På Holmön drivs projektet Holmömodellen – Förstudie kring servicelösningar för skärgård och landsbygd med stöd från Landsbygdsprogrammet 2014-2020 och Umeå Kommun. Klicka här för att läsa mer

2020-03-16 Motion
Det har kommit in en motion till HUF:s årsmöte den 22 mars.
2020-03-16 Inställt möte
SRF:s fysiska möte har ställts in p g a Coronaviruset, men ett digitalt årsmöte kommer att hållas på f m
2020-03-04 Inställd färja
Sena eftermiddagsturen med färjan ikväll är inställd p g a snöoväder. Trafiken beräknas återupptas med 6-turen från Norrfjärden i morgon
2020-03-04 Årsmöte
Holmö Sommmarteater håller årsmöte den 16 mars kl 18.00 på Klossen, Ålidhem.
2020-03-04 Årsmöte
HUF håller årsmöte söndag den 22 mars kl 14.00 på Prästgården. Läs mer
2020-03-03 Ny info om färjan
Färjetrafiken återupptas morgon med en första tur kl 6.00 från Norrfjärden. Denna tur blir ett försök att ta sig förbi
2020-03-03 Sparktävlingen
Inställda färjor p g a isvallar, hindrade inte att ett 30-tal, delvis infrusna, deltagare samlades vid Prästgården för den traditionella
2020-03-02 Mer info om färja och helikopter
Färjetrafiken är inställd till onsdag morgon 4 mars p g a ishinder. Sluttiden är preliminär. Helikoptertrafik kan komma igång tidigast
2020-03-02 Info från KOM-gruppen
Läs mer på KOM-gruppens websida
2020-03-02 Lunch för infrusna
Holmöfärjan är inställd i dag på grund av isläget. Kvarken har rivit, men en isvall vid Lillhälla hindrar färjan att