Välkommen

På Holmön drivs projektet Holmömodellen – Förstudie kring servicelösningar för skärgård och landsbygd med stöd från Landsbygdsprogrammet 2014-2020 och Umeå Kommun. Det är Holmöns Utvecklingsforum, HUF, som leder projektet under perioden 1 september 2019 – 31 augusti 2020 med syfte att ta fram en handlingsplan för hur den kommersiella servicen kan stärkas på Holmön. Projektet finansieras med EU-medel från Landsbygdsprogrammet 2014-2020, och med stöd från Umeå kommun. Klicka här för att läsa mer

Vill du vara med och rädda Prästgården genom att köpa aktier i Bygdebolaget. Prästgården är Holmöns enda vinterbonade samlingsplats och en viktig lokal för föreningar och verksamheter året om. Här samlas vi till årsmöten, julluncher, sparktävlingar och filmkvällar. Huset fungerar också som vandrarhem, bageri och kontorslokal. Drömmen är att lokalen på sikt ska kunna användas för barnomsorg, träffpunkt för äldre, och andra viktiga samhällsfunktioner. Läs mer.

Holmöns Lanthandel har ändrad öppettid i morgon onsdag den 30 september. Det är öppet 12:45 - 13:15 samt 16:30 -
Höstens seniorgympa startar den 29 september kl 14 på Prästgården. Välkomna!
Renoveringen av kajen i Norrfjärden har visat på brister kring angöringsrampen. Det finns svaga punkter kring rampen som anses akuta
Här kommer lite information från Novas.
Färjan är inställd p g a hårt väder fr o m kl 12.00 på ondag den 16 september t o
Det är åter dags att vintra på Holmögården. Vi börjar kl 10.00 och avslutar med gemensam soppa. Läs mer
På lördag den 26 september är det arbetsdag. Läs mer.
Affären har nu ändrat öppettiden så vi är tillbaka till höst-, vinter- vårtider. Läs mer!
Läs SRF:s senaste nyhetsbrev daterat den 29 augusti 2020
På lördag kl 15 är det surströmmingsmiddag vid Holmögården, ute under tälttaket. Läs mer