Kategoriarkiv: Om Holmöportalen

Notiser om ändringar, uppdateringar samt tekniska problem på Holmöportalen

Nyhet på Portalen

Vid senaste styrelsemötet beslöt HUF att de ska bli bättre på att informera om vad de gör och att synas mer frekvent på Holmöportalen. Därför finns nu en nyhetslänk till nyheter om HUF:s verksamhet. Högt upp i högerkanten finner du en länk till en sida där det löpande kommer att komma nyhetsnotiser specifikt om HUF:s verksamhet. Första notisen finns nu och rapporterar från sommarens styrelseråd.

Holmötorget

Önskemål har framförts om en sida för annonser om köpa, sälja, skänka, hyra e dy, liknande de som fanns på gamla Holmöportalen. Det gäller i första hand varor och tjänster här på Holmön.

Det finns nu en sådan sida under menyfliken Service. Gå till Holmötorget.

Ändrad layout på Holmöportalen

För att slippa långa scrollningar, öka läsbarheten och sökning har en ändring på första sidan genomförts. Alla puffar för nyhetsnotiser har tagits bort.

Nu finns istället i högra kanten på alla sidor länkar till HUF:s sida och ”Holmön samåkning och annat” på Facebook. Vidare finns länkar till de senaste 10 nyhetsnotiserna. Där under finns möjlighet att läsa inlägg månadsvis (antal inom parantes) eller per kategori (antal inom parantes). Alla nyhetsnotiser förses med minst en kategori.

Förhoppningen är att ni alla läsare och följare ska tycka att detta är en förbättring.

Smärre uppdateringar på portalen

Det är nu gjort några smärre uppdateringar på portalen för att öka läsbarheten.
1. Antalet notiser på 1:a sidan har minskats till de fem senaste notiserna. Detta för att minska långa skrollningar på första sidan.
2. Längst ner i det svarta sidfotsfältet finns två menyer, först ”Äldre notiser”, där du kan välja månad (inom parantes anges antal notiser) sen ”Katergorier” där du kan begränsa antalet notiser till den/de kategori/er som du är intresserad av (inom parantes anges antal notiser). Alla notiser förses med minst en kategori.