Kategoriarkiv: Om Holmöportalen

Notiser om ändringar, uppdateringar samt tekniska problem på Holmöportalen

Holmötorget

Önskemål har framförts om en sida för annonser om köpa, sälja, skänka, hyra e dy, liknande de som fanns på gamla Holmöportalen. Det gäller i första hand varor och tjänster här på Holmön.

Det finns nu en sådan sida under menyfliken Service. Gå till Holmötorget.

Ändrad layout på Holmöportalen

För att slippa långa scrollningar, öka läsbarheten och sökning har en ändring på första sidan genomförts. Alla puffar för nyhetsnotiser har tagits bort.

Nu finns istället i högra kanten på alla sidor länkar till HUF:s sida och ”Holmön samåkning och annat” på Facebook. Vidare finns länkar till de senaste 10 nyhetsnotiserna. Där under finns möjlighet att läsa inlägg månadsvis (antal inom parantes) eller per kategori (antal inom parantes). Alla nyhetsnotiser förses med minst en kategori.

Förhoppningen är att ni alla läsare och följare ska tycka att detta är en förbättring.

Smärre uppdateringar på portalen

Det är nu gjort några smärre uppdateringar på portalen för att öka läsbarheten.
1. Antalet notiser på 1:a sidan har minskats till de fem senaste notiserna. Detta för att minska långa skrollningar på första sidan.
2. Längst ner i det svarta sidfotsfältet finns två menyer, först ”Äldre notiser”, där du kan välja månad (inom parantes anges antal notiser) sen ”Katergorier” där du kan begränsa antalet notiser till den/de kategori/er som du är intresserad av (inom parantes anges antal notiser). Alla notiser förses med minst en kategori.

Ändrad första sida

Synpunkter har framförts att notiser på första sidan sorteras på ett oöverskådligt sätt beroende på antal rader i notiserna främst på datorer med bred skärm där det kan bli tre, fyra eller fem kolumner beroend på förnstret storlek och skämbredd.

Därför har nu första sidan ändrats så att notiserna endast kommer i en kolumn, som på en mobiltelefon.

Lämna gärna synpunkter. Är det bättre med bara en kolumn än med flera kolumner beroende på skärmbredd och fönsterstorlek? Skicka gärna synpunkter till olle@damina.se

2020-02-18 Info om egna webplatser på Holmöportalen

Nu är det möjligt för t ex föreningar att få egna webplatser på Holmöportalen. Väljer man att ha en egen webplats får den som utses att sköta denna behörighet att gå in på föreningens webplats och uppdatera, göra fler sidor mm. Kontakta Olle Nygren för uppläggning av föreningens webplats.

Först ut är Garageföreningen ”Holmöns Garageintressenter ekonomisk förening”. som nu har nu en egen webplats på Holmöportalen. Du når den från menyn Föreningar eller via denna länk .

2020-01-06 Nya Holmöportalen startar nu

Holmöportalen, som vi under 20 år har lärt oss använda, skapades under hösten 1999 och öppnade 2000. Den är idag omodern och skapades för i första hand textbaserad information och för att fungera med telefonmodem (256 KB). Idag är internet med en vanlig mobiltelefon minst 10 ggr snabbare. HUF har därför beslutat att modernisera Holmöportalen och samtidigt dela upp den i två delar.

En del, som i första hand vänder sig till besökare och turister, öppnades i somras. Den kommer att innehålla information om event och andra aktiviteter på Holmön, sevärdheter, boende mm. Den webplatsen heter visitholmon.com. Lägg gärna ett bokmärke i din webläsare eller mobiltelefon.

Den andra delen är denna webplats, som vi kallar Nya Holmöportalen, och som vänder sig i första hand till de som bor på Holmön eller har andra starka intressen. Här kommer, precis som på Holmöportalen, dels löpande nyhetsnotiser om Holmön, dels info om lokal service och kommunikationer, israpport, väderstatistik mm. Vidare kommer här även att finnas info om HUF och projektet Holmömodellen. Även andra föreningar kommer att erbjudas möjlighet att skapa och sköta egna websidor på Nya Holmöportalen. Du hittar Nya Holmöportalen på holmon.se.

Holmöportalen (1999-2019) kommer att finnas kvar som sökbart historiskt material. Inledningsvis som idag på holmon.com. Inget material kommer idagsläget att flyttas över till Nya Holmöportalen. Målsättningen är att på sikt kunna flytta hela webplatsen med allt material in under Nya Holmöportalen, som ett sökbart arkiv.