På Holmön drivs projektet Holmömodellen – Förstudie kring servicelösningar för skärgård och landsbygd med stöd från Landsbygdsprogrammet 2014-2020 och Umeå Kommun. Klicka här för att läsa mer

På söndag den 3 maj avgår Helena Elisabeth för årligt varvsbesök.
Hamnföreningen har arbetsdag den 2 maj. Läs mer på Hamnföreningens websida
Den tänkta byalunchen den 2 maj är inställd på grund av coronasituationen Läs mer
P g a Coronaviruset är Garageföreningens städdag den 9 maj inställd. Alla uppmanas istället att städa kring sina egna garage.
Holmöns Jaktskytteklubb har arbetsdag vid skjutbanan torsdag den 21 maj kl 10.00.
Efter en informell enkät på Facebook i gruppen "Holmön - Samåkning ... " var konsensus att inte påskluncha tillsammans. Holmöportalen
Affärstider under påsken.
Orsaken till Capellas motorstopp igår. Läs mer på KOM-gruppens websida
Förmiddagens tur inställd p g a hårt väder. Trafiken beräknas återupptas till 16-turen.
Info om Capella. Läs mer på KOM-gruppens websida.