På Holmön drivs projektet Holmömodellen – Förstudie kring servicelösningar för skärgård och landsbygd med stöd från Landsbygdsprogrammet 2014-2020 och Umeå Kommun. Klicka här för att läsa mer

Holmöns Räddnings- och brandvärn har årlig övning den lördag 6 juni. Samling vid Brandstationen kl 10.
Hjärtstartaren på Brandstationen är tillfälligt inte tillgänglig. Den har skickats in till ambulanssjukvården för översyn och service.
Även om vi är i Coronatider, så behöver affären lite uppfräschning inför sommaren. HAEF har planerat två städtillfällen lördag 9
Läs mer på hamnföreningens sida
På lördag den 16 maj öppnar ÅVG för säsongen. Lördag den 23 maj och lördagarna den 11 och 25 juli
Sista datum för ansökan om avloppsanläggningar på Holmön är 31 maj 2020. Det är många som aviserat att den skulle
HUF påminner om Styrelserådsmötet i morgon kl 14 på Prästgården.
I sann coronaanda genomfördes Holmöns 1:a maj demonstration. Det var färre än 50 deltagare, men trots det ganska utdraget med
Ett av målen med projekt Holmömodellen är att genomföra en lokalekonomisk analys, sk k LEA. Det är en sammanfattning av
Nu finns ett utkast till den lokalekonomiska analysen (LEA) för Holmön som är den del av projektets resultat. Ta gärna