorgon, personal kommer att köras ut till Holmön och Helena Elisabeth så fort det blir väderläge.
Besättningen som körde Capella mår bra och får nu stöd från arbetsgivaren, de har skött allt enligt regelboken.
Ett pressmeddelande om händelsen kommer att komma från Färjerederiet i början av veckan.
2019-10-24
Info från möte med Trafikverket om Holmöleden
Tisdag den 22 oktober hölls ett möte om Holmöleden. Närvarande var HUF, KOM-gruppen, Trafikverket, Färjerederiet, KOmmunen och Länsstyrelsen. Läs info från mötet.
2019-09-06
Info om färjan

Capella försvinner på varv i helgen. På söndag morgon kl 8 (första turen från Norrfjärden) avgår Capella mot Holmön och har med besättningen till Helena, som kommer att ta över trfiken med turen kl 9 från Holmön. Capella avviker då mot varv och räknar med en dagsljus färd ner till Gustavsvik.
 
 

Läs äldre notiser

Presentation av KOM-gruppen

KOM-gruppen är en länk mellan de som bor och verkar på och för Holmön och de instanser som sköter trafiken på Holmöleden.

Gruppens långsiktiga mål är att upprätthålla och utveckla en problemfri gods- och persontransport året runt mellan Holmön och fastlandet, allt för Holmöns utveckling. Detta kommer att ske genom att driva ett diplomatiskt arbete mellan Färjerederiet, Trafikverket, Umeå Kommun och de intressenter som bor på eller verkar för Holmön.

Information om gruppens arbete kommer att publiceras här på Holmöportalen.

Kontakta gärna oss om ni har frågor eller funderingar. Vi för ett demokratiskt arbete där ingen fråga är för stor eller för liten.

Historia

KOM-gruppen skapades hösten 2007 då drygt 430 personer ställde sig bakom en hemställan från Holmöborna till Infrastrukturministerna om att ändra beslutet att trafiken till Holmön endast ska upprätthållas med svävare. Beslutet upphävdes. För att följa upp heställan skapade Thorbjörn Lindberg Kommunikationsgruppen. Gruppens fick mandat från de 430 namnunderskrifterna att arbeta för att driva frågan om rätt transportmedel till Holmön så att byns uveckling och framtid kunde säkras. Detta ledde bland annat till färjan Capella. Många frågor kvarstår dock och hösten 2018 klev Thorbjörn av och lämnade över stafettpinnen till Petter Lämås, som ny sammankallande i KOM-gruppen.


KOM-gruppens sammansättning och kontaktvägar

I KOM-gruppen ingår:

Petter Lämås, kontaktperson
Olle Nygren
Lena Egnell
Sara Mossberg
Catrin Rydbjer
Bernt Holmgren


Kommunikationsgruppens officiella kontaktadress:

Postadress:
Berguddsvägen 25, 918 03 Holmön.
Mobil : 070-9388291
e-post :
petter.lamas@gmail.com

 
 

 
 

Överst på sidan


Sidan uppdaterades senast: 2019-12-17
© HUF
Webmaster

Operated by