Välkommen

På Holmön drivs projektet Holmömodellen – Förstudie kring servicelösningar för skärgård och landsbygd med stöd från Landsbygdsprogrammet 2014-2020 och Umeå Kommun. Det är Holmöns Utvecklingsforum, HUF, som leder projektet under perioden 1 september 2019 – 31 augusti 2020 med syfte att ta fram en handlingsplan för hur den kommersiella servicen kan stärkas på Holmön. Projektet finansieras med EU-medel från Landsbygdsprogrammet 2014-2020, och med stöd från Umeå kommun. Klicka här för att läsa mer

Vill du vara med och rädda Prästgården genom att köpa aktier i Bygdebolaget. Prästgården är Holmöns enda vinterbonade samlingsplats och en viktig lokal för föreningar och verksamheter året om. Här samlas vi till årsmöten, julluncher, sparktävlingar och filmkvällar. Huset fungerar också som vandrarhem, bageri och kontorslokal. Drömmen är att lokalen på sikt ska kunna användas för barnomsorg, träffpunkt för äldre, och andra viktiga samhällsfunktioner. Läs mer.

Den här sommar blev inte som planerat. Öns större arrangemang blev, som så mycket annat, inställda pga Covid-19. Det hade
SRF (Skärgårdarnas Riksförbund) har kommit med ett nyhetsbrev för sommaren med info inför hösten.
Capella går på varv den 6:e september och är planerad att vara tillbaka den 28:e september. Tidigare varvbesök visar att det
I morgon lördag den 15 augusti håller Postroddsföreningen årsmöte. Läs mer
Hamnföreningen påminner om årsmöte på lördag kl 10.00 vid Prästgården.
Med anledning av uppropet från Länsstyrelsen, Trafikeverket och Kommunen om att hjälpa till att få bort invasiva arter så meddelar
Väderprognosen gör att Holmön byamäns samfällighetsförening skjuter upp den planerade arbetsdagen på Norrgadden nu på torsdag. Vi återkommer med ny
Dagens stigtrampning till Fäbovallen är framflyttad till kl 16.00 p g a det väntade regnet under fm och fram emot
I morgon lördag den 18 juli är det Holmödagen. Istället för samling på Holmögården för marknad ordnas marknadsstånd runt om
Idag kl 14-15 sker en redovisning av Holmömodellen vid Prästgården (. Samtidigt kommer en skriftlig redovisning med bl a filmklipp