Välkommen

På Holmön drivs projektet Holmömodellen – Förstudie kring servicelösningar för skärgård och landsbygd med stöd från Landsbygdsprogrammet 2014-2020 och Umeå Kommun. Klicka här för att läsa mer

Just nu finns problem med styrningen med färjan och man har valt att bara köra de ordinarie turerna, med beredskap
Den 11 januari 2020 kl 13:00-15:00 är nästa byalunch. Var med och påverka utvecklingen på Holmön. Vi träffas, äter soppa
Sammanfattning av höstens möten angående vinterns kommunikationer. Läs mer på KOM-gruppens websida.
På Lördag 21 dec ordnar projekt "Holmömodellen" Byalunch med Tomtegröt.
I början av 2020 kommer nya Holmöportalen att öppnas på denna webplats. Lägg gärna ett bokmärke i din webläsare eller