månadsarkiv: oktober 2020

Allhelgona i Kyrkan

Fredag 30/10 16-20 Allhelgonacafé i Holmöns kyrka. Besök kyrkogården och få lite värmande fika. Kyrkan är öppen så kom in en stund för vila, ljuständning och kanske ett samtal.

17.30 Musik, lyrik och sång med Hillevi Fransson, Kristina Burén och Tarja Lindkvist

Nu är det dags för vinterparkering

Ska du använda din bil i vinter och stå på parkeringen mitt emot affären?

Anmäl isåfall med e-post till Jorik (otterbjork@gmail.com) eller på listan på affären. Vi behöver namn och registreringsnummer. Avgiften är 300 kronor vilket är samma som tidigare. Betalning sker via Swish eller Bankgiroinbetalning till HUF, eller i kassan på affären.

OBS! Parkeringen ska endast nyttjas av bilar som ska användas under vintern. Om du inte ska använda bilen under vintern, vänligen kör bilen till din gård. Har du ställt en skrotbil på parkeringen behöver den fraktas i land, kontakta oss så kan vi hjälpa till att förmedla kontakter. Vi kan hjälpa till att köra hem bilar gratis, kontakta Jorik för skjuts- eller körhjälp. 

HUF tar ut en avgift för att täcka kostnaderna för snöröjning. Det är mycket viktigt att bilar som inte används inte står på parkeringen för att underlätta snöröjningen. 


Frågor? Kontakta Jorik på 070-5560142 eller
otterbjork@gmail.com 

Flyttad städdag

Tyvärr måste vi ställa in den planerade städdagen vid Lanthandeln lör 24 oktober, eftersom alla i styrelsen har förhinder. I stället hoppas vi att det kan funka med lördagen 7 november kl 12.00. Vi gjorde mycket för ett par veckor sen, men det finns mer att ta itu med.

Sen måste vi påminna om att affären är beroende av vårt ideella arbete för att kunna gå ihop. I det ideella ingår att utföra veckostädning i affären och på sistone har det inte funkat så bra. Det ligger en lista på affären där man kan anmäla sig. Det går också att skriva upp sig på en lista som ligger i vår Facebook-grupp. Där finns också en kort instruktion om vad som förväntas.

Bifogar utdrag ur stadgarna för HAEF:
§4 Medlemmarnas insatser Varje medlem ska delta i föreningen med minst en insats. Varje insats är 1000 kr. Medlem kan delta med obegränsat antal insatser. Insatserna betalas inom en månad efter inträdet. Insatser återbetalas tidigast två år efter inträdet och endast i de fall som sägs i lagen om ekonomiska föreningar. Medlem ska också delta i föreningens verksamhet genom praktiskt, ideellt arbete i den omfattning som styrelsen bedömer att verksamheten har behov av samt utifrån den enskilda medlemmens tid och förmåga.   

Välkomna lör 7 november kl 12 och/eller vilken helg som helst för veckostädning!

Styrelsen genom Karin Forsberg

Vädret påverkar färjan

Färjan är inställd både söndag 18/10 och måndag 19/10 på grund av rådande väderprognos med hårda nordliga vindar. Färjan beräknas åter i trafik på tisdag morgon 20/10.

Man kör också en extratur kl 14 i em från Norrfjärden och kl 15 från Holmön. Man kommer även att köra kallelseturerna kl18 och 19 om dessa kallas.

Älgjakt

Årets älgjakt pbörjar på måndag den 12 oktober och håller på större delen av veckan. Man jagar i grupper på olika områden på Holmön, Ängesön och Grossgrunden. Väder och vind samt djurens vandringar avgör var man kommer att jaga. Det innebär att det inte går att säga var man jagar och var jakt inte pågår.

Påminnelse om städdag

Nu på lördag klockan 12 är det årets första städdag på Holmöns Lanthandel! Vi utlovar roliga, givande och stimulerande arbetsuppgifter, trevlig, gemytlig och kamratlig samvaro, garanterad social distansiering och gott gofika.