Väderstatistik från Holmön

Den sista februari 2003 upphörde bemanningen av Holmögadds fyrplats. Därmed upphörde också SMHI:s manuella väderrapportering från Holmögadd. Från och med 1 oktober 2003 påbörjades istället manuell rapportering av nederbörd från Holmön. Den manuella nederbördsmätaren och snödjupsmätaren finns vid Jongården på Holmön. Från och med våren 2004 flyttades även den automatiska väderstationen från Holmögadd till Lillhällan på Holmön. Stationen mäter och rapporterar in till SMHI via GSM-modem 1 ggr/tim bl a vind (styrka och riktning), lufttryck, luftfuktighet, temperatur, sikt, molnhöjd mm.

Statistik för tiden 2000-2014 finns på gamla Holmöportalen. *

Då rapportering från Holmögadd upphörde i februari 2003 och rapportering från Holmön påbörjades först i oktober 2003, finns endast oktober-december rapporterat för 2003. På dessa sidor på Nya Holmöportalen kommer väderstatistik att samlas från och med år 2015 och framåt. Data sammanställs och rapporteras månadsvis. Följande data rapporteras och uppdateras månadsvis: månadens totala nederbörd och antal nederbördsdygn, samt total nederbörd för året så långt (i mm), max och min snödjup under månaden och under året så långt (det som anges är medelsnö-djup i cm, vilket innebör att snöjupet blir noll då hälften av marken är bar), medel-, max- och min-temperatur (oC) under månaden samt under året så långt. Från år 2004 rapporteras även månadens högsta vindstyrka (månadsmax) samt max hittills under aktuellt år. Från och med 2010 rapporteras även antal dygn/mån med vindstyrka över 10 m/s. Fr o m 2014 finns luckor i temp och vinddata p g a fel i temp och vindgivare. Dessa data är gulmarkerade.

* OBS! Samtliga data före 2003-10-01 samt alla nederbördsdata är officiella SMHI-data. Övriga data, d v s temp och vind efter 2003-10-01, är insamlade från en privat väderstation vid Jongården och ingår inte i SMHIs officiella statistik. Vinddata vid vindriktingar inom sektorn NV-NO ligger ca 5-10 % lägre än SMHIs officiella mätningar ute på Lillhällan. I övriga vindriktningar ligger värdena mellan 40 – 70 % av värden från SMHIs mätningar. Störst är avvikelsen inom sektorn SV-SO. Avvikelsen beror främst på vindmätarens placering, där skogen kring Jongården ger lä för vinden.