Kallelse till årsmöte och årsstämma

HUF kallar till årsmöte den 28 mars kl 15.00. Det bild ett digistalt möte via Zoom. Det kommer också att finnas 8 platser på Prästgården för de som inte har tillgång Zoom. Länk till zoom-mötet finns i kallelsen.

Holmöns Bygdebolag AB kallar aktieägare till Årsstämma. Stämman hålls digitalt via Zoom direkt efter HUF:s årsmöte, ca 15:30. Det kommer att finnas 8 platser på Prästgården för de som inte har tillgång till Zoom. Länk till zoom-mötet finns i kallelsen.